Близнаци: Истинската характеристика на тази зодия. Плюсове и минуси

Зодия и съзвездие Близнаци. Характеристика, любов под този знак. Хороскоп, взаимодействие с Дева и Везни. Кастор и Полукс.

Съдържание:

Най-задълбочената характеристика на зодия Близнаци и най-проникновения й хороскоп може да се открие във философията на езотеричното християнство. Как взаимодействат с Дева и Везни. Кастор и Полукс.

Всеки човек носи в себе си силите на 12-те зодиакални знака.

Те изграждат органите на тялото му, но и като архетипи от митологиите формират неговите душевни особености и психологически реакции. Затова не бива да си представяме един човек като една зодия, дори и Слънцето му да е било в самия център на даденото съзвездие по време на раждането на този човек. Това само би ни заблудило, защото той никога не е само една зодия.

Братята Кастор и Полукс живеят във всеки от нас!

По-адекватно е да си изградим образ на Близнаци, да опознаем техните характеристики и да ги открием у себе си. Те носят в живота ни силите на братята Кастор и Полукс, на Древноперсийската цивилизация, на езотеричния знак с двете маймуни.

Те дават силите, с които се изграждат ръцете и раменете ни. Те са видимият израз на йерархията на Серафимите. Те са разкъсването на душата между Духа и материята, между Ормузд и Ариман, двойнствеността и загадката на двойника. Притворът (покритият вход) към Соломоновия храм.

Близнаци са възходящото развитие към Духа, те са силата, заложена в молитвата „Отче наш“, когато искаме Божията воля да бъде навсякъде – …както на възвишеното Небе, така и на материалната Земя…

Тук ще се опитаме да разгледаме знака не като знак на даден човек, когото имаме щастието да познаваме, а като сила, която се намира у всеки от нас. Това е верният път и най-добрият урок, който хората, интересуващи се от астрология за начинаещи, могат да усвоят в самото начало.

Но да преминем към по-детайлната характеристика, текстът по-долу е своеобразна медитация за начинаещи, която ще ни позволи наистина да познаваме Близнаците и да ги откриваме там, където те реално се проявяват:

Близнаци – Двойникът

Астрологията определя Близнаци като един от трите въздушни знака (заедно с Везни и Водолей) и първи от Подвижния кръст, заедно със Стрелец (срещуположно) и опозицията Дева – Риби (виж схемата по-долу).

И четирите знака съответстват на етерното тяло (тоест те се отнасят много силно към паметта и жизнените сили на човека.)

Подвижният кръст е зона на мисълта и ума за разлика от Главния кръст, който се определя от воля и цел, и Неподвижния, носещ енергиите на чувствата. Всички знаци от Подвижния кръст са – както сочи името, подвижни, вариативни, гъвкави. Движението е тяхна характеристика (на всеки от тях), но движение накъде – в това те не са еднотипни.

Близнаци и Стрелец

Да погледнем опозицията Близнаци – Стрелец (срещуположни в Подвижния кръст). Те се уравновесяват и са своеобразни допълнителни една спрямо друга зодии. И двата знака все са в движение и се развиват, търсят, учат. Но Близнаци нямат ясна цел и се разпиляват, а Стрелец – обратно, има винаги много ясно фиксирана в бъдещето крайна точка. Стрелец винаги знае посоката и като допълнителен знак на Близнаци го уравновесява. Можем да си представим Стрелеца като управител на сетивото за движение. Той вижда целта, знае какво го чака в точка Б, душата му вече се е сляла с целта и тялото му се устремява натам, за да я достигне.

Близнаци действат, но само ако имат желание!

Те заемат срещуположни места в Подвижния кръст със Стрелеца. Обединява ги това, че имат нужда от мотив, за да действат. Те се нуждаят от желанието – да поискат, за да стане работата. Веднъж поискали, получават енергия от цялата Вселена.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни
Три кръста в Зодиакалния кръг и мястото на Близнаци и Стрелец в констелацията

Близнаци и Стрелец се движат ускорено. Те са в движение, в развитие. Разликата е, че Близнаци често се движат без цел или по-скоро целта им се мени в движение. Стрелците обратно – те са целенасочени и винаги държат под око целта си (Стрелецът се изобразява с лък). Близнакът се вдъхновява от различни идеи и без жал сменя посоката, докато Стрелецът е последователен и запазва вдъхновението си до стигане на желаното.

