Зодия Телец във връзка с Минотавъра, св. Лука, свещените крави и др.

Разглеждаме езотеричната характеристика (хороскоп) на зодия Телец във връзка с ♉ Бика от митологиите ♉ Минотавъра ♉ Астрология за начинаещи

Освен това: ♉ Златният Телец от Библията ♉ Свещените преживящи крави ♉ Бог Митра и ♉ Великият евангелист (лекар, художник) Лука ♉ Телец и Скорпион

Още в началото искаме да уточним, че всеки носи в себе си Телеца, затова е добре да му обърне специално внимание. Той се открива в гласа и врата на човека, ако разгледаме нещата анатомически. Неговите сили влияят и върху изграждането на черния дроб.
Това, че на някой човек Слънцето му е в Телец, още не казва всичко за неговата „зодия“. Защото другите планети се намират в други зодиакални знаци на рождената му астрологическа карта и те също трябва да се вземат предвид, когато разглеждаме персоналния му хороскоп.

От друга страна всеки има някоя планета в Телец или пък по някакъв начин е свързан с характеристиките на този знак. Ничий хороскоп не може да мине напълно без Телец. Затова докато четете този текст, най-грешно би било да си представяте някой познат, чието Слънце е било в този знак във времето на неговото раждане.

По-скоро се опитайте да почувствате образа и личността на Телеца и да го пратите в сърцето си. Намерете Телеца в самите себе си! Запознайте се официално с него!

Това ще ви помогне, когато разсъждавате по астрологически теми или правите хороскопа на някого, да не прибягвате до халваджийските речници, където да учите наизуст какво означава „Луна в Телец“ или пък „Венера в Телец“. Постепенно вие ще си изградите директен достъп до архетипа на Телеца и по-лесно ще успявате да изтълкувате всяко значение на една или друга планета в този знак.

Вие ще владеете дълбокото и истинско знание за Телеца. А интерпретациите на това, че някой ваш приятел – мъж или жена, е „зодия Телец“, ще бъде за вас лесно като детска игра, защото вие ще носите ценната информация в сърцето си, ще я живеете и чувствате.

Астрологията го определя като един от земните знаци, които – както всичко в тази свещена симетрия, са три – Телец, Дева и Козирог.

Той е част от фиксирания кръст (Скорпион, Телец, Лъв, Водолей) и е във връзка с астралното тяло. Подробно това е обяснено в уводната статия, която обяснява смисъла на зодиакалните знаци (зодии) ТУК.

Мястото на Телеца в същността на човека

(по Джон Джоселин, „Медитации върху Зодиакалните знаци“)зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Телецът е свързан със Скорпион – неговият допълнителен, уравновесяващ знак. Телецът е рационален (земен), но пасивен. Той се хармонизира със Скорпион, който носи динамика (но пък му липсва рационалност).

Телецът е пасивен, защото е единственият земен и едновременно неподвижен знак. Той носи в същността си земните енергии и ключа към използването им от човека.

Приложена по правилния начин, енергията му е плодоносна, но отивайки в крайност, знакът определя прекалената привързаност към земното. Енергията на Телеца носи плодове – успехи, реални резултати, постижения. Но също нейна характеристика е пасивността и инерцията – спокойствието е ценност, постигана на всякаква цена.

Под влиянието на силите на Телеца в същността си човекът се чувства на Земята като у дома. Този елемент носи у осъзнатия човек виждането, че както Земята опложда и храни, така и тялото е физическият носител, изхранващ Духовния човек. За осъзнатия Телец тялото е храм на Бога, за неосъзнатия – то е самият Бог.

В Телеца е заложено желанието

То се изразява и в прекомерно чувствен апетит. Например Телците ядат едва ли не с ожесточение, буквално се тъпчат, сякаш имат не един, а множество стомаси. Те са жадни за храна и са способни да поемат огромни количества.

Земният път на Телеца е да преобразява силата си от егоистична и ориентирана към материалното (земята) във воля, инструмент за издигане и облагородяване към качествата на човек, живеещ в синхрон с волята на Отеца.

Джоселин пише за друго древно изображение на знака на Телеца под формата на навита змия. Той коментира, че така навито, тялото на змията символизира потенциалите – като една окултна сила, трупана в множество животи. Тя седи в готовност да се задейства. А проявлението й зависи от личната отдаденост на Любовта.

Така погледнато, знакът на Телеца носи у всеки човек един резервоар с душевна сила. Но според Джоселин тя е свързана с много силна емоция, която се освобождава от възхвала и молитва – устремът към Бога. И неслучайно Телецът е управител на гласните струни.

