Зодия Дева, характеристика: От Тома Неверни до Марта от Евангелието

Характеристика на Зодия Дева във връзка с Евангелията от Марко, Лука и Матея. Тома Неверни. Марта и умиването на нозете на Христос. Качества и недостатъци. Девата като раждаща Бог

Дева – Девицата

Девата се изобразява като Девица (Девойка), която носи в ръцете си житни класове. Джон Джоселин започва анализа си на шестия знак от Зодиака с поглед към този символ. Той намира в изображението синтез и визуализация на същността и смисъла на Девата.

Девойката представлява самата изначална божествена чистота – девическа и женствена. Такава чистота е притежавал човекът, преди да „потъне“ в земните си тела – гъста материя, чиято върхова точка е егоистичната личност. Преди това потъване душата е била чиста, безгрешна, неопетнена, безукорна и свободна от егоистични – „нечисти“, както ги нарича Джоселин, желания. Другият елемент – житото, ни отвежда към думи на Христос, цитирани в VI глава от Евангелието на Йоан:

из Евангелие на Йоан, гл. 6

Йоан, 6 глава

Чистотата и животворният „хляб“ на Бога се проявяват в знака на Девата, давайки посоката в израстването на човека или възвръщането му към изначалната чистота. И може би точно в Дева би се случило „непорочното духовно раждане“ – търсене на съвършенството чрез божественото творчество.

Ако останете в четенето само дотук, бихте се заблудили за същността на Девата. Извисяването наистина е заложено в знака, но той е стъпил здраво, „с двата крака“ на земята. Физическият елемент е изключително силен. Знакът се реализира в материята – нали той е земен и носи енергията на Земята. Затова най-добрият подарък за мъж Дева, а и за жена, е нещо практично, вместо символично. Нещо, което ще свърши реална физическа работа и от което има нужда.

Противоречие? Не! Възможност за преобразяване и извисяване на физическите опитности – чрез толкова много опити и повторения, колкото са необходими.

Ще се завърнем към отношението материя – духовност при Девата по-долу.

Място на Дева в Зодиака

Астрологията определя Дева като един от трите земни знака (заедно с Телец и Козирог) и втори от Подвижния кръст, заедно с Риби (срещуположно) и опозицията Близнаци – Стрелец (виж  схемата по-долу). Подвижните се отнасят към етерното тяло (I-ят слой на аурата, често разглеждан като връзка между физическото и фините тела).

Традиционната астрология представя знаците, ръководени от елемента Земя, като бавни, консервативни, реалисти, скептици – като владетели на материята, но и трудно отделящи се от нея. Медитацията върху знака разкрива друга перспектива – в материята Девата се учи да различава и това е елемент от познанието й на Истината. А урокът й е изкачване, чисто развитие – от материята към изначалната чистота.

Всичко посочено пряко корелира и с факта, че Девата е част от Подвижния кръст. 4-те знака в него – подвижните, получават своите уроци в материята.

Кардиналният, Фиксираният и Подвижният кръст са трите кръста, изправени на Голгота. За тях сме дали по-подробни пояснения в статията за зодия Лъв ТУК: Кръстовете на Голгота.

Знаците в Подвижния кръст

Знаците в рамките на всеки кръст „разработват“ в различни аспекти дадени качества. В пряко отношение помежду си са срещуположните знаци.

Срещуположният знак на Дева е Риби – Земя и Вода. И в двата знака е заложено пречистването и одухотворяването, но по различен начин. Дева го прави чрез осмисляне, Риби – чрез емоция. Дева – чрез търсене на Истината, Риби – чрез емоционално страдание.

Зодия, Дева, земен знак, земя, подвижен кръст, подвижен знак, характеристика

Трите кръста и мястото на Дева в тях

Променливите знаци съдържат двойствеността на мисъл и чувство. Те всички вземат предвид емоционалните си опитности и чрез мислене ги осветяват в Истината.

Променливите знаци са отдадени на земното. Земните желания преобладават на нисше ниво, а в най-висшето им проявление ги преобразяват към чистота (духовното раждане). Направлението е ясно – към Бог и Христовото съзнание. Въпросът е, че тази обща характеристика стои по различен начин в четирите знака.
Да вземем за пример Дева и Близнаци (защото имат общ управител – Меркурий). В някои отношения знаците са буквално противоположни (и са част от различни опозиции). Душите и под двата знака пресяват и отделят истинното от фалшивото. Но го правят по различен начин.

