Характеристика на зодия Лъв в евангелията, Сфинкса и апостолите

Представяме характеристика на зодия Лъв в поредицата „Астрология за начинаещи“ по Джон Джоселин и неговото отношение с евангелията и книгата на Апокалипсиса (Откровение).

Съдържание:

Отношенията на Лъва със Слънцето в небето и сърцето в човека. Как хороскопът предполага едно развитие на Лъва до Водолей и придобиването на най-добрите му качества.

Лъв – Сърцето

Всеки от участниците в Зодиакалния кръг представлява звено от еволюцията на Христовото съзнание в човека. Вече сме отбелязвали, че еволюционното развитие се движи от Риби към Овен, а инволюционното (слизането в материята) е обратната посока. Тази „подредба“ на знаците обяснихме в увода към зодиакалните описания ТУК: Зодии и зодиакални знаци. Астрологични символи и хороскопи.
Астрологията определя Лъва като един от трите огнени знака (заедно с Овен и Стрелец) и втори от Неподвижния кръст, заедно с Водолей (срещуположно) и опозицията Телец – Скорпион (виж схемата). Фиксираните се отнасят към емоционалното тяло на човека.

Знаците, ръководени от елемента Огън, носят във висше проявление живот, активност, пламенност, въображение. В нисшето проявление – гордост, амбиция, раздразнителност.

Лъвът в кръстовете на Голгота

На хълма Голгота са изправени три кръста. На средния е разпънат Исус, а от двете му страни – разбойници. В астрологията централният кръст на Исус се означава като Кардинален. Отдясно е Подвижният кръст, отляво – Неподвижният (фиксиран).

Трите кръста „кодират“ цикъла на еволюция на душата в тяло, като изразяват и основните качества, които я ръководят през етапите. Съзнанието се трансформира и усъвършенства, минавайки през три генерални етапа (трите кръста), а във всеки етап – през още четири „нива“ (знаците, подвластни на различен природен елемент).

Във всеки кръст има по един представител на стихиите Огън, Земя, Вода и Въздух (4 на брой). 3 Х 4 = 12 (общият брой на знаците в Зодиака). Знаците от всяка стихия са 3 (по един във всеки кръст).

Подвижните знаци се учат в материята, те отговарят на етерното тяло. Неподвижните са свързани с Душата, те отговарят на емоционалното тяло. Кардиналните са свързани с Духа – духовното тяло. При Подвижните е силен умът, при Кардиналните – волята, при Фиксираните – чувствата.

Къде е Лъвът?

Като част от Фиксирания кръст, Лъвът носи качество стабилност (неподвижност), пречупено през собствения си елемент на Огъня. Четирите знака от кръста са търпеливи, издръжливи, концентрирани, стабилни, здрави. Качествата в нисше проявление са инат, консерватизъм, непреклонност.

Астрология, Неподвижен кръст, Подвижен кръст, Кардинален кръст, зодии, Лъв
Мястото на двойката Лъв – Водолей в Неподвижния кръст и в системата от трите кръста, пресъздаващи пътя на душите

Да видим опозицията Лъв – Водолей (срещуположни в Неподвижния кръст). Срещуположните знаци са „допълнителни“ един спрямо друг и заедно постигат равновесие. Всеки един показва качествата, чрез които другият да получи най-висшето си проявление, т.е. как да се усъвършенства.

Управител на Лъв е Слънцето, Центърът. Управител на Водолей – Уран. Уран силно въздейства върху човешкото сърце. Енергията ѝ очиства и облагородява. Тя освобождава творческата енергия от нисшите ѝ приложения, отваря душата към възприемане на Бог и Божествената Идея. В този смисъл Лъв представлява развитие във физич. план, а Водолей – в духовен, път към Посвещението.

Лъв и Водолей

При Лъва има властност, при Водолея – демократичност. При Лъва душата се „олъвчва“, както казва Дж. Джоселин, а при Водолея се отказва от фалш и лъжа. Ниските проявления на ред качества при Лъва намират високо проявление при Водолея – чрез търпението му, което е негово кардинално качество. Огненият нрав на Лъва се облагородява от водната същност на Водолея. Така Душата преработва ниските прояви на качествата си и ги издига до такива, които съответстват на Христовото съзнание. Настъпва спокойствие и се ражда Новият човек.