Овенът е словото, Телецът – гласът

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Изображения, на които знаците от Зодиакалния кръг се съотнасят към частите на човешкото тяло

Гласните струни дават материалния израз на словото. В тази зависимост е заложено материализирането – идеята и посланието намират веществен израз. Телецът умее да оформи и произнесе словото. Джоселин сравнява произвежданите от знака звуци с песен, с една истинска небесна хармония. Този дар поражда от енергията на Телците множество гениални композитори, оперни певци, музиканти. Те обладават звука и го претворяват в небесна песен – и молитва, и възхвала на Сътворението.

Важни планети в Телец се откриват у най-прочутите композитори: при Бетовен – Уран, Брамс – Слънце, Шуберт – асцендент Телец, Вагнер – Венера и Меркурий в Телец.

Песента (звукът) създава духовна енергия, която отваря Душата за Бог – за любов, мъдрост и истина, посочва Джоселин. А Телецът концентрира звука и му дава направление.

От друга страна гласът (звукът) изразяват човека. Чрез гласа възприемаме емоциите на отсрещния и дори можем да проникнем в ума му. По-осъзнатите – и в душата му. Гласът е като визитка на човека. Поетът Бен Джонсън казва „Гласът разкрива най-много човека: говори, за да те видя“. Гласът е абсолютно уникален за всеки, също както и физиономията му, но на по-различно ниво. А Джоселин добавя:

зодия телец хороскопи характеристика - 01765На друга плоскост способността за материализиране на Телеца се изразява в неговия успешен и продуктивен физически труд – той има заложбите да печели, да множи парите и да ги натрупва, като източникът за този материален просперитет са земята и веществените дейности.

Но да се завърнем към потенциалната окултна сила на Телеца. Тя се трупа от живот в живот и дълго не се проявява. Този резервоар представлява всички способности, които човекът е култивирал в себе си, живеейки от тяло в тяло. Един ден човекът ще има достъп до тази си сила, но както посочихме, тя се отключва от Любовта. С други думи – с издигане на по-високо ниво на Христово съзнание и съществуване.

Службата на Телеца в Зодиакалния кръг е да преобразува физическата сила в сила на душата. Той върши физически дейности, произвежда и създава, трупа материален ресурс и „пълни резервоара“, давайки сила на Духа и оттам – на Душата.

На ниво тяло Телецът се изразява в храносмилателни сили – в метаболизъм. Този процес много добре демонстрира случващото се на енергийно ниво: енергията от материята (храната) се смила и преобразува в друг вид енергия (живот). На ниво Дух елементът на Телеца в човека го кара да „храносмила“ опитността си, да я усвоява и да я преобразува на по-високо ниво – в една по-висша по същност истина.

На физическо ниво – упоритост, стабилност и финансов гений

Телецът се чувства в познати води във финансовите дела, защото неговата сила е да материализира. Той умее да управлява и множи парите, да „движи“ бизнес начинания, да ръководи фондове. Сред знаците на Зодиака именно у Телеца намираме в най-развита форма способността за сделки и финансови дела. Той има нюх към имотите (земното и материалното). Чрез печелене на пари и трупане на материален ресурс този знак преживява опитности и получава своите уроци на Земята.

зодия Телец и Скорпион

Звездни констелации и фиксираният кръст. Телец е в пряка връзка със Скорпион!

С разширяване на съзнанието си Телците стават и източник на материални блага – раздаващи и споделящи даровете на Земята. Ето и другият път на знака – от плътната материя към издигане. Той е заложен в него – има базата, на която чрез ред животи да създаде ново качество на Аза: обратно на инволюционното „слизане“ на Земята.

Повратната точка на инволюционния процес към еволюционен стои в Телец и инструментът е превръщане на желанието във воля, но одухотворена. Като земен знак, той има силни физически опитности, които да подтикнат към подчиняване на материалното – то да бъде преодоляно от духовното. Неразвитият Телец рискува да затъне в плътското, а с разширяване на съзнанието той има ресурса да тръгне „нагоре“ към пречистване – да подчини нисшия Аз на висшето Себе.

Какво ограничава силата на Телец

Силата и енергията в Телец са в излишък. Защо тогава той не е една безкрайна съзидателна машина? Това, което го ограничава са:

пасивността, мързелът (леността), бездействието и инертността

Но откъде идват те? По линията на страха – прекалената грижа за себе си. Тяхната любов към удобството е водеща и тя отваря вратата за мързела, бездействието и инертността. Да не забравяме и спокойствието на всяка цена. По това направление Телецът може да се откаже от да полага усилия за духовен живот и да лиши тялото си от здравословна физическа дейност.