И двата срещуположни в Подвижен кръст знака са силни в говоренето, но не умеят да мълчат и да изслушват. Близнакът много бързо съобразява каква е същността на темата и няма търпение да изчака изложението. Стрелецът има нещо като ясновидски способности – той предварително усеща какво има в главата си събеседникът му и няма смисъл да го изслушва. Близнаци и Стрелец са лоши слушатели – повече говорят, отколкото замълчават. За околните е неприятно да бъдат прекъсвани и това е причина те често да изпадат в положение на дразнители.

Мястото на Близнаци в същността на човека

(по Джон Джоселин, „Медитации върху Зодиакалните знаци“)

Близнаци е III-ят знак от Зодиакалния кръг. Първият – Овен, е сеячът на Божествената идея. Вторият – Телец, е почвата, в която се посява семето. В третия знак – Близнаци, възниква самоосъзнаването на човека като Аз. С това осъзнаване той се издига над животното. И човекът изразява качеството, което го различава от животните – мисленето.

Близнакът мисли и още как! Той мисли много, обмисля интензивно, на дневен ред са му по няколко идеи наведнъж. Неговата роля в Зодиака е да се усъвършенства чрез мислене и в мисленето е неговата сила.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни

Близнаци са управител на мозък и нервна с-ма, но в антропософската медицина се разглеждат като сили, които оформят раменете и ръцете. Под знака се формира симетричността на човешкото тяло – двата дяла на белия дроб, китки, ръце и рамене – всичко, което е по две. Близнак е симетрията в строежа на тялото.

Близнакът е познат със своята двойственост. Той наистина е израз на дуализма на Земята. Джоселин прави паралел със старо изображение на знака – две изправени колони с различен цвят. Естествено – черен и бял. И двете показват израстване, но едната – в земното знание (и с помощта на интелекта), а другата – в духовното усъвършенстване (чрез чисто мислене).

Джоселин изразява мнение, че твърде превратно се разбира двойнствеността на Близнаци. Да, тя съществува, но не като тип шизофрения, а като ресурс за израстване. Зад уж несериозната умствена раздвоеност стои духовната цел на този знак – да се разширява и да се придвижва по еволюционния път.

Съзнанието на Близнаци се изразява субективно и обективно. Задачата им е да събират от външния свят емоционални преживявания и сетивни впечатления – и то в огромно количество, и да ги преработват чрез мисълта си. Ето една неочаквана двойнственост – Близнаци като представители на мисълта стигат до нея чрез чувствата и впечатленията. Те ползват процеса на синтеза.

Близнаци синтезират, Девите – анализират

Близнаците размишляват върху своите наблюдения върху външния свят и върху породените от тях чувства и емоции. За да постигнат накрая хармонично цяло. Тяхната променливост, подвижност и почти хаотично движение имат здрава логична основа – събирането на повече „материал“ за присъщата им мисловна дейност, събирането на „тухлите“, от които ще бъде изградена стената (идеята).

Описаната същност на Близнаците им е спечелила славата на неспокойни, променливи, двойнствени, противоречиви, дори лицемерни, двулични и лъжливи личности. Всъщност всичко описано го има в Знака, но в едната му полярност. На другата стои огромният духовен напредък и разширяване на съзнанието, което е присъщо и постижимо за този подвижен и функциониращ чрез мисълта знак.

Ще разгледаме противоположните прояви в Близнаци. Без това картината би била твърде плоска и едностранна.

Плагиат и гений

Близнаци като знак ражда най-безпардонните плагиати, но ражда и гении. Как става това? Те просто съществуват едновременно в този знак, но се изразяват различно според нивото, до което е еволюирала конкретната душа. Както казва Джоселин, зависи от душевната им възраст в еволюцията.

Близнакът подражава като папагал, умее да имитира и оттам идва способността му да се приобщава и интегрира. Знакът няма проблем да влезе във всякаква общност, да се приспособи, да „запее в хора“.

Джоселин го сравнява не толкова с папагал, колкото с маймуна, припомняйки много стар езотеричен знак с две маймуни. Макар и представители на един и същи животински вид, тези маймуни са в двете крайности – едната е безмозъчна бърборана, а другата – свръхсетивно същество, повече от човек, обожествена същност.

Ето тези две маймуни демонстрират нагледно диапазона, в който Близнакът има способностите да се развие. Това всъщност е пълният диапазон на Аз-съзнанието – от зараждането му като егоистична, почти неосъзната същност, концентрирана в Аз и собственото си оцеляване до Христовия аз – духовно прероденият човек, изминал целия обратен път на издигане, за който ще пишем още – по-долу в текста. Това е пътят на пречистването.