Така погледнато, целта на въплътения като Лъв е „да оплоди“ (Джоселин) хармонията във външен и вътрешен план, да направи връзката и баланса между сърце и менталност.

В енергията на Лъва Душата отработва и се отказва от това да бъде господар и властник над другите, неин урок е да осъзнае и приеме равенството или по-точно – единството на всички души. Така чрез почитане към другите (тоест Бога) в материята Лъвът се освобождава от гордост, суета, показност, криво разбрано достойнство. Той преработва и пренасочва любовта си към външното – навътре, към душевно и духовното.

Лъв в микрокосмоса Човек

Силите на Кръга на Зодиака оформят човешкото тяло. Органите се зачеват под различен знак: под Овен – главата, под Рак – гърдите, под Стрелец – бедрата… Под Лъв с енергиите на Троновете се оформя сърцето.

Лъв, зодия, зодиакални знаци, човешко тяло, органи
Схема на съответствието между знаци и човешки органи

Мястото на Лъв в същината на човека

(по Дж. Джоселин, „Медитации върху Зодиакалните знаци“)

Лъвът е V-ият знак от кръга на Зодиака.

Накратко припомняме, че Овенът като първи знак сее идеята на Бог. След него Телецът предоставя почвата за сеитба. В III-я – Близнаци, човекът се саморазбира като Аз и чрез ума се вдига над животните. При Рак човекът започва да еволюира, минава на по-високо ниво. В Лъв душата получава сила за растеж и еволюция, да твори и да се изразява и пресъздава външно.

Джоселин определя Лъва като Сърце на Зодиака, както Слънцето (неговия управител) е сърце на Слънчевата с-ма. Лъвът отговаря и за сърцето като орган в тялото. То е оформено от Серафимите, Херувимите и Троновете под влиянието на този знак. Сърцето дава живот и огън.
Джоселин припомня редове от 18 псалом, които разказват за минаването на планетите по кръга на Зодиака и неговите знаци.

Характеристика на зодия Лъв

Слънцето е Центърът на Зодиакалния кръг – динамичен и силов. Енергиите му са вътрешния импулс – огън, който дава израза на Аза. От него излиза силата да се расте и еволюира. Той предопределя живия организъм като творчески, тоест човекът се самоизразява в материята и твори, благодарение на Слънцето. Знакът Лъв дава енергията за това пресъздаване в конкретното въплъщение на Душата. Джоселин подчертава, че животът „слиза“ в материята посредством слънчевата сила, а Луната помага с подготвянето на тялото – физическата форма за живота.

Четирите живи същества

Непълен цитат от глава 4 на Откровение:

Зодия Лъв, характеристика,

В четирите живи същества, описани в глава 4 на Откровение, откриваме знаците от Неподвижния кръст – Телец, Лъв, Орелът (Скорпион) и Водния човек. Те са изначалните архетипи, по чиято формула се изграждат по-нататък всички същества. Лъвът сред тях е водачът, който изразява доминантност в материалното поле. Той е външният израз. В ежедневната култура се свързва с показността на ниско ниво – „паркетен лъв“, „светски лъв“ и др. подобни изрази.

Лъвът и темпераментите

Четворното действие на Божествената сила се отразява и в четирите Живи Същества (знаците от Неподвижния кръст). Те са израз на четирите човешки темперамента. Лъвът (като огн. енергия) е холеричният темперамент, Телецът (Земя) – сангвиничен, Водният човек (Вода) – флегматичен, Орел – Скорпион (Въздух) – меланхоличен. В човека може да властва само един темперамент и само в Исус са събрани всичките заедно.

Неподвижният кръст и евангелистите

Израстването на човека в Христовото съзнание представлява трансформиране на качествата на неподвижните знаци и издигането им на по-високо ниво. Има тълкуване, че затова са написани четири евангелия, които съответстват на четирите темперамента и на четирите Живи Същества.
Така Неподвижният кръст се съотнася и към четиримата евангелисти: Телец, Лъв, Орелът (Скорпион) и Водният човек (Водолей) са съответно Лука, Марко, Йоан и Матей.

По отношение на евангелистите Джоселин е повече от лаконичен. Повече пояснения дава антропософът д-р И. Юнге. Той казва така: Йоан – мислител и философ, е Скорпион. Съответства на седмата културна епоха. Инго Юнге го нарича „твърде труден“. Матей е четвъртата културна епоха на Елада и Рим, представян от Водолея. Лука лечителят представлява историята на Рождеството, силите на любовта или шестата културна епоха. А Лъвът – Марко, е създал Евангелието на звездите.