Телец и Овен

По отношение на начина на използване на личната сила Телецът се явява противоположност на Овена. Овен също е пълен с енергия, но той я пилее навън, докато Телец я концентрира в центъра. При Овена действат центробежните сили, при Телец – центростремителните.

Телецът определя целта си и търпеливо я следва. Той притежава силно тяло и издръжливост, подкрепени с решителност и постоянство. В положителна посока Телецът проявява устойчивост, в негативна – инат. Поема в положителната посока чрез разбиране и убеждаване, а в негативната – когато е притискан и насилван.

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Заради плодоносната му сила, Телецът е свързван с половите органи, а не с гласа. Например египтяните са почитали оплодителната му способност

Под знака на Овен се създава идеята. Овенът измисля нещата, но няма постоянството да ги реализира. Реализацията е под знака на Телеца. Той привежда начинанията от сферата на идеите към действителността, като им придава материална форма. Овенът е по големите планове, Телецът има способностите да ги осъществи. Джоселин сравнява Овен с архитект, а Телец – със строител.

Заради особеността на центробежността и устремеността към центъра, елементът Овен е самоуверено демонстриращ, а Телецът обратно – задържа в себе си и потиска.

Още по темата ТУК: Характеристика, хороскоп на зодия (споменатия зодиакален знак) Овен.

В ядрото потиснатите и събиращи се емоции и чувства се сгъстяват, насищат и влизат в пряко противопоставяне с мислите. В резултат у Телеца се оформя вътрешно противоречие, което нито той успява да разреши в себе си, нито да се хармонизира с другите. Това го блокира, той изпада в ступор и се затваря. Изходът е развиване на мисленето, което да се противопостави на емоциите.

Чрез мислене към Истината и Христовия Аз

При създаването си човекът е откъснат от духовния поток на Троицата, за да потъне в материята и да изгради своя Аз като свободен творец. В инволюционния си път той е затворил очи за духовното, за да ги отвори за физическото. Затова днес на Земята има множество личности, които виждат живота единствено като материя. Тези хора имат твърде силен Телец-елемент, те всичко осмислят със земните понятия. Ако си представят Рая, и той изглежда като луксозен земен живот.

зодия телец хороскопи характеристика - 0145Отварянето на очите за Космоса (за Христос) е предизвикателството пред Телеца. Силата на Христос е налична в човека, но трябва да бъде освободена. Телецът е призван да направи това чрез интелекта си, към който да прибави Любов и Духовна истина. Всъщност той, който вярва само на ума, трябва да се вслуша в себе си, за да чуе висшето Себе.

Но Телецът се самоограничава. Той живее чисто „земно“, в мозъка. Джоселин удачно го сравнява с човек, който гледа произведение на изкуството, но не забелязва идеята, а се концентрира върху качеството и цвета на боята. Наистина хубава демонстрация за това как човекът, заспал за духовното, не схваща цялото, идеята, а гледа само материалния израз, физическото в-во.

В този смисъл пред Телеца стои предизвикателството да развие възприятия за духовната реалност, излизайки от материалистичните понятия. Той, който има усет към земята, да развие такъв и към Природата.

Джоселин пише, че Телците минават през крайния материализъм, преди да поемат към Духа. Самите им уроци ги въвличат в тежки опитности, свързани с имущество, пари, материални блага. Например се увличат от печалбарство и гонят цял живот пари и награди, но често не администрират правилно богатството си. Или имат способност да печелят, но заедно с това им се възлага и грижата за други хора, които да издържат.

Според Джоселин това са направляващите сили, които оголват заслепените тяло и мозък, за да ги насочат към търсенето на по-висшия смисъл.

Ако не търси висшия смисъл, желанията на Телеца стават разрушителни. Потисканите в него чувства, които провокират противоречия, водят до крива преценка. Така земният и практичен Телец става неразумен.

Телецът като полудял Бик
зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Изображения от различни времена и култури създават един заплашителен образ на Телеца-Бик, отразявайки способността му да се гневи

Потиснатите желания в комбинация със силите на волята – една непроявена мощ, като навитата змия, се задържа до едно време и след това избухва. Стигнал точката на кипене, Телецът се вбесява и разгневява като полудял бик. Непознаващите тази закономерност биха се изненадали – пасивният и дори флегматичен Телец да стигне дотам?!