Девата задължително пита „Защо“ и чрез този въпрос се концентрира върху детайла. Близнаци следят „общото“, голямата картина. Девата се концентрира върху едно нещо, тя е „моно“, Близнаци задават всички въпроси едновременно, за да хванат принципа. Девата анализира, Близнаци синтезират. Девата разглежда идеите и мислите на части. Близнаци „преобразуват“ идеите в мисли, за да може да ги оценят и класифицират.

В крайна сметка и двата знака имат еднаква цел – да отсеят Истината от лъжата. Това им е потребно за помъдряването на Душата, за усвояването ѝ на опитности, за опознаване на света в детайли и в цялост. Но двата знака го правят различно – Девата внася чувства в мислите, а Близнаци преобразува чувствата в мисли.

И когато чувстването и мисленето се хармонизират – по единия или по другия начин, душите достигат до смисъла. Дали чрез анализ (Дева) или чрез синтез (Близнаци), резултатът е идентичен. Азът се научава да разграничава енергиите на мисълта, чувството и волята и да ги хармонизира. Това изрично се подчертава от Дж. Джоселин в Медитациите му върху зодиак. знаци.

Оттук следва и предизвикателството пред Душата Дева – да достигне до Истината, след като отдели чувстването от мисленето. Защото разумът, присъщ на Меркурий, е освободен от чувства, пояснява Джоселин.

На практическо ниво ще отбележим и друго различие между Дева и Близнаци – подвижни, желаещи и търсещи новото, обичащи промените. Близнаци имат необходимост да обновяват мислите и идеите си, да събират нови впечатления. За тях новостите са „храна“ за същността им. Дева търси обновлението с цел да го приложи и прояви. Дева иска да види резултата от приложената в практика новост. При Риби (срещуположно на Дева) описаното се извършва на духовен план, но за това ще разкажем, когато анализираме този възможно най-сложен знак (дванадесети) от Зодиака.

Дева – в търсене на чистотата

Да се върнем на символа на Девата – чистата Девица с житните класове. Тя символизира енергията, заложена в знака – изчистване, възобновяване и ново, духовно раждане.

Душата, интегрираща се в материята, е изначално чиста и съвършена – без недостатъци. При превъплъщаването ѝ на Земята тя запазва тази чистота в един кът от същността си, но друга част „поема“ характеристиките на материалния свят. Именно тази допълнително придобита „греховна“ част следва да бъде изчистена и преобразена. Джоселин мотивира тази идея с думите на Исайя:

исая, исайя, исайа 1:18

Исайя 1:18

Девата като знак е приносител на потенциала за това чистене и възобновяване, връщане към качествата, които символизира Девицата с Божествения хляб в ръце. На Девата ѝ е заложено да търси съвършенството, тя демонстрира изначално заложения стремеж на Душата отново да се роди в Божественото. А това става по пътя на творчеството, търсенето, очистването, придобиването на ново целомъдрие.

Чистотата е условие без алтернатива за постигане на Христовото съзнание, за раждането на Христос във всяка Душа. Джоселин намира тази идея визуализирана от Рафаел в неговата Сикстинска Мадона – детето е непорочно заченато и родено от най-висша Чистота.

Всъщност Дева представя необходимостта и процеса на пречистване на астралното тяло от енергии, които му пречат да бъде хармонично и да се развие. По този повод Джоселин отбелязва, че в езотеричното Християнство пречистеното астр. тяло се означава като „чистата целомъдрена Девица София“. Нейна най-висша представителка е Майката на детето Исус, което при акта на Кръщението стана носител на Христос. Именно Христос дарява на човека енергията за пречистване и преобразяване на астралното тяло.

Шестото блаженство:
Евангелие от Матея 5:8

Матей 5:8

според Джоселин се отнася в най-голяма степен за Душите със съдбовна задача под влиянието на Дева – да постигнат чистотата на Девата София, което значи състояние да се види Бог, тоест божествеността.

Шестият знак Дева има потенциала да преобрази и извиси физическата опитност, да развие чистата част на Душата и да я поведе към съвършенството.

Това е мястото на Дева в 12-степенното въвеждане на Божествената идея в Слънчевата система. Стъпалообразно Словото се преобразява в материя (човека).

Реализирането на Божествената идея е извършено от Йерархиите, като на 6-я знак съответстват Доминионите от Втора Йерархия. Това са Духовете на Мъдростта, организиращи отвътре изначалния огън на дванадесет топлини.