Но потенциалът за върхова изява на талант винаги е „засят“, той съществува. В едната част на спектъра той е непроявен, а в другата се раждат безспорни гении като Платон, Вагнер, поетът Тенисън. Джоселин ги нарича еволюирали Азове, в които се вижда най-възвишеното развитие на Близнака.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни
Платон и Рихард Вагнер – гениален философ и гениален композитор, демонстрират по брилянтен начин висотата, до която може да еволюира Близнакът

Гениалността в Близнака ражда свежи, оригинални идеи. Той е безспорен творец, създаващ нови мирогледи. Близнакът ще облече в нови дрехи дори най-древната идея. Но тук му помага и способността за синтез, която ще обясним след малко.

Като знак на настоящето (Подвижният кръг изразява настоящето, Неподвижният – миналото, Главният – бъдещето), Близнаци не търпят стари идеи. Те винаги обновяват, осъвременяват, хвърлят нова светлина, ново виждане, ново качество, възраждат старата идея за нов живот.

Умствен и духовен

Земният интелект е силата на Близнака. Той е дарен с него, за да освободи Духа от ума. Какво предизвикателство! Вървейки по този път – от ума към духовността, ние ще видим твърде различни представители на знака. И пак ще си кажем – ето, какво непостоянство. Защото едни са възможно най-повърхностни и вятърничави (досущ като г-жа Бенет от „Гордост и предразсъдъци“), бърборковци, които мислят след като се изкажат, а други са изпълнени с мъдрост, гениални и извисени. Според постигнатата степен в своята еволюция.

Сетивност и интелект

Интелектът на Близнаци работи по интересен начин. Той събира сетивен опит и го преработва, издигайки го до идея. Както споменахме по-горе – Близнакът работи чрез синтез.

Елементът Близнаци постоянно подтиква към събиране на информация. Още от деца те трупат база данни. Ученолюбиви са и нямат проблеми с усвояването или оценките. Със страст поглъщат книга след книга и винаги са отворени към присъединяване на още и още знания, независимо от възрастта. Ще видите Близнак да държи книга с трепереща старческа ръка и да прелиства страниците с изкривен от артрита пръст.

Осведомеността е насъщна необходимост на този знак. Той захранва своя интелект и заложения си стремеж към синтез и изработване на нови или поне обновени идеи.
Умът на Близнака е приспособен към тази му ориентация. Той е възприемчив, бързо усвоява, бързо преработва информацията чрез образното си мислене.

От щастие до отчаяние

Преливането от тъга съм възторг, от щастие към отчаяние е детска игра за Близнаци. В един момент те са на върха, само след две премигвания са на дъното. Детинската им веселост с лекота минава в груб цинизъм, ведростта и лекотата, с която приемат нещата, без трудност се превръщат в черногледство и пълна липса на енергия.

Слабостите на Близнаци

В знаците от Кръга са заложени положителни страни и слабости. Те са в динамична корелация и не е редно да се възприемат като недостатъци, а като уроци. Като теми, които да отработват и линии, по които да постигат. Целта на всеки живот е превъзмогване на заложените недостатъци и постигане на възможните предимства.

Липса на задълбоченост в мисленето

Това е характерност, от която Близнаци страдат най-много. Те рядко развиват сила и дълбочина на мисълта. Разностранните им интереси ги държат на повърхността, без да имат време и енергия да обхванат идеите си пълноценно. Урокът в тази посока е да съумеят да се отъждествят със собствените си идеи.

Пълни с идеи, но ги изоставят

Любопитен, любознателен и жаден за информация (и сетивен опит), Близнакът бива привлечен от дадена идея и ѝ се отдава тотално. Но само след известен период той е изцяло способен да я захвърли и да се отдаде на следващата. Жадният за новости ум на знака е отворен и бързо се „прехвърля“ от една в друга линия на развой. Това, което движи Близнаците, е интересът (любопитството). Накъдето сочи той, натам вървят и те.

Интерес и желание създават силен мотив и този знак без жал изоставя изграденото до момента, за да вложи силите си в друга посока.
Склонността към променливост понякога е пречка за напредъка на Близнаци. Техен урок е да я овладеят и преработят на ново ниво.