Връзката на четирите Евангелия със знаците от Фиксирания кръст се посочва и от Рудолф Щайнер. Лъвът – Евангелието на Марко, символизира мощта и дава творческа енергия и сила, за да се „материализират“ нещата в земния свят.

Според Петър Дънов знаците от неподвижния кръст са четиримата евангелисти и едновременно – четирите главни точки в живота (представен като кръг). Беинса Дуно нарича тези точки Любов, Истина, Мъдрост и Добро/зло.

Тази идея се пресъздава от окултна картина, която в Бялото братство означават като Антиминс. На нея е изобразено погребението на Исус. Около тялото са евангелистите, представени като лъв, бик или телец, орел и човек. Това са фиксираните в Зод. кръг – Лъв, Телец, Скорпион и Водолей.

Четирите елемента на Сфинкса и на Тетраморфа

Още два образа, символично съчетаващи неподвижните знаци, са Сфинксът и Тетраморфа. Сфинксът е съчетание от глава на човек (Водолей), тяло на бик (Телец), лапите и опашката на лъв (Лъв) и орлови криле (Скорпион-Орел).

Характеристика, зодия, Лъв, съзвездие Лъв
Освен че носят белезите на четирите знака от Неподвижния кръст, очертанията на Сфинкса пресъздават съзвездие Лъв

Тетраморфът като религиозен символ също е своеобразно съчетание на неподвижните знаци. Той е четирите Живи Същества в едно тяло, носещо специфичните белези на телеца, лъва, орела и човека. Това са животните край престола на Бог или четирите Живи Същества. Тези същества се отнасят към евангелистите заради начина на представяне и погледа към живота, който те влагат в евангелските си книги. По този въпрос учението на Дънов също предлага подробен разбор, който няма да представяме тук.

Възвишени йерархии: Тронове

Силата на Лъва произтича от Троновете – възвишените същности, Духове на волята, които участват в изграждането на тялото на човека през Сатурновия период. Тяхната енергия се направлява от Христос – Сина-Слънце. Това негово качество се описва именно в Евангелието на Марко. То разказва за космичната воля, предавана от Христос, за да осъществи Мъдрост и Любов.

Характеристика на зодия Лъв

Слънцето е неизчерпаем източник на живот и сила, „жив огън“, казва Джоселин. В Слънчевата с-ма то е център, а в човешкия хороскоп е извор на индивидуалност, на сила, която направлява личността.

Неподвижните знаци: основни органи, посоки и вещества

Ще добавим детайл, почерпен от антропософа д-р Инго Юнге. Четирите неподвижни знаци съответстват на четирите посоки на света, на четирите главни човешки органа, върху които ляга функционирането на тялото като цяло, и на основните вещества от обмяната в него.

 1. Скорпион – белият дроб, земята, въглеродът. Земен орган, който позволява да се живее на Земята, да се диша;
 2. Лъв – сърцето, огънят, водородът. Топлината и водородът се издигат нагоре. Под Лъв винаги е топло;
 3. Телец – черният дроб, вода, азот. Оживотворява водата. Органът черпи сила от етерното тяло;
 4. Водолей – бъбреци, въздух, кислородът. Орган, който отделя отпадъците.
Зодия Лъв, Характеристика, културни епохи, евангелисти, Марко, Лука Йоан,

Ето схемата според антропософския лекар:

Зодиакалните знаци и апостолите

При въплъщението си Христос се обгражда с 12 души, наричани ученици и апостоли.  Още в най-стари времена се е породило виждането, че те са представители на знаците от Зодиака. Различни астролози, теолози, езотерици са изграждали свои теории за точното съответствие на апостолите към съзвездията. Но тези теории са твърде различни и не постигат единно мнение по въпроса.