Антропософският поглед към Зодиака, претворен от Джон Джоселин в „Медитации над знаците от Зодиака“ (на която се позоваваме в тази и другите статии, посветени на отделните зодиакални знаци), е описан по-подробно в нашия увод ТУК: Съвременно одухотворяване на астрологията.

Дева в човешкото тяло

Топлините имат отражение и в човешкото тяло – те са 12, както 12 на брой са знаците и 12 са основните зони във физическото тяло. Погледнато отгоре надолу, Овен управлява главата до Риби, краката. Мястото на Дева е в центъра – коремната кухина и червата.

Зодия, Дева, земен знак, земя, подвижен кръст, подвижен знак, характеристика

Физическата зона под разпореждането на Дева

Впрочем Дева „отговаря“ и за здравето и душите под този знак твърде се вълнуват от здравето си, следват здравословните препоръки за живот и хранене, грижат се за доброто функциониране на своя организъм. А здравето е пряко свързано с храносмилането и червата – делът на Дева в човешкото тяло. Тези органи са оформени от Висшите Йерархии под влиянието на енергията на Девата.

Шестият знак е изпълнен с потенциала за постигане на чистота. Това качество намира отражение и на духовен план, и на физически. Дева издига физическата чистота в свое верую и принцип. А тялото се изчиства чрез изпразване на червата от своето съдържимо. Ето как знакът управлява изчистващия орган и оттам – очистването на целия организъм.

Всъщност Девата се грижи не единствено за очистването на тялото, но и за предотвратяване на неговото замърсяване. Родените под знака имат склонността да се фанатизират по отношение на чистата храна и чистия въздух. С присъщата им любов към детайла и статистиката, тези души ще проектират най-добрия режим за хранене и няма да ги мързи да го осъществяват – последователно и постоянно.

Този уклон би могъл да бъде от полза за общността, в която живее Девата, защото тя подхожда научно, базирайки се на това, в което вярва най-много – данните, цифрите и статистиката.

Чистота и здраве

Чистотата на физическото тяло, чистоплътността и хигиената като житейски принцип са водещи в личностите Дева. Това се наблюдава в еднаква степен в неразвитите и в напредналите души. Някои Деви са склонни към прекаляване, дори фанатизиране. Нормално е баните на личности от този знак да бъдат като операционни – блестящи и дезинфекцирани. Девите впрочем ползват за това миещи и санитарни материали.

Дева, както VI дом на рождения хороскоп, пази здравето. Личностите с енергията на знака са с чувствителни към околната действителност тела. Те улавят дори най-далечни белези за някаква опасност. Например реагират на промяната на времето, още преди тя да се изяви. Усещат вятъра, температура и др. сякаш са фини уреди.

Взаимодействието е двустранно – Дева е чувствителна към това, което я заобикаля, но и обратното – околната среда ѝ въздейства несъзнателно. Принципът е валиден на физическо, но и на психично и умствено ниво. Личностите от знака са чувствителни към околните хора, мисли, чувства. Въздействието е и за добро, и за зло. И ако Девите са разумни, ще съумеят да се предпазват от негативното влияние, отбелязва Джоселин в книгата си.

Дева, знак, зодиак, зодиа, Джоселин, любов, брак

Всяко изображение на Девата – древно или съвременно, пресъздава идеята за здраве, здравословност, природосъобразност, естественост, плодородие и благодат

Още малко за здравето. Някои личности от знака, при които интересът към здравето е ясно изразен, изглеждат по-млади, не боледуват и се съхраняват добре. Други, при които качеството е в негативно проявление, изпитват страх за състоянието си, внушават си, че се разболяват, и темата въобще им е неприятна.

Впрочем Душите с изразена енергия на Дева имат склонността да се тревожат – за нея ще разкажем по-долу. Тук само ще маркираме, че тревогата при този знак се отразява пряко върху червата. Иначе казано – когато са неспокойни, Девите често посещават тоалетната. И очиствайки на физическо ниво тялото си, те се домогват до възвръщането на баланса.

Страх от кръв

Джоселин отбелязва интересен детайл в отношението на Девите към тялото – те много се боят от кръвта и се разбалансират и напрягат, когато я видят на място, различно от естественото й – извън тялото. Като знак, който издига във върховен принцип здравето (тоест живот на физическо ниво), това е естествено отношение.