Близнакът се разпръсква

Джоселин определя разпръскването като порок на знака. Да се разбира като разсейване. Ориентацията на Близнаци е навън – за да възприемат по-добре нови идеи и впечатления. Но това им пречи да са целеустремени и съсредоточени. Така идеите им често не стигат до реализация.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни
Насоченост на енергията при първите три знака от Зодиакалния кръг: Овен (центробежна сила), Телец (центростремителна сила) и Близнаци (множество динамично променящи се цели)

От друга страна „мятането“ от идея към идея, от инициатива към друга създава впечатлението за непостоянство и колебливост. Близнаците често искат едновременно по две несъвместими неща. И ако не са в състояние да изберат, те се чудят накъде да поемат. Но не виждайте зад това повърхностност. Защото то е следствие от мисловността и способностите на ума.

Когато се опитва да направи осъзнат избор, Близнакът истински разсъждава над нещата. Той претегля плюсове и минуси и е затруднен да избере, защото нищо на Земята не е в едната крайност. Виждайки истинската същност на нещата с техни положителни и отрицателни страни, за Близнака изборът е истинско предизвикателство. Както казва Джоселин, той често рискува да остане „на оградата“. В негова защита следва да се изтъкне, че самият живот изправя Близнаците пред подобни избори, давайки им едновременно по две еднакви или поне от един и същи вид неща.

Близнаци се стараят да се развиват цялостно чрез наблюдение и усвояване. Но успехът им зависи от способността за съсредоточаване, доколкото могат да я развият у себе си. Техен урок е да насочват мисленето си и да концентрират вниманието си, да се научат на постоянство. Едва тогава ще претърпят успешно развитие.

Съмнение и нерешителност

Те са другата страна на бързата мисъл. Близнаци схващат бързо и способността им да обемат множество и най-различни, дори противоположни идеи, ги изправя на кръстопътища. Те разполагат с данни за много възможности, но от това произтича и предизвикателството да изберат. И затруднявайки се, те изпадат в колебание и проявяват прословутата си нерешителност. Още един урок за знака – да овладее тревожния си ум, за да прави осъзнати избори.

Прекалено многото избор забавя цялостния процес на мислене. Подобно нещо имаме и при Везни, друг един въздушен зодиакален знак, за който ще споменем отново по-долу нещо интересно.

Тревожност и безпокойство

Нервност, раздразнителност, склонност към тревога и вътрешни „черни“ предчувствия – да, това също се отнася за Близнаци. Когато са „долу“, в отчаянието, малко преди пак да бъдат изстреляни нагоре, към противоположните оптимизъм и радост. Близнаци прикриват тревогата си с приказливост, усмивка, с убедителни слова. И остават сами да се борят с нея. Тъжно положение. Изходът е овладяване, хармонизиране – и на физическо ниво (дробове, мозък и нервна с-ма) и стремеж към всестранно разбиране.

Приказливост

Близнакът „харчи“ много словесна енергия, която ако би вложил в действие, би постигнал чудеса. Но той има нужда да се изразява, да се „свързва“, да изразява вътрешното си неспокойствие. И за компенсация е достатъчно красноречив, за да увлича и да убеждава с лекота.

Повърхностност, все пак

Близнакът няма способността да вниква в дълбочина. Той е насочен да събира информация, повече информация и колкото се може още повече информация. Няма време да се „задълбава“, защото се нуждае от голяма база данни.

Вместо да се задълбочава в центъра, Близнакът „шари“ по окръжността, за да си набавя сетивни впечатления, да преживява опит и да се обогатява. Така често знакът не съумява да стигне до ядката на вътрешността и до важността на нещата. Но пък на първо ниво – при наблюдение и събиране на факти, той е много наблюдателен и неговият остър ум схваща бързо.

Липса на силни чувства

Както не умее да се концентрира в една мисъл и да „задълбае“ към същността й, така Близнакът не съумява да се съсредоточи и в чувствата. Затова често му липсва задълбоченост, чувствата не са силно изразени при него. Но той уравновесява с вродената си чувствителност и схватливост към нещата, освен това е приветлив, освободен и много любезен – винаги ще прояви съчувствие, дори и да не го изпитва. Според някои, това ще бъде израз на двуличие. Но всъщност Близнакът и в чувствата действа така, както с мисълта – възприема и продължава, без да се задълбочава.

Няма време

Близнаците се пръскат между много идеи, но и измежду много хора – те обичат да създават много връзки, да имат широк кръг познанства и приятели. И това не стига – да бъдат водещ фактор при всички – да дават съвети, идеи, да са в течение с непосредствено случващото се. Затова времето никога не стига – няма как всичките му интереси да се поберат в 24 часа.