Някои автори анализират характеристиките на близките до Исус, търсейки качествата и чертите, придавани от съответните зодиакални знаци. Други анализират прочутата картина на Леонардо „Тайната вечеря“, като смятат, че в нея художникът е закодирал така търсената информация.

https://youtu.be/TLLdh9zLX6I
Лъв, зодия, зодиакални знаци, човешко тяло, органи
Лъв, зодия, зодиакални знаци, човешко тяло, органи

Испанският журналист Хавиер Сиера, който пише публицистика по исторически и научни загадки, проучва въпроса и издава бестселъра „Тайната вечеря (награден с престижния литературен приз Ciudad de Torrevieja). В книгата си под линия авторът отбелязва:Подредбата е по реда на разполагане на масата:Тази подредба намира частично потвърждение в книгата на Джоселин. В главата за зодия Овен той казва, че според Леонардо апостол Петър е Стрелец, но анализирайки действията и поведението му, той се държи като типичен Овен. След което авторът доказва подробно тезата си. Представили сме я в статията за Овен ТУК:

https://www.iasnovidstvo.com/496/зодия-овен-характеристика/

Но ето и други виждания. Според Петър Дънов, конкретно описано от ученика му Влад Пашов, апостолите неслучайно са 12 на брой – те отговарят точно на 12-те знака от Зодиака. Те се явяват въплъщения на 12 типа хора, създаващи устройството на човечеството. Съотнасянето според Учителя е следното:

вид знаци I II IIIОгнени знаци Овен – Андрей Лъв – Филип Стрелец – МатейЗемни знаци Телец – Петър Дева – Симон Козирог – НатанаилВъздушни знаци Близнаци – Тома Везни – Леви Водолей – ЙоанВодни знаци Рак – Яков Заведеев Скорпион – Юда Риби – Яков Алфеев

Ето още варианти, без да можем да определим точно авторите им:

знак вариант I вариант IIОвен Филип ПетърТелец Яков Алфеев Симон ЗилотБлизнаци Тома Яков АлфеевРак Леви АндрейЛъв Петър ЙоанДева Йоан ФилипВезни Натанаил НатанаилСкорпион Юда ТомаСтрелец Андрей Яков ЗаведеевКозирог Симон Зилот Матей и Исус ХристосВодолей Матей ЛевиРиби Яков Заведеев Юда

Филип е бил третият апостол, призован след Андрей и Симон-Петър. Но според руски източници към него се отнася не Лъв, а Телец (отново фиксиран). Обяснението е, че след двата първопризвани втори (и втората зодия – Телец) идва Филип. Руски астролози предпочитат да представят под знак Лъв апостолът Леви, като се основават на еквивалентното на Лъв име.

Тайната вечеря, Леонардо, Лъв, зодия, зодиакални знаци, човешко тяло, органи
Друг съвременен опит да се визуализира картината на Леонардо като закодиран образ на света: Христос в центъра е Слънцето, а апостолите гравитират около него като съзвездията

За нас огромен интерес представлява дали Рудолф Щайнер се е изказвал по този въпрос и ако – да, какво е неговото виждане за съответствието на апостолите към Зодиакалния кръг. За съжаление към момента не сме открили такава информация и ще се радваме на всякакви насоки, за да обогатим тази част от статията ни и да предложим по-пълна и задълбочена информация.

Лъвът: сила за живот

На нивото на човешката личност енергията на знака Лъв носи жизнена сила, тя практически дава живота. Знакът е богат на сила за живот. „Качеството“ или индивидуалните характеристики на този живот зависят от нивото на израстване на конкретния човек. У едни са силни животинските нагони, но при израстването те се отработват и човекът открива истинския живот на Духа.

Жизнеността струи в Лъва на всякакво ниво – като изобилие, сила, устойчивост. Джоселин го сравнява с една силова централа, направена да дава енергия. Лъвът „пръска“ енергия без усилие. Той владее способността да управлява, поддържа, насочва, но и да се обучава и издига. Родените Лъв се изразяват като силни индивидуалности. Докато в Близнаци човекът се разбира като Аз, в Рак започва да се развива като Аз, то в Лъв той вече е ясно осъзнат и ярко изразен Аз.

Смисълът на тази енергия е да се развие в противоположния знак Водолей – роденият от Христос човек. Дейността на Аза развива сетивната, интелектуалната и съзнателната душа, астралното, етерното и физическ. тяло. Водолеят – Човек, среща Божия Син от Слънцето в Лъва.

С идването на Христос душите получават искрата за духовно развитие, до пълното разцъфтяване на Христовия Аз в тях, разкриване и връщане към Дома и Бог. По пътя си те получават подкрепа в Лъв – извор на сила, воля и енергия. Това са характерни за знака качества, в противовес на слабите и побеждавани човешки същества.