Да не забравяме, че Дева държи и на чистотата (душевна и телесна), защото здраве и чистота са обвързани. Чистотата на кръвта определя здравето на тялото. Чистата храна поддържа чистата кръв. Всичко е във взаимовръзка и Дева осъзнава това.

Поради влечението си към здравето и чистотата душите с енергия Дева са извор на съчувствие към болните и хората с поразклатено здраве (на друго ниво – и към преживяващите неприятности). Рани, лекувани от Дева, лесно и бързо се затварят.

Любовта към здравето + съчувствието прави знака идеален за професиите от областта на медицинските грижи. Но само ако успее да победи непоносимостта си към кръвта.

Дева – идеалните изпълнители

Дева е градивен знак – планира, проектира, реализира. Енергията й е не толкова творческа, колкото изграждаща, реализираща с качества като методичност, ред, изпълнителност. Уклонът на Девата към детайла я прави подходяща за проектант и дизайнер. Но същия принцип тя внася и във всякаква друга своя дейност, дори в бита и ежедневието. С еднакво усърдие и внимание към всяка стъпка Девата проектира и реализира цялостен ремонт на дома и провежда почистване на фурната примерно.

Опасност за знака идва от прекаленото внимание към детайла. Занимавайки се с всяка подробност, има риск да се загуби погледът към цялото. Тук да припомним принципа при другия Меркуриев знак – Близнаци, които държат в полезрение общото, пропускайки подробностите. Дева раздробява, за да анализира и да схване същността отвътре. Близнаци обобщава и синтезира, за да „види“ същността отвън. Както отбелязахме, целта и при двата знака е да се обеме цялото и да се овладее, но методиката за постигане е противоположна.

Рисковете при двата меркуриеви знака са съответни на подхода – Близнаци рискуват да изпуснат от поглед детайлите, което да изкриви картината на цялото, а Дева рискуват да се загубят в детайла, изпускайки от поглед цялото.

Придирчиви до дребнави

Любовта на Дева към детайла определя и някои личностни характеристики на душите, развиващи се под дадения знак. Те са придирчиви, защото желаят съвършенство във всички части на цялото. И стават дребнави, защото търсят идеалното положение и в най-малката частица. И накрая – стават и досадни или дразнители, защото търсят и у заобикалящите ги хора същото отнасяне към нещата.

Известно задълбочаване на проблематичността в общуването, породено от това качество на Девите, дава техният жив, бърз и съобразителен ум (характеристика и на Близнаци). Те за миг „разкостват“ проблема до детайла и след това изискват от отсрещния да прояви същата умствена гъвкавост.

Описаните качества, съчетани с последователност и потребност да се върви неотклонно по проектираната линия (било на работа, поведение или отношение), създава риска от тесногръдие и действително по-неразвитите личности Деви са такива. Някои потъват в статистики, данни, параметри, цифри и други подробности – ръководят се от тях, изтъкват ги и ги използват, но и затормозяват околните, за които тази енергия е чужда.

Дева търси смисъла във вс. нещо, включително в детайла. Ръководи я въпросът „защо“. Всичко има обяснение и причина, а Девата ги търси по мисловен път (като подвижен знак). За да се види разликата, Джоселин дава пример с Везните от Кардиналния кръст, които нямат нужда от въпроси като „защо“. Те интуитивно откриват истината. Не я мислят, просто я знаят. Докато подвижният знак се нуждае от знание, виждане и обмисляне. Девата иска да знае „защо“, но и да получи обяснение по какъв метод се е стигнало до отговора.

Апостол Тома Неверни

Зодия Дева, Апостол Тома, тома Неверни, евангелие,

Изображения, пресъздаващи сцената, заради която апостол Тома получава прозвището Неверни

Отбелязвали сме и в други статии по Зодиака, че от векове астролози и езотерици причисляват 12-те апостоли около Исус към 12-те зодии, без да постигнат единомислие. Различни автори предлагат свои схеми, доста различаващи се в определени пунктове. При апостол Тома обаче се наблюдава тенденция: повечето го определят или Близнаци, или Дева (управител: Меркурий, водеща енергия – мисълта).

Джон Джоселин застъпва тезата, че Тома, наричан Неверни (от невярващ), е Дева. Той се основава на специфичния интелект на знака, в който преобладават студенината и скепсисът, стигащи до циничност.

В основата е необходимостта на личностите Деви да получават обяснение за нещата, ако е възможно – нагледни, обосновани и доказани. Според Джоселин това се илюстрира от апостол Тома, който не притежава достатъчна вяра, за да прозре отвъд фактите, и разчита на външността, за да усвои съдържанието.