Егоизъм и самомнение

Те са пряко следствие на живия интелект. В началото човекът е чувствал нещата, а след това (по пътя на инволюцията) и започнал да ги мисли. Слизайки надолу, все по-далече от Космическия Дух, въплъщавайки се в земен човек, той е придобил егоизма. Но това е Аз-съзнанието, което го отделя от света и му предоставя свободната воля и възможността за творчество. Както и задачата да преодолее егоизма си, разширявайки се и осмисляйки съществуващото като единно цяло.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни
В Близнаци съжителстват подражанието и творческият гений. Това Джоселин демонстрира с древен символ на две маймуни: едната –
неразумно, а другата – свръхсетивно същество

Близнаци функционират най-добре, щом се съчетават с Везни и Водолей. Везни им дава своята хармония и балансираност, заедно със справедливостта, а Водолей – ангелските крила.

Силни страни на Близнаци

  1. Забележителна способност за приспособяване
  2. Впечатлителни и интелигентни
  3. Разбират и са разбрани
  4. Умеят да разширяват душата си
  5. Ясно и красноречиво изразяване
  6. Бърз, подвижен, схватлив ум

Ще се учудите каква орда говорители, телевизионни и радио водещи, журналисти, писатели са израснали от енергията на Близнаци. Сред 12-те знака само този издига изразяването на мислите си до съвършенство.

Всички форми на изразяване са сила на Близнаците, а писменото слово – не по-малко. Те управляват също и материалните носители на словото – писмата, книгите, записите. Обичайна е ролята им на вестители и посредници от всякакъв вид – разносвачи на поща, агенти, консултанти и посредници, обичат да са вестители и в частния си живот.

Ловкост на физическо и умствено ниво

Ловкост едновременно и в ръцете, и в езика. Малко знаци имат способността да постигат перфектност и на двете полета едновременно, но за Близнаци това не е трудност. За тях умствената и физическата работа не се различава – умеят ги и двете с еднаква сила и имат достатъчно талант и за двете посоки.

Синтез на идеи

Близнаци с желание прегръщат противоположни идеи – дори насочено ги търсят. Те не се боят от противоречивостта, а я преработват по елегантен начин. Това е способността им да синтезират.
Еволюиралите Близнаци знаят, че двойнствеността е в корена на всичко, и се стремят да я изведат до Единство, да манифестират вътрешната връзка на уж противоположни идеи. Така те постигат една цялостност, която е твърде ценна и която им позволява много ускорено да се развиват и да напредват.

Нееволюиралите индивиди имат затруднения в тази посока, заради нестабилност, повърхностност и лекомисленост. Но на тях им предстои да си научат урока – постоянство, търпение, издръжливост.

Синтетични и разширяващи

Джоселин сравнява Близнаци с Дева, тъй като са управлявани от Меркурий. Въпреки общия управител, знаците имат някои противоположности:

  1. Близнаци са разширяващи се, Дева – резервирани;
  2. Близнаци са контактни, Дева се стесняват;
  3. Близнаци са синтезиращи, Дева са анализиращи.

Като знак на Аз-а, Близнаци се поставят сами на изпитание – чрез личността си, средата, близките, и това им осигурява яснота на съзнанието и растеж, доколкото позволява етапът им на еволюция.

Взаимодействие на мисъл и чувство

Близнаци мислят, те са знак на ума. Но чувството е отключващият елемент към този мисловен процес. Индивидите от този знак първо чувстват, а след това мислят върху почувстваното. Невярно е да се казва, че Близнаци стоят далече от чувстването. Вярно, те не са надарени със силни чувства, но постоянно придобиват опит чрез чувстването. Но не остават на ниво чувство, а го преработват с мисъл.

И „съдбата“ им дава тази възможност, често предоставяйки им съдбовни опитности с близките и роднините – най-често сестри и братя, сродни души.

Близнаци учат чрез мислене

Научаването при Близнаци тръгва от преживяването и придобиването на сетивно възприятие. Там се заражда чувство, което Близнакът ще анализира. Чрез мисленето той трупа знания – това е неговият маниер.

Чувство и мисъл не са опозиция – чувството дава информация на мисълта, а мисълта пък подава основания за чувствата. Ето в такава симбиоза са при Близнаци двете понятия, разглеждани от масовото съзнание като противоположност – или мислиш, или чувстваш. Близнаци умеят и двете с висша цел – пречистване на преживяното и придобиване на душевна светлина. В тази насока им помага допълнителният знак Стрелец, често явяващ се като учител.