Но астралното тяло (чувствата) се оформя напълно през пубертета. Затова като млад Телецът проявява спокойствие и тиха доброта. Но щом астралното тяло се оформи, се появяват желанията. Тогава се пораждат инат, непреклонност, дори незачитане, съпротива. Телецът не може да бъде поучаван. Той може да бъде убеден, че греши, или ще повярва на личност, на която се възхищава. Но веднъж видял грешката си, Телецът има волята да я премахне.

Телецът, склонен съпротива, инат и непродуктивни емоции, изпадащ в противоречия и склонен да избухва, може да преодолее тези си характеристики в детството, ако бъде възпитаван правилно с ориентация към духовност и мъдрост.

Телецът е склонен да живее в илюзии

Телецът е честен, но себелюбив. Склонен е да се самозалъгва и да изпада в илюзии. Фактът идва оттам, че той игнорира и направо мрази нещата, които не разбира. Ако му се натрапва нещо нежелано, той противодейства с неподражаемо твърдоглавство.

Грешката, в която лесно изпада Телецът, особено в млади години, е изборът на брачен партньор.

Телецът трябва да разбере, за да приеме. Веднъж схванал идеята, той ще впрегне волята си не в противодействие, а за прокарване на тази идея.

Телецът се приспособява към новото трудно, затова и не обича промените. Той следва традицията, а не истината. Знанието му е постигнато чрез опитност, затова и умственото му отношение е закрепостено.

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Формата на Телеца на звездното небе е очертана още от вавилонците. Те вярвали, че бикът оре бразда в небето, по която минава Слънцето

Твърдоглав, инатлив и своеволен, прибавено към инертността на неподвижния знак, той саботира собственото си израстване. Ключът е в разбирането и осъзнаването на тази даденост – че той е консервативен, сдържан, срамежлив и има предразсъдъци. И най-вече да осмисли, че животът му тече на твърде бавни обороти. Бавното развитие държи Телеца в самоизмамите, които понякога надхвърлят дори рамките на конкретното превъплъщение.

Друг ключ е пренасочване на желанието. Телецът ще прояви воля, упоритост, постоянство ЗА идеята , а не ПРОТИВ нея, ако бъде събуден интересът му. Когато той „пожелае“ идеята, вече няма да пести за нея нито от времето си, нито от енергията си, нито усилия – колкото потрябват.

Джоселин казва, че важна „противоотрова“ на назадничавите характеристики на Телец е установяването на положителен начин на живот от самото детство – чрез целомъдрие, запазване на жизнените сили и стремеж към Христос.

Телците се отморяват с музика и рисуване

Творчеството е добро средство за самоосъзнаване на Телеца. Те са отворени към песента и четката заради влиянието на Венера. Музиката е звук, а Телецът преобразува звука в духовна енергия, която го отваря за по-високите измерения.

Забележително чувство на хумор

Друг „помощник“, който облекчава пътя на Телеца, е чувството му за хумор. То му дава храбростта да минава през трудностите на живота със спокойствие. Пряк източник е на оптимизма и невидима връзка с по-висшата светлина.

Джоселин прави връзка с прочутите с хумора си жители на Британските острови, които са управлявани от Телеца. Британците имат усет за комичното, но по-интересното е, че го изразяват най-ярко в условия на опасност – например във война. Това демонстрира връзката между хумора, оптимизма и в крайна сметка – подсъзнателно насочване към една по-висша светлина.

Телецът е „почвата“ на душата

Определението принадлежи на Джон Джоселин. Той го обяснява така: почвата е сурова, грапава и груба. В нея са вградени земните сили – пари, имоти, материално благополучие. Също и здравето на тялото, което обработва храната и черпи сили от нея, както съпротивата си срещу болести. Това е материята, която натрупва жизнената сила.

зодия телец хороскопи характеристика - 0167Под Овен се оформя личната съдба, самоосъзнатият Аз с воля за проявление. Джоселин го нарича „сеяч“. Той какво ще сее? Семето на интелектуалното (Близнаци) в земната материя (Телец). В тази земна материя е вложен и опитът от миналите животи – сила, която дава стабилност и на чиято почва се развиват мисъл и чувство.

И от Телеца зависи как ще бъде използвана тази сила – за израстване или ще се разпилее. Дали ще бъде „благодат или робство“. Дали почвата на душата ще бъде спасена или не. Телецът е в състояние да освободи зрели сили, складирани от миналото. Той може да издигне опита на по-високо ниво или да го потисне и да потъне.