В търсене на Истината

Задаването на въпроса „защо“ до дъно и преследването на отговори е методът, по който Дева постига Истината. Това е нейният способ да различава нещата в същността им – чрез анализиране и осмисляне. Крайната цел е отделяне на истина от неистина, важно от неважно. Всяка душа Дева е устремена към сърцевината, като развитите наистина успяват. Така Девите постигат цялостността и хармонията – чрез точна преценка и дълбоко проникване.

Джоселин обяснява, че за душата е необходимо да овладее различаването, преди да се активират по-висшите ѝ способности. Душата придобива проницателност и интегрира едновременно умения за целенасоченост и за всеобхващане, които ѝ дават възможността да оценява хора и обстоятелства. Това е етап от развитието, който се намира под VI-я знак.

Усвояването на способност за различаване определя дали конкретната личност Дева ще се развие към мъдрост, което е стъпка към служенето.

Негативите в Дева

Душите в енергията на Дева са разположени да се съдят и самоосъждат. Те подхождат към себе си идентично (като към околните) – аналитично и критично до жестокост. Както ще произнесат присъда към другия, така ще я постановят и за себе си, и за дейностите, с които се се заели.

Девата се концентрира в детайла във външния свят и подлага на подобно раздробяване себе си – разглежда се обстойно и се оценява. В даденото качество е заложена способността за приспособяване. Така личностите се сверяват и се коригират.

Способността за преценка при Девите се компрометира от съчувствието. Чувствата променят заключението, дадено от разума, и го правят от истина – неистина.

Девите са отворени за съпреживяване и съчувстване. Те са склонни да оцветяват мисленето с чувства и да ги смесват. Техен урок и задача е да се научат да прилагат различаването в сферата на чувствата, така както го прилагат в областта на материята и мисълта. Джоселин казва, че само когато мисленето и чувстването се отделят, се дава път за действие на Духа.

Друго предизвикателство пред личностите Деви е да победят склонността си към критикуване и евентуално – циничност. Проблемът не е в самото анализиране, а в анализирането с неодобрение. За Девите способността за анализиране е дар и ценност, а задача на конкретните души е да използват този дар градивно – за различаване и добиване на истината и мъдростта. В противен случай критикарството разрушава истината, душата се „загубва“ в изнамирането на грешки и стига просто до глупост.

Дева учи чрез повторение
Джон Джоселин, Медитация върху знаците от зодиака, знак Дева, изображение Дева, зодия

Стилизирани модерни изображения на знака Дева

Съществените уроци на Девата се предоставят чрез повторение, многократно отработване на дадено нещо – в рамките на даден живот и в множество животи. Сблъсъците с едно и също обстоятелство или действие изгражда елементите на етерното тяло – време и ритъм, като матрица на физическото. Етерн. тяло се настройва по-фино към космическия ритъм. Така се сътворява личност с одухотворена воля.

При неразвитите души или като етап от пътя се минава през автоматично, неинтелигентно повтаряне като автомат или папагал, което не води до нищо. Множество души Деви се обръщат навътре, вместо да развиват Аза си към чистотата. Те държат в себе си нездрави и неистинни чувства и мисли, които пораждат болезненост, душевни и умствени мъки. Според Джоселин в това се корени и присъщото им чувство за малоценност.

Като психичен и интелектуален знак, Девата рискува уклон към негативност и непостоянство (ако не е постигнала равновесието). Когато умът не е просветен, той задържа неистина, води до самозалъгване и създава погрешна преценка у околните.

Решението за Девата е да приложи градивна критика и способността за различаване не само към околния свят в детайлите му, но и към собствената личност. Една здравословна линия на самопреценяване, което води до мъдрост.

Приятелство с Дева

Личностите Дева създават малко приятелства, ако нямат подкрепата на други знаци, казва Джоселин. Има повърхностно противоречие – Девите са съчувстващи и им е вродено да служат, но приятелствата не са им дадени с лекота. Обяснението е, че те биват трудно разбирани. Те са срамежливи и резервирани дори към близките. Но са добри приятели, когато успеят да постигнат такива отношения.

Все пак множество личности Дева живеят сепарирано и са самотни. В тази посока ги подвежда склонността им да бъдат критични и анализиращи. Те разглеждат сякаш под лупа отсрещния човек, което не е приятно и отблъсква. Дори е възможно да си създадат неприятели. Тук се намесва и чувството им за малоценност, което издига бариера към интимните приятелства, а при родителите – и с техните деца.