Близнакът използва мисленето като сетиво за духовен допир (според антропософията – сетивото, чрез което човек осъзнава своята отделеност от света и самостойност – един Аз, отделен чрез кожата от всичко останало). Интелектът получава просветление, ако Близнакът успее да внесе повече мисъл в чувствата си и последователност и воля в мисленето си. Така знакът прави крачка в еволюцията си.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни 324
Близнаци учат чрез пътуване

Страстта към пътуванията, събирането на нови впечатления, запознаването с далечни места и култури е присъща на Близнаци. Те цял живот биха мечтали да са пътешественици, стига да можеха да останат на тази мисъл по-дълго време. Но идеята за пътуванията периодично се завръща към тях, защото тя е „в кръвта им“. Движението и на физическо ниво е примамливо за знака. И тези Близнаци, които успеят да си осигурят подобен живот, научават много.

Изразяване – говор и жестове

Един стар виц казва, че можеш да накараш италианец да млъкне, само ако му вържеш ръцете. Същото важи и за Близнака. Ако спре да жестикулира, мисълта му засича, забравя какво е говорел. Ръцете и жестовете са равностойни участници в изразяването за Близнаците. Когато говорят, ръцете им са в движение. А всъщност и самите Близнаци – трудно ще ги удържиш неподвижни на стол. Те са учителката, която се разхожда между чиновете, докато преподава.

В говора си са остроумни, находчиви, бързи. От тях очаквайте „да ви затапят“, защото веднага им идва наум най-добрият аргумент.

Красноречието е другата сила на Близнаци. Не всички представители на знака са високо образовани. Но дори и тези без образование, са добре информирани. И умеят да говорят и да се изразяват. За Близнака не е толкова необходимо училище, защото той учи „пътьом“ от живота и от всичко, на което падне погледът му. Бързо схватлив, той усвоява в движение, без да отделя специално време и внимание.

Дори и с ограничено знание, Близнакът ще покаже максимума, над способностите си дори.

Говореното е силна страна и на двата опозиционни знака от Подвижния кръст. Характерно е и за Стрелеца. Те са склонни да хабят енергия за гласово изразяване, често изсипват лавина от думи, приличащи на безразборно бърборене. Предупреждението и към Стрелец, и към Близнаци е да се научат да пазят енергията на своя говор и да я насочват към придобиване на мъдростта на любовта.

Уроците на Близнаци

От повърхностност и празно бърборене към развитие в дълбочина
зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни
Традиционната астрология твърде много набляга върху противоречивостта на Близнаци, с което се отдалечава от същността им, смята Джоселин

Задача на Близнаци е да опознаят стойността на нещата в тяхната дълбочина. На тях им идва естествено да опознават „на ширина“ – да се отклоняват все повече и повече от центъра на окръжността, за да откриват и привличат нови и нови факти и данни от неговата периферия. Близнаците клонят към количеството, а тяхна задача е да постигнат качеството.

Близнакът е призван да се учи на задълбоченост в идеите си, в инициативите си, в отношенията, начинанията, в своя говор и изразяване, в мислите и дори в чувствата си. Пътят минава през критичен анализ на фактите, които събира в живота си.

От двуличие и лъжа към задълбоченост и разширяване

Близнакът, който не задълбава към същността и истината, се самозаблуждава. Заблуждава и тези, с които комуникира. Но не е нарочно. Той е склонен към лъжа и лицемерие, но не само към околните. Липсата на способност за съсредоточаване го подвежда в тази посока. Урокът е чрез самоконтрол и самообучение да се приучи да се задълбочава и да подбира.

От непостоянство към уравновесеност

На Близнака му липсва изначално центрираща сила, но той има способността да си я изработи – упражнявайки собствена воля в мисленето и чрез наложено постоянство. Всичко, през което минава този знак, е опит – необходим на Душата, за да върви към мъдростта.

Епоха на Близнаци

Антропософското виждане за структурата на цивилизациите отделя 7 културни епохи след потъването на Атлантида. Първата от тях е на Рака, а след нея идват Близнаци (втора). Тази втора историческа култура обхваща времето приблизително от 5-хилядната година до 2900-а пр. Христос. Този период е на Древноперсийската цивилизация.

В Епохата на Близнаци човекът за първи път осъзнава материята и разбира, че тя е поле на неговата дейност. Той „проглежда“ за задачата си да внесе духа си в материалното поле на планетата. Под влиянието на Близнаци той започва да гради битието си на планетата. Населението се разраства, появяват се повече селища, първите скотовъди. Тогава са направени и първите опити за писане и рисуване, което е типично за влиянието на знака. Засилват се комуникациите, но с тях идват и първите епидемии.