Лъвът като огнена енергия

Трите знака с огнена енергия са Овен (представител на кардиналните), Лъв (представител на неподвижните) и Стрелец (представител на подвижните знаци) или I-и, V-и и IX-и като поредност в Зодиака.

Трите знака по свой начин работят с творческата енергия, придвижвайки я от идея до реализация.

Творческите сили произтичат от Овена. Джоселин го нарича „архитект на първообразите“ и „парник“. Отива му и определението „сеяч“ на Божествената идея, основоположник и врата. Врата, защото Христос влиза в кръга на Зодиака през Овен (Щайнер отбелязва, че пролетното равноденствие тогава е било в Овен). Енергията на Овена поставя начало, поражда идеи и начинания. Има воля и сила за това.

Но творческият импулс, идвайки от кардиналния знак, се опложда в Лъв. От V-ия знак произтича жизнеността и енергията за нарастване и размножаване на „ядката“, на зародената идея. Всъщност енергийният импулс е от Слънцето, източник на живота. Лъв вдъхва живот на начинанието, действа като организатор и направляваща сила за реализация на Божествената идея.

Лъв, зодия, зодиакални знаци, човешко тяло, органи

В знака Стрелец зародената в Овен и оживотворена в Лъв идея се разгръща и стига до своето изпълнение. Третият сред огнените знаци дава „огнен възторг“. При него мисълта получава крайно оформление, за да се използва като готова идея в бъдеще или в следващо превъплъщение. Самият знак като визия пресъздава преобразената животинска природа на човека, който се цели в Божественото. Цикълът придобива завършеност.

Лъв, зодия, зодиакални знаци, човешко тяло, органи
В иконописта също има образци, представящи апостолите като Зодиакален кръг около Христос

Овенът се изразява външно, буен е, има ярост, причинява хаос. Жизнените му енергии се поставят под контрол от Лъв, който е неподвижен. Той ги насочва към сърцето, в което са хармонията и истинският ред. Лъвът играе ролята на координатор на огнената тройка. Дава устойчивост на жизнените потоци. В него се преобразява съзнанието, преминавайки през сърцето. И преработеното в сърцето чувство се предава към главата. При израсналите души Лъв подава топлина и просветление.

Направляващата сила на родените под Лъва предопределят постиженията и успехите им в материалния свят. В тази насока те могат да стигнат наистина далеч. В книгата си Джоселин привежда като пример Хенри Форд заради огранизаторския му гений, който разгръща физическите възможности в огромен мащаб.

Творчеството – характер на Лъв

Енергията на знака прави възможно творчеството под всякаква форма. Дава му динамика и сила да се изразява на материално ниво. Придава още и чувство.
Характерна за Лъв е щедростта, с която радва тази сила за творчество. Творческата енергия буквално изтича от Слънцето и често намира израз в изкуствата.
Енергията в Лъва е съзидателна и динамична. Той е активен и действен.

Лъвът действа – за добро или зло

Начинът на действие и резултатите зависят доколко е зряла душата. Лъвове са диктатори, тиранични началници, арогантни властници. Също така Лъвове са добри управници, които с любов направляват другите, организират и подпомагат дейността им, стимулират ги и ги подкрепят.

При Лъва водачеството, лидерството е безспорна характеристика. До степен на царственост и аристократизъм. Но в ниско проявление това е горделивост, показност, изтъкване.
Управляването на хората е заложено в Лъва. В ниското проявление това е безпардонно разпореждане, подчиняване, желание за почести. Във високо проявление, придобивайки все повече качества от Христовата душа, той развива способността да ръководи без насилие, с достойнство, спокойно и хармонично.

Радостта от живота

В Лъва са заложени величие, достойноство, благородство, равновесие. Благородството, съчетано със спокойствие, носят усещането за царственост. Развитият Лъв съдържа и излъчва радост от живот, неговата жизнерадост и жизнеутвърждаване са видими и дори заразителни.
Обратно – в ниско проявление Лъвът търси подчинение, одобрение, ласкателство, почести, хвалебствия. Задоволява се с лъжа, без да търси истината.

Тези склонности на Лъва са неговият урок – да се научи да се вижда в истинската си светлина, а не през очите на другите. Да преработи суетата, амбицията, егоистичността и да изчисти пламъка в сърцето си. Да види фалша на почестите и славата и да постигне несебичност. Джоселин нарича описаното „тайната“ на знака Лъв и го посочва като пътя за развитие – да станат проводник на духовна сила, възвишени стремежи, плодоносна енергия. Да ръководят, не да властват. Да обърнат гръб на физическото и себичното и да намерят мястото си в полза на хората и човечеството.