Любов и брак с Дева

На три знака от Зодиака любовта като чувство и като интимност е вродена и Дева е от сред тях. Марс дава на Скорпиона страстност, Венера дарява на Везните изтънчена чувствителност, а при Дева Меркурий извежда любовта до полето на мисловността.

Душите от шестия знак търсят любимата им чистота и във връзките и партньорствата си. Както вече посочихме, те изискват чистота безкомпромисно до фанатизъм – и от околните, и от себе си. Чистотата е важно качество и на интимните им връзки. Именно чистотата на партньора предопределя какви ще бъдат отношенията. И съответно бракът на Девата зависи приоритетно (понякога изцяло) от чистотата на партньора, а не от други обстоятелства.

Впрочем безукорната чистота е рядко качество. Може би и поради този факт Девата учи един от най-тежките си уроци именно в брака. Посочихме, че източник на израстване и мъдрост за тях е повторението на баналните дейности от ежедневието. Бракът се явяват второто поприще, на което душите Деви се „тренират“ и извисяват.

Една част от Девите обаче предпочитат да останат необвързани или се развеждат, след като са изпитали трудности в брака. Ситуацията се утежнява от тяхната педантичност и високи изисквания, които сякаш е трудно да бъдат покрити.

Развитие на душите чрез небесната хигиена
земни зодии, дева, телец,

Земната триада – заземени, физически ориентирани и прекомерно практични. Сред тях Девата се откроява с любовта си към изрядността и чистотата

Предизвикателството пред Девите е да пренесат чистотата от материалното в духовното ниво. Енергията за тази значима трансформация им е заложена и именно с такава енергия всички души, независимо от рождения си знак, напредват към Бога.

Любовта и стремежът към чистотата, които Девата проявява и на физическо ниво, и в отношенията, трасира пътя на душите към растеж, разширяване и възприемане на Христовото съзнание.

Разгледахме качеството чистота в материален план (Девата е поклонник на дезинфекцираната чистота, на здравето и чистото тяло, на чистите отношения). По-нататък качеството се пренася на духовно ниво, превръщайки се в небесна хигиена, както сполучливо я назовава Джоселин.

Девата просто тръгва от земното и материалното, но е призвана да претворява вродения си принцип на чистотата на все по-високо и по-високо равнища. Това е пътят на всяка душа и Девата дава енергията за изминаването му: от материалната към душевната и оттам – към духовната чистота. Едно издигане на душата на все по-високо равнище.

Духовната чистота е почти равна по значимост на божествеността. Хигиената на душата е част от пътя на Духа към Истината. Небесната хигиена води до Истината и до Христос.

Марта и незначителните подробности

Помните ли, че Девите са влюбени в детайла и фанатизирано го изследват до най-миниатюрна подробност? Също и че са педанти, планиращи и маниакално последователни? Те възприемат със сериозност всяка работа, която има да се върши, и я вършат – пак с внимание към детайла.

Някои Деви се отнасят с еднаква педантичност и към големите задачи, и към дребните, ненужни подробности. Както посочихме , личностите под този знак винаги рискуват да се загубят в подробностите, изпускайки от поглед смисъла на цялото.

Заради тази същност на Девите, пред тях стои задачата да се научат да различават – не само истината от фалша, но и важното от маловажното.

Връщаме се на този аспект от характеристиката на Девата, за да го обясним още по-добре чрез един епизод от Евангелието на Лука. Исус гостувал в дома на сестрите Марта и Мария. Докато Марта слугува на госта, Мария изразява любовта си с помазване на нозете му и в същото време жадно поглъща всяка негова дума.

Сестрите Марта и Мария изразяват любовта си към Исус по различен начин – едната му осигурява физически комфорт, а другата го слуша с цялото си внимание. Така жените вземат от случката различна „част“ (според думите на Исус). Погълната от работа, Марта пропуска важното, докато частта, която взема Мария, „няма да й се отнеме“.

Марта носи типичната за Дева енергия – тя се е претоварила с отговорности, отдала се е на служене по собствена воля, но пропуска възможността да почерпи от Източника на благодатта. Нещо повече – тя сама си възлага задачите и сама ги изпълнява, но след това е недоволна от своето положение.