Друго разбиране на практичността

Телецът е обявяван за практичен заради способността си да печели и акумулира пари и материални блага. Той успешно се справя с финансите и материалните въпроси. Но истинската практичност, казва Джоселин, е духовната. И еволюционната задача на Телеца е да постигне такава практичност на по-високо ниво.

Да се роди отново, издигайки се на по-високо ниво на съзнание – чрез превъзпитание и разширяване на съзнанието. Задачата на Телеца е да направи душата си по-фина и да открие, че владеенето е важно – но на себе си, а не на материалното.

Символът на Телеца в човешката цивилизация

Телецът – Бикът изразява една от силите, оформящи човека, от най-ранните му проявления.

Според Рудолф Щайнер човекът, бикът, лъвът и орелът са символизирали груповата душа в атлантската епоха – четвъртата коренна раса. Атлантите са живеели повече в духовните измерения, отколкото на Земята.

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Много по-късно човекът, бикът, лъвът и орелът стават символи на четиримата евангелисти

Слизането още по-надолу в материята е станало чрез потопа, а Ной е преходът. Най-голямо постижение на атлантския човек е да каже „аз“ в края на епохата си. Следващата коренна раса – петата, стъпва на земята като съзнание.

Така душата на човека става все по-индивидуална, а животните и до днес имат групова душа. Но като групова душа хората са били по-близо до Божественото и са били слабо подвластни на собствени импулси.

Така е било до момента на възникването на самостоятелния (индивидуализиран) човек, който търси постоянно пътя обратно към Бог, посочва Щайнер в лекция от цикъла „Първоначални импулси на духовната наука“ (GA – 096).

Епохата на Телеца

Времето, когато пролетното равноденствие се е падало в Телец, се означава като епоха на Телеца – около 4300 до 2150 години пр. новата ера. Под понятието „епоха на Телеца“ разбираме времето, в което точката на пролетното равноденствие се е движила в пределите на съзвездието Телец. За сравнение сега се намираме в съответната епоха на Рибите. (В този ред на мисли по-късно Исус бележи влизането в нашата епоха на Риби и в евангелията символът на рибите е широко застъпен.) След няколкостотин години ще влезем успешно и в епохата на Водолея.

Тази епоха на Телеца се описва като матриархат. Тогава се оформя египетската цивилизация, а минойската на остров Крит достига разцвета си.

Минойската цивилизация получава името си от митичния цар Минос. Според гръцката митология той заповядал да постоят лабиринт, който бил обитаван от Минотавъра – хуманоидно тяло, увенчано с главата на бик.

Според легендата Посейдон изпратил на Минос бик, като му заръчал да го поднесе в жертва. Но Минос го запазил. Боговете се разгневили и накарали съпругата на Минос да се влюби страстно в бика. Така се родил получовек, полубик – чудовището Минотавър.

Именно за него Минос построил лабиринта и го скрил там, но чудовището изисквало човешки жертви. Според мита древният герой Тезей успял да влезе в лабиринта, да убие Минотавъра и да излезе от заплетените коридори с помощта на дъщерята на царя – Ариадна (с прочутото й кълбо, чиято нишка трасирала пътя на Тезей през заплетените коридори).

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Телецът в египетската цивилизация

В епохата на Телеца човекът е почитал бика като израз на вечната самовъзраждаща се сила на природата. В Египет (Слънце в Телец) бикът е символизирал бог Апис (Хапи), владетел на плодородието. На изображенията се вижда като бик със слънчев диск, а на някои и с навита змия (ето я пак змията!). Той се въплъщавал в бял бик, изпъстрен с черни петна, който бил отглеждан в храмовете и се принасял в жертва всяка пролет, за да се възроди отново. А след смъртта тялото му било балсамирано и тържествено погребвано.

Египтяните свързвали Телеца с половите органи, а не с гласа (гласните струни), изразявайки неговата плодородна сила.

Изображения на бика присъстват широко в изкуството на древните египтяни. Релефни каменни плочи пазят образи на предводители, показвани като лъв или бик. Ритуалните кресла имали крака като копита на бик или лапи на лъв.

Джоселин отбелязва в своите „Медитации“, че в исторически смисъл Телецът отразява времето, когато по време на пролетното равноденствие Слънцето е било в Телец и Бикът е обожаван – Египетска цивилизация. Авторът коментира тази материална проява като външен израз на вътрешния стремеж на човека да овладее материалния свят отвън и животинските си инстинкти отвътре.

Онова време е било само етап по пътя на човека към духовна висота, минавайки през оформяне на материята, пречистване на плътта и откриване на Христос в себе си.