Съзвездие Близнаци

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни
Най-ярките звезди от съзвездие Близнаци провокират въображението на хората от древни времена, но те винаги са съзирали в тях две човешки фигури

То е възприемано от хората като едно от най-красивите на нощното небе. Състои се от няколко десетки звезди. Ако се свържат с мисловни линии по-ярките от тях, се оформят две прегърнали се фигури. Главите им са най-ярки – звездите Полукс и Кастор, двамата близнаци от древногръцкия мит.

Древногръцкият мит за близнаците

На най-очевидното ниво митът е възхвала на братската любов – толкова дълбока и истинска, че в нейно име се жертва безсмъртието. Историята е за синовете на спартанската царица Леда – единият от Зевс, а другият – от царя. Зевс надарил сина си Полукс с безсмъртие. И когато Кастор загинал, брат му не пожелал да се примири. Започнал да умолява баща си да му отнеме безсмъртието, за да са заедно, а след това – да дари Кастор с безсмъртие. В крайна сметка Зевс разделил безсмъртието между братята и така те живеели ту в света на мъртвите, ту в този на боговете, но без да бъдат заедно.

На по-задълбочено ниво в мита е заложено разбирането на Близнаците за едно цяло от две части, които не успяват „да се срещнат“ – те се обичат, но се разминават.

В много култури и по-късно раждането на близнаци се е смятало или за божествен знак, или за свръхестествена намеса. Близнаци има в различни митологии.

Двойнствеността в християнството

Човекът получава от небесните сили свободна воля, а със свободата той бива изправен и пред избор. И този избор го въвежда в дуалността – избор между доброто и – естествено!, злото. Но тези привидни противоположности всъщност са частите на единното цяло.

Джоселин цитира Йов от свещените книги:

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни 987

Св. апостол Павел пък казва:

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни 543

Близнаци показват как от плътската слабост идва Божията сила. Пътят към Духа и Христовото съзнание. Джоселин подчертава, че във втората епоха (на Близнаци) човекът е бил най-съзнателен за двойствеността, вярвайки че Светлината се управлява от Ормузд, а земната област – от Ариман.

На различни нива и в различни епохи се пресъздава идеята за „разкъсването“ на душата между Дух и материя, нисше и висше. Но в тази двойственост се ражда мъдростта, любовта и истината. Затова авторът подчертава, че еволюцията на човека представлява движение от различие към единство и че дуалността, донесена от Близнаци, има божествена цел. Знакът дава на всеки човек възможността да пречисти своя интелект и да достигне до чисто познание, осветено от Духа.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни 8767

За да стане Азът на Близнаци – Притвор, той е призван да усвои чисто мислене. И не напразно Соломон носи идеята за мъдростта. А символ на съвършената мъдрост е Христос – пример за съвършенството, за чието достигане е проектиран човекът.

В Евангелието от Йоан е записано, че Исус често ходел в Соломоновия Притвор. Това е образ на цялостния човек и сливането на всички сили от Зодиака в единство. Това Единство няма как да се случи без Близнаци, които са звено от интелектуалния земен човек към божествения образ и подобие и Етерния Христос.

В Близнаци Азът свързва земна, все още нисша и подвластна на ума личност с висшето в същността си. И това е посоката за хората на планетата – да свържат ума си с Христос. А способът също се показва от Близнаци – синтезът, чрез който се обединяват идеи и представи, за да се постигне цялото.

Предизвикателството пред Близнаци е да въплътят този процес във всяка единица живот. Индивидите под този знак се справят различно, затова някои представители са духовно извисени, високо еволюирали, а други са още в началото на пътя си. Отстрани изглеждат двойнствени, но всъщност представят етапите от развитието ни по пътя към Христос.

Близнаци – етерното тяло

Подвижният кръст представлява етерното тяло на човека. То дава жизненост и управлява функционирането на физическото.

Знаците от този кръст определят желанията като стимул за действие.

Близнаци – рамене и ръце

След като в знака на Овен се оформя главата на човека, а при Телецврата и гърлото, под влияние на Близнаци от Зодиакалния кръг се оформят ръцете и раменете, както и симетричността на тялото, включително с двата дяла на б. дроб, тъй като и те имат отношение към заложената симетрия. Затова и класическата астрология често изтъква, че дробовете, раменете и ръцете са слабо място на Близнаците, както и нервната им с-ма.