Марта призовава Исус да направи забележка на сестра ѝ и да я изпрати и тя да помага в домакинските работи. Така едната сестра сякаш показва завист към другата, която не е като нея самообременена с отговорности и работа.

Джоселин посочва, че образът на Марта идеално описва спецификата на Девата – както служенето и ангажирането с материалната, видимата страна на нещата, така и неспособността й да различи важно от неважно. Затова и Исус отговаря:

Евангелие от Лука 10:41, Дева, Марта, Мария

Лука 10:41

Марта е обременена със земни задачи, които не й позволяват да види истински ценното в ситуацията – а то лежи в полето на духовното.

Както Марта се нуждае от проницателност и съсредоточаване на мисленето към съществените неща, така и всички Деви са призвани да поемат контрол над същественото, което понякога им убягва.

По-странични, но също така показателни за Дева характеристики, които откриваме у Марта, демонстрират още по-добре спецификата на знака. Например тя е критична, поставя високи изисквания спрямо другите (Мария) по собствените й критерии, без да отчита чуждите критерии и приоритети. Анализира, но на предметно ниво и затова анализът й е погрешен – липсва й широта на виждането, поглед към цялата картина.

Хората като Марта и Девите в ранните етапи на израстването си твърде се тревожат за нещата от физическия план, изпускайки значимостта на тези от духовния. Впрочем, това е изречено в прав текст от Исус.

Историята за Марта и Мария не бива да се разбира като опозиция на загубената в материалното Дева спрямо други, по-извисени знаци. Мария е бъдещата Марта, тя сочи насоката, в която да се развива Девата – да се научи на духовно различаване. Енергията за това е заложена в знака, тя е налична, но е въпрос на развиване и израстване на душата, докато загуби от поглед дребните и маловажни грижи и се отвори към стойностното в живота.

Девата, възприемайки фрагментарно действителността, има да извърви дълъг път. В това отношение поредният седми знак Везни вече бележи следващото ниво – на него му е заложено да вижда цялото. Но той е усвоил даденото качество, защото Девата е изминала своя път и е научила своя урок.

Впрочем Девата ще се учи на духовно различаване, но без да губи способността си за служене. Служенето е сила за този знак. И Девата го владее.

Девата и работата

Девата е много умна, интелектуална и в същото време изобретателна и сръчна. Работлива и дейна е, не се бои от тежка работа. Способна е на целия диапазон – да работи с главата и да работи с ръцете. Но предпочита да ползва ума си, когато има избор. Личностите от знака имат всички качества да правят кариера и да бъдат ръководители, но рядко са такива. Причината е, че нямат готовност да се сблъскват с проблеми. Девата се стреми да заобикаля нещата, които са ѝ неприятни. Затова тя остава на по-ниско ниво (за което също има качества) – нивото на служителя или работника.

Практична и последователна, Девата е подходяща за длъжности с практически задължения. Отвътре ѝ идва да се реализира в областта на бизнеса, търговията, производството, банките.
Любовта и вниманието към детайла, съчетано с психичността на знака, отваря възможности за творчество. Девите се изявяват най-пълно в музиката и изобразителното изкуство. Джоселин изброява някои значими творци, повлияни от енергията на Дева, като Шопен, Менделсон, Моцарт, художникът Дюрер, Гьоте. Енергията на Девата придава нежност и финес.

Още малко за служенето.

На попрището на изпълнителя и подчинения умеещата да служи Дева (и умна, внимателна, детайлна, прецизна, трудолюбива, подредена, последователна) постига успехи и се превръща в незаменим кадър. Тя е способна и това й свойство е ценено.
Неразвитите души Дева са склонни към раболепие и сервилност, развитите служат с благородство. Те умеят с достойнство да вършат и най-низшата (по човешките разбирания) работа като лъскане на обувки. Развитите Деви облагородяват работата с Христовото си отношение. По този повод Джоселин припомня думите на Христос:

Евангелие от Марко 9:35, Дева, служение

Марко 9:35

и го демонстрира, измивайки краката на учениците си.

Девата е способна на служене, изпълнено със съчувствие. Душите, които осъзнават нуждата от служене, израстват най-много. Те достигат дори до саможертвата, която е качество на техния допълнителен знак – срещуположния им в Подвижния кръст знак Риби.

Служенето, разбира се, има различно лице при развитите и неразвитите души – Дева. Духовно събудените се отдават на служене на общността, а неразвитите – на себе си. Сляпа за истински важните неща, неразвитата Дева се отдава на печеленето на пари, обича да пресмята и да брои. Отдава се на придобиване, а присъщата ѝ способност да се „вкопава“ в заниманието си ѝ затваря погледа към духовното и пътя към собственото й усъвършенстване.