Златният Телец в Стария Завет

Култът към Апис (бика) в Египет се отразява в Златния телец при израилтяните (евреите в Египет, които Мойсей извежда към Обетованата земя). Старият Завет разказва, че Мойсей се качил на планината Синай, като обещал да се завърне след четиридесет дни. Израилтяните обаче не сметнали правилно дните и решили, че той няма да дойде обратно. Изработили от злато бик – Златният телец, за да ги води. При завръщането си Мойсей се разгневил, окачествил Телеца като идолопоклонничество и наредил да бъде унищожен.

Някои анализатори виждат в този епизод демонизиране на Телеца. И в много по-късни изображения намираме отразена тази идея – Телецът е представен като кръвожадно същество, което примерно гори деца (виж изображението).

Според други с посочената история в Стария Завет се бележи преминаването на човека от ерата на Телеца в ерата на Овена. Златният телец на израилтяните е старата ера – на Телеца, а Мойсей превежда евреите в новата ера – на Овена, явявайки се движещата сила на прехода. Унищожаването на Телеца е символично приключване със старото.

Убиването на бика се съотнася и към образа на бог Митра. Стотици такива изображения са поставени в скални светилища на бога, близо до жертвения олтар. Много изследователни и до днес изучават митраизма, опитвайки се да покажат, че има отличие между персийския и римски бог Митра, чиято допирна точка е единствено съвпадащото име.

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Изображения на бог Мигра с бика – моментът на пожертването

Българският изследовател Петър Георгиев разчита символиката на Митра и бика в нарочна книга. „Образите от релефите са символен език, който за нас е мъртъв“, отбелязва със съжаление авторът и изразява надеждата, че е успял вярно да ги изтълкува.

В труда си Георгиев поставя тезата, че убийството на бика не е жертвоприношение (боговете не принасят жертви), което в свободен превод ни насочва към идеята за бика като символ, а не жертвено животно, макар и свещено.

Телецът в тетраморфа

Тетраморфът е древен религиозен символ, образ от четири съставни части – „тетра“. Според виденията на светия пророк Йезекиил, тетраморфът е четири живи същества в едно или едно същество с четири лица. То пази или движи Господния престол, според различни източници. Тези четири същества или четири лица в едно са човек, бик, лъв и орел.

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Друга версия на тетраморфа

Ако сравним таблиците на антропософа д-р Инго Юнге за същността на знаците от Зодиакалния кръг с традиционното тълкуване на тетраморфа в християнството, ще открием и зодиакалните съответствия:

Изобразяване Пророк Зодиакален знак Съответствие с културна епоха
Орел Йоан Скорпион 7 епоха
Бик (вол) Лука Телец 6 епоха
Лъв Марко Лъв 5 епоха
Човек (ангел) Матей Водолей 4 епоха

Четири са каноничните евангелия, четири са животните около трона Господен – християнството отдавна свързва образите и това е отразено широко в иконографията. Нещо повече – съществата от тетраморфа се превръщат в символи на четиримата евангелисти и начин те да бъдат визуално представяни. Матей се рисува като ангел, Марк – като лъв, Лука винаги е Телецът, а Йоан – Орел. Тук само ще вметнем, че антропософите означават последния зодиакален знак като Скорпиона-Орел като по този начин маркират промяната, настъпила в името по определени причини, на които няма да се спираме тук.

Телецът и евангелистът Лука

Християнската религия разчита Бика – Лука като Свещенодействено достойнство на Христа, неговото Разпятия. Д-р Инго Юнге в своя лекция върху астрологията посочва:

зодия телец хороскопи характеристика - 0189

Евангелистът Лука е апостол – един от седемдесетте, написал третия от каноничните евангелски текстове. Бил лекар, потомък на ненабожни гърци. Бил е увлечен от живописта (характерно за Телец) и пръв е рисувал Исус, Богородица и апостолите Петър и Павел. Тези негови образи го извеждат като основоположник на иконографията, бивайки пример за последващите творци.

Но за да разберем още по-добре лечителската компонента, ще прибегнем пак до антропософа, който казва: разположението на звездното небе (звездната карта) се отпечатва в човешката глава в момента на раждането му като мозък и той го носи цял живот.

Само един е бил изключение – Христос. Той е възприемал разположението на звездите в който и да е момент. И неговото пътуване из Палестина е съответствало на звездното разположение. И винаги, когато Слънцето и влизало в Телец, Христос е лекувал.