Мястото на Близнаци в създаването на човека

Всеки знак от Зодиакалния кръг съответства на една от Духовните Йерархии. Затова и силите им са различни и имат собствена специфика. Оттам идва и разликата в преобладаващите сетива (12 на брой според Антропософията). Близнаци са свързани с Духовете на Любовта.

зодия близнаци хороскоп характеристика дева везни
Изображение на древногръцките герои Кастор и Полукс върху антична камея и кръстените на тях най-ярки звезди в съзвездие Близнаци
Серафимите

Те са от Първа Йерархия и трета степен в спускането на Божествената идея за формирането на Слънчевата с-ма. Идеята минава през 12 групи високоразвити същества, които я реализират – всяка по свой начин. Тя минава през принципите на Сина (Овен) и на Космически дух (Телец) и бива предадена на Серафимите. Те поемат чистата идея и я подават за планиране – първи етап от бъдещото осъществяване.

Според Антропософската наука, самите Серафими умеят да преживяват в духовния свят и да осъществяват преживяното във физическия.

Близнаци е в линията на възходящите сили. През тях минава потокът на издигане. От Дева до Овен е издигане, Везни е междинно положение, а от Скорпион до Риби се изразяват низходящите небесни сили – слизането на Духа и оформянето на земната, материална, телесна форма.

В този смисъл Близнаци е подчинен знак на Космическата закономерност, докато другите 5 знака – на планетарната. В третия знак се поражда саморазпознаването като отделен Аз (сетивото за допир). Именно в Близнаци човекът получава разбирането, че той е отделен Аз, различен от останалите Аз-ове, единствен и неповторим.

Той е семето, което Овенът сее в почвата на Телеца. Чрез ума и усета за Аз-а Близнаци ни издига над животинския свят. На тази по-висока позиция той се нуждае от дуалността, защото самата планета е такава. Всичко е на двойки и с противоположни характеристики – половете, сезоните, редуването на светлина и мрак. От Близнаците започва синтеза на частите в едно цяло.

Близнаци и Христос

Близнаци е ключово звено в развиването на Христовото съзнание у всеки човек. Според идеите на Антропософията, както казахме, това движение е възходящо. В Зодиакалния кръг се изразява с развитие в посока Риби – Овен (еволюционен път). Въплъщаването е извършено обратно – от Овен към Риби (инволюционен път). Описваният принцип се пресъздава от пътя на Христос – Исус (спускане като Христос и издигане като Исус).

Вижданията на Антропософията по отношение на създаването на Зодиакалния кръг, смисъла на знаците и отражението им в човека, може да прочетете подробно в увода ТУК: www.iasnovidstvo.com/493/знаците-на-зодиака-зодии-948/.

В двойствеността на Близнаци Джоселин вижда и двете части Божественото – любовта и мъдростта. Те не се делят и не бива да се смятат за полярности. От тяхното единство се явява светлината на Христос.

Развитите същества на Земята постигат примиряване на двете части – те съдържат и божественото, и земния интелект. Постигнали са го в течение на ред животи, отработвайки уроците си, не без помощта и на енергията на Близнаците. Такива високоеволюирали души са тръгнали като всички от егоизма и са го преработили. Това значи, че уроците са усвоени. Двете части на цялото са събрани.

Джоселин открива езотеричната страна на Близнаци в една строфа от „Отче наш“:

зодия близнаци хороскоп и характеристика дева и везни 3454

Това е мисията на човека – от материално тяло с ум да еволюира до осъзнаване на Христовия Дух. Да свали висшите енергии в земна форма и обратно – да се издигне до тях. Тази идея се изявява във всичко на Земята, до най-малката подробност. Земните форми се одухотворяват и отново се раждат в Духа. Наблюдаваме тази привидна двойнственост в Близнаци: божествено и земно. А молитвата „Да бъде Волята Ти…“ е всъщност призив за преобразяване и осъзнаване на Христос.

Разбирането на човека като Христова душа и себепознанието отваря пътя към разбиране на останалите Аз-ове около него, на радостите и мъките на другите души, казва Джоселин в „Медитациите“ си.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Един коментар по “Близнаци: Истинската характеристика на тази зодия. Плюсове и минуси

  1. Аз познавам много шантави представители на този знак Близнаци и мога да кажа, че горната характеристика напълно си отговаря за тях като явление. Не бях правил връзка с митологиите, Библията и годишните времена, но явно това е правилният начин за разбиране на зодиака, а не само на съзвездията. Центростремителната сила е важна. Продължавайте! Много сте ценни!

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.