Впрочем, дотук не споменахме един от основните недостатъци на Девата – егоизмът. Той се онагледява и в характера на Марта от Евангелието. Доста негативна триада се получава (при неразвитите личности от знака) – егоизъм, критикарство и претенции към другите. Към тях Джоселин добавя и лукавство, макар и много фино проявявано.

Положителното е, че Девата има възможността да използва уж негативните си характеристики по градивен начин и така да развие себе си и да изчисти мотивите си, постигайки Истина и Мъдрост.
На пътя към Истината и Мъдростта стои съчувствието, което Девата изживява по най-неразумен начин. Разкъсвана между егоизъм и съчувствие, личността в този знак е призвана да търси равновесие.

Девите в развитие – път към Светлината

Джоселин отбелязва, че Девата трябва да търси равновесие чрез Светлината. И чрез Любовта. Девите са призвани да я събудят в себе си и ето как ще се освободят от практицизма си и от уклона да се „вкопават“ във видимите неща от физическия свят.

Чрез енергията на Девата човекът се самопоставя на изпитания и се проверява – до най-малката подробност. Когато душата се развие, тя използва тези способи в търсене на Бог и намира правилното духовно направление. Постоянното самопречистване се случва чрез обичайното за знака задаване на въпроси, но и намирането на истинните отговори.

Друго предизвикателство пред Девите е да преодолеят склонността си към тревога, особено когато причината за нея са малки детайли без значение за цялото. Меркурий дава напрежение и на Близнаците, и на Девите, а личностите, които се поддават, губят ценна сила.

Най-важното за душите от шестия знак е да се откажат от критикуването и желанието си да съдят. За да се развиват, те трябва да се научат да анализират обективно, без да се отклоняват в отрицателна посока и без да дават поле за изява на цинизма.

Подобна задача е нелека, като Девата би се справила с нея чрез уравновесяване. Търсенето на хармония и баланс ще водят душата към нови отношения, в които не съществува дребнавост, претенции, критикарство.

Дева, знак, зодиак, зодиа, Джоселин, любов, брак

Съвременните изображения за Дева запазват идеята за чистота, девственост и плодородие

Неразвитите Деви изискват много от другите и са нетолерантни към техните идеи, мисли и възгледи (да си припомним отново Марта, която би отнела, ако можеше, правото на сестра си да постъпва по различен от нея начин). Даже те са склонни да пренебрегнат идеите и мисленето на другите, считайки го за недостатъчно добро. Така е, защото този тип Деви вярват само на собствената си преценка и нямат авторитети.

Джоселин разяснява, че това е проявление на частичното мислене, мисленето на детайли, части и парченца, когато не е придобит поглед върху цялото и цялостен мироглед. Затова неразвитите Деви са взискателни и слепи за другите, следват своята мисъл и я налагат върху околните.

И ето и урока на Девата – да осмисли грешките си, да се самоопознае, да преодолее негативните си характеристики и да придобие толерантност. Не е потребно да се отказва от способността си да анализира и оценява в детайли. Достатъчно е да впрегне тази си способност в нещо съществено – да надгражда и да се развива, водена от вътрешната си светлина.

Развитата Дева, водена от вътрешната си светлина, умее да служи прекрасно и да помага на другите със своя ум, проницателност и аналитични способности.

Още информация и източници на английски: Коя е най-точната характеристика на зодия Дева? * За кого е най-добре да се омъжи (ожени) една Дева? * Кои са слабостите на Девата?

По посочения път Девата се разделя и със страховете си, породени от живеенето в раздробената материя.

Погледът „отвътре“ е поглед в тъмнината, утежнен от егоизъм и материализъм. С разширяване на съзнанието Девата се отваря за мъдростта и любовта, прочиства се и нейната чиста божествена душа засиява.

Щом душата е родена под знака на Дева, тя има неотменна, категорична необходимост от чистота, отбелязва Джоселин. На материално ниво знакът я притежава – той е чист до фанатизъм. Но чистотата в смисъл на хигиена не е достатъчна. Задача на Дева е да я преобрази на по-високото духовно ниво – в хигиена на мисли и чувства, в хигиена на самата душа. Така личностите от знака проглеждат за вътрешната си сила да служат. И това ги прави истински щастливи.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.