Лечителят Телец

Телец се ръководи от Венера и от нея идват мощни лечителски енергии. Затова Телците се изявяват успешно на попрището на лекари, сестри, терапевти, масажисти. Но те „поемат“ и други качества от планетата, което ги прави твърде чувствителни, отдадени на земни удоволствия и дори животински желания.

Както посочихме по-горе, Телец обича храната. Според Джоселин, по правило Телците са и страстни любители на месото. Неосъзнатите, отдадени на земното Телци често са негрижливи към вида си, защото те си търсят удобството и спокойствието.

Обръщането на Телеца към Духа му дава правилната насока за преодоляване на тази силна животинска компонента. Със създаването на по-ярка връзка с Любовта знакът се отделя от желанията на плътта, които го поробват, и се насочва към висшето в себе си (Висшето си Себе). Тогава се задействат най-градивните черти на Телеца – волята, постоянството.

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Множество художествени произведения пресъздават митологичния сюжет за похитената от Зевс (Бика) Европа

Съществено е да се разбере огромният потенциал, заложен в Телец – жизненост и жизнена сила, почерпена от множество животи и разнообразна опитност. Само личният избор насочва този потенциал в една или друга посока – към земните плътски желания или към духовното израстване.

Джоселин казва, че заради огромния „дремещ“ потенциал + волята му, Телецът може да измине дълъг път – по-дълъг от пътя на другите знаци. Той може да направи огромна крачка по пътя към Бога или да пропадне невероятно много надолу, към материята на земята.

Много вероятно е Телецът да има тежки преживявания – с огромно въздействие, разтърсващи душата му. Но именно те му съдействат „да се оттласне“ от земното нагоре. Те го раздрусват и го изкарват извън силното притегляне на земното. Под въздействието на ярки преживявания и опитности Телецът бива подтикнат да се хармонизира с висшето Себе, оставяйки все по-назад нисшето в себе си.

Всеки индивид съдържа Телеца в себе си – резервоара от собствените му качества, опитност, сили и способности, събиран от живот в живот и държан като дремещ потенциал в настоящия. В дадени моменти това богатство бездейства. Най-голямата вероятност то да се „задвижи“ е в края на човешкия живот.

Човекът, в когото доминира Телец, има воля и сила да се просветли. Да пребори животинските желания, нисшата фаза (според Джоселин, изразяващи се в похот, ядене, пиене, лукс и удобства). Телецът е латентната окултна сила с пълния потенциал за връщане към Отца.

Телецът и Кравата

И какъв парадокс: няма друг знак, толкова глух за духовната наука, отбелязва Джоселин. Наистина труден път с много препятствия. Защото Телецът „бяга“ от езотерични учения, от религии и идеологии, оставяйки верен на ума и скептицизма си. Но ако се отдаде на религията, той по-скоро се отдава на външната й форма – ритуалите и церемонии (склонността към песента и музиката).

Можем да осмислим казаното, ако си представим животинския представител на Телеца – кравата. Джоселин посочва, че тя е животно, което главно храносмила. Поглъща храна, равна на 1/8 от собственото си тегло. Затисната от тежестта на огромното количество за преживяне, тя няма желание да вдигне глава.

зодия телец хороскопи характеристика - 01Ето предметизирана идеята за нисшия човек като затворник на тяло и мозък, роб на материалните енергии, изпаднал в невъзможност да вдигне глава. Докато Духът не освети неговата тъмнина. Тогава се оживява плодородната сила на Телеца и неговия мощен потенциал.

Телецът ни учи, че имаме „златна сметка в духовната банка“ и ни показва как да ползваме най-добре талантите си – да не ги държим латентни като навита змия, а да ги изразяваме и увеличаваме. Учи ни как да преобразим земните сили в духовни. Как да стъпим на земното, за да докоснем висшия човек в себе си.

Джоселин коментира убийството на бика от Митра точно като жертва, която дава основа за напредък на ездача му. Така той го тълкува като знак за отдаване. И прави връзка с Евангелието на Лука, което повече от другите евангелски текстове утвърждава състраданието като любовта, която прави върховна жертва.

Лука изразява Христос като себежертваща любов, която той носи от висшите Йерархии към човека на Земята. В 23 глава са прочутите думи:

зодия телец хороскопи характеристика - 0123В тези думи е заложено най-дълбокото състрадание, любов, смирение, преданост и отдаване – висшите ценности, към които се е насочил духът на затворения в тяло човек. И не без помощта на Телеца.

Допълнително инфо за напреднали

Телец: „Моето земно тяло съществува, то е храм на Бога“.