Положителни качества на Лъв: хармония и любов

Тези качества са трудни за постигане на ниското ниво на знака. Неразвитите души се затрудняват да бъдат свързани на равна нога с другите. Да стават близки, да създават приятелства. Обратно – те се сепарират, издигайки се „над“, поради водаческото си качество. Ограждат се, вместо да се интегрират. Задачата на родения Лъв е да изгради хармонични взаимоотношения в социума чрез преработване на собствените си високомерие и гордост.

Слънцето дава сила и за положителен развой, за движение към светлината и любовта. Джоселин посочва, че при живеещите в тъмнината енергията на Слънцето се изразява в лъжа, егоизъм, страст, властност, самоналагане, деспотичност и жестокост.

Но огънят – неподвижен, винаги свети и подхранва живота. Истинската му същност е да излъчва духовна светлина и блясък, любов и истински живот. И това е аспект на енергията на Слънцето и на Лъва.

Съзвездие Лъв, зодия Лъв, планети, звезди
Съзвездие Лъв: най-ярките звезди в него, свързани с линии, наподобяват фигурата на царя на животните

Давайки нагледен пример за негативното проявление на лъвската енергия, Джоселин посочва Мусолини. Описва го с бомбастична суета, надут пуяк, зле аспектиран Лъв. Показва как от знака Лъв „излизат“ наглед противоположни личности: ужасяващи в тъмната страна и величествени в светлата. Потънали в материята и себелюбиви до крайност в тъмната страна и великодушни, истински божествени – в светлата. Джоселин казва, че типът зависи от културата, степента на развитие, постигнато в поредица прераждания, направлението на живота.

Качествата, които облагородяват Лъва в еволюцията му, се съдържат в противоположния му Водолей – демократичността, освобождаването на лъжата, усмиряване на гнева и раздразнителността му чрез търпението на неговия срещуположен в Неподвижния кръст знак. Така е дадена и формулата за постигане на хармонията и раждането на Христос в личността.

Целта на Лъва е да постигне хармония чрез любов и балансиране на сърце и ум. С развитието си Лъвът губи желание да бъде господар и да властва. Той преодолява гордост, показност.
При някои Лъвове влечението към външните показатели на хубавия живот е доста голямо. Те ценят материалните блага, без да имат очи за духовните. С уравновесяването в душата на Лъва влиза благородството и той се насочва към стойностното развитие.

Лъвът няма страх и съмнение

Говорейки за най-добрите прояви на Лъва, на първо място изпъква благородството. Облагороденият Лъв възхищава, защото в него се отразява хармоничността на Слънцето. Джоселин казва, че тази характеристика се отпечатва чисто физически на лицето на родения Лъв, като го озарява със светлина и радост. Израсналият Лъв е весел, светъл, радостен, приятен. Неговото присъствие лекува. Най-заразителна е

Вярата

На ниско ниво това е самочувствие, самомнителност, самоизтъкване, чувство за превъзходство. Но в основата стои енергията на вярата. У Лъва рядко се задържа съмнение, особено пък в собствените сили. Той е почти застрахован от страх. Неговата жизнерадостност и извор на жизнена сила разпръскват съмнения, страхове, тъмнина и мрак.

Огънят в сърцето е огън на любов

Огнената компонента на знака сгрява и поражда любов. Тя има способността да гори всичко болестно, старо и излязло от употреба. Огънят пречиства гнили и низки чувства, всичко, що е в противоречие с Духа.

Лъвското сърце сгрява. То има своя топла сила – способност за съпреживяване, съчувствие, разбиране. Способност да разбере проблема на отсрещния и да му даде топла подкрепа.
Здравословното сърце, казва Джоселин, му придава благост, веселост, усещане за свобода и всичко това – на царствено ниво.

Сърцето носи сила и цел

В сърцето са вложени жизнените сили. То отразява еволюционното ниво на душата. Импулсът му за движение при Лъва е динамика с интуиция и чувствителност. Но и във всички сърца Слънцето на Лъва е извор на активизираща сила. Сърцето подхранва индивида, Слънцето подхранва Слънчевата с-ма.