Христос е сътворил Зодиакалния кръг. Това, което е заложено в него, е подготвено за нас, хората. В него са и четирите небесни посоки. От тях човекът поема сили. На всяка посока отговаря определен знак от кръга:

Лъв – север
Скорпион – юг
Водолей – изток
Телец – запад

Мястото на Телеца в създаването на човека

(По антропософа д-р Инго Юнге)

Божественото Троично Единство сътворява идеята за слънчевата ни система. То я „спуска“ и обработва чрез дванадесет групи същества – възвишените Духовни Йерархии. Тези Йерархии се проявяват в зодиакалните знаци (12 на брой). Овен съответства на най-високото ниво – на Принципа на Сина (Христос). Телец след него съответства на Принципа на Космическия Дух.

Породените от Троицата планове за създаване на Слънчевата система стигат до Духовете на Волята (Престоли, Първа Йерархия), за да им вдъхнат живот и да ги претворят в реалност. Те са открили в средата на Зодиакалния кръг пространство, в което вложили собствената си субстанция – топлината. (Впрочем всяка топлина идва от Духовете на Волята. Тя се проявява в обичайни неща като горещината през лятото, но и в топлината, под която узрява яйцеклетката!

зодия телец хороскопи характеристика, скорпион, митра, минотавър, мойсей, тезей

Съвременни изображения на Телец

Именно от топлината Духовете на Волята изграждат физическото тяло. Те изпълват пространството в Зодиакалния кръг с топлина, към която се присъединяват Христовите сили (Словото, Логоса).

Силите на четири знака – Скорпион, Лъв, Телец и Водолей въздействат на топлината. Тя се оформя на кълба, от които се обособяват четири централни за човека органи. (Когато разглеждаме човека като Микрокосмос, тогава неговите вътрешни органи съответстват на планетите, подчертава антропософът). Те са:

Лъв – сърце
Скорпион – бели дробове
Телец – черен дроб
Водолей – бъбреци

Помним, че те съответстват и на четирите посоки. Тези посоки дават и базата за обмена на белтъчини в човека. А белтъчините имат 4 съставки: въглерод, азот, водород и кислород.

Въглерод – белите дробове – земен орган, принадлежи на Скорпион
Водород – сърцето – огнен орган, принадлежи на Лъв
Азот – черния дроб – воден орган, принадлежи на Телец
Кислород – бъбреци – въздушен орган, принадлежи на Водолей

 

органи и системи под знака на зодия Телец, характеристика, хороскоп

Черният дроб (Телецът) е като гъба, през която текат 3 вида кръв (артериална, венозна и от чревния тракт) и 2 вида течности – жлъчка и лимфа. Органът внася живот във водата и под негово влияние тя се издига нагоре. Водата не се събира в краката, а в корема. Силата на този орган е силата на етерно тяло.

Кислород, азот, водород и въглерод са четирите елемента за изграждане на белтъчините, а за да съществуват те – имаме четири органа, които работят в синхрон. Те са ключови и всичко се случва чрез тях. Силите им идват от 4-те небесни посоки.

На ниво Микрокосмос (човекът) зодиакалните знаци изграждат тялото така:

Овенът – главата, Телецът – шията, Близнаците – рамене и ръце, Рак – гръдната клетка, Лъв – сърцето, Дева – червата, Везни – седалището и таза, Скорпион – половите органи, Стрелец – бедра, Козирог – колене, Водолей – от коляно до глезен, Риби – стъпалата. В тези части се отразява преходът от космическото към земно-планетарното. Да си припомним фигурата на Кентавъра, която онагледява тази идея с наполовина човешките и наполовина животинските си белези (вижте подробностите ТУК).

И така, по изброените критерии Телецът се характеризира така:

Втори знак на Зодиакалния кръг след Овен, носител на Космическия принцип, израз на западната посока. Под негово влияние се оформя вратът от частите на тялото и черният дроб от органите. Съответства на азота от четирите основни градивни вещества.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

2 коментара по “Зодия Телец във връзка с Минотавъра, св. Лука, свещените крави и др.

  1. Жестока статия за зодия Телец (моята). Давайте характеристика и на другите яки знаци! Този Джоселин наистина е дяволски добър, обаче съм се пробвал да му чета книгата и не успявам, унася ме на сън. Но във вашето представяне нещата стават доста по-ясни, без съмнение! Представяте нещата прегледно и подредено. Джоселин сигурно е искал да скрие нещо? Както и да е. Статиите са добър подстъп към Джоселин, след тях ще е по-лесно да се прочете книгата му!

  2. Отлична статия за човека поел към себепознанието в светлината на антропософията! Голямо благодаря!

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.