Децата се създават в Лъв

Създаването на децата във физич. план се извършва в енергията на Слънцето и Лъва, откъдето се черпят качествата за оформяне на живота и раждането. „Излизането на сцената“ на Земята става чрез слънчево-жизнения Лъв. Джоселин сполучливо сравнява въплатената душа с актьор на сцена. При изпълнението той е способен да прояви качества в огромен диапазон – от най-мрачните до най-чудесните.

Лъвът – хармония между дишане и сърце

Човекът приписва на животното лъв качества като благородство, царственост, аристократизъм, спокойствие. Погледът му е отправен към цялото, но и над него, сякаш отвъд физическия план. Щайнер нарича лъва слънчево животно – животно, в което Слънчето разгръща силите си по един специфичен начин. Става въпрос за постигането на хармония между дишане и биене на сърцето. Такава съвършена хармония е налице най-вече при лъва като животно.

знак, зодиакален знак, Лъв, съзвездие лъв, Джоселин
И съвременните изображения на знака Лъв пресъздават идеята за мощ, власт и благородство

Щайнер казва, че като организъм, като начин на живеене и като чисто физическа форма лъвът представлява израз на ритмична система – взаимодействие между сърце и бял дроб, сърд. и дихателен ритъм. В човешкото тяло двата вида ритъм се срещат в гръдния кош – оборот на кръвта и на въздуха.

Според виждането на Рудолф Щайнер за същността на човека, въплътената душа има четири нисши тела – материално, жизнено, душевно и духовно. Всяко от тях е активно свързано с един от елементите, изграждащи света: физическото – със земята, жизненото – с водата, астралното – с въздуха, а духовното тяло – с огъня.

От друга страна Щайнер разграничава и три нива, представени в единния организъм на човека. Астралното тяло ръководи главата, нервна с-ма и сетива – Горния човек. Етерното тяло ръководи органите за хранене и за придвижване – Долния човек. В средата – на ниво обращение на кръв и въздух (тоест сърце и дишане), управник е Азът. Двете системи внасят баланс между Горния и Долния човек. Този баланс, установяван на ниво гръден кош, се означава под названието Среден човек.

Извън тялото на човека, погледнато глобално към устройството на света, сърцето внася подобна хармония и баланс между духовното и земното вещества. При настъпването на смъртта орелът отнася земното в-во, получило одухотвореност, към духовн. свят. Бикът пък предава духовно в-во на земята. Между тях отново стои сърцето – Лъвът, който хармонизира дишане и кръвен поток, тоест уравновесява духовно и физическо.

Джоселин пояснява, че и на практическо ниво груповата душа на лъвовете е нещо като междинна зала, пред която задължително протичат енергиите, независимо от посоката на движение (нагоре към духовн. свят или надолу към земния свят). По този начин енергиите се поставят под контрол и се изравняват.

Иначе казано, Лъвът уравновесява броя на орлите и биковете, които са потребни, за да се разпределя духовното и физическото вещество. Ето и друг поглед към ролята на Лъва да бъде цар на животните – управител, който поддържа баланса и спокойствието на цялостната система.

Индивидуалност

зодия лъв характеристика водолей овен

Качествата на конкретната душа представляват сбор от изминалите животи. При Лъва тези качества оформят същността на сърцето му – животинско или възвишено, ожесточено или щедро, резониращо на омразата или на любовта.
Духовно осъзнатият Лъв установява в сърцето си сътрудничество на волята и ума и се превръща в енергиен център за облагородяване и издигане на всички хора и на планетата. Волята на Лъва е свързана с волята на Отеца, посочва Джоселин в книгата си:

Денят на Слънцето е неделя. Седмият ден носи сила и светлина, които благославят цялата нова седмица. Тя бива оплодена с динамична сила, жизнената енергия, плодородието и производителността на Лъва и Слънцето.

Решителност и способност за реализация

Описаната сила, жизненост и въплътена воля на Отеца не намират пресечна точка с нерешителност и страхове. Нерешителността не е присъща на Лъва. Той винаги е действен и ефикасен, в каквото и да е направление. Лъвът не остава индиферентен. Той по-скоро ще действа импулсивно, отколкото да остане без решение за посоката на действие.

Положителната същност на Лъва е, че той реализира идеалите и мечтите си във физич. план. Претворява в материята щедростта и благородството. Тези качества при него са реални, не идеал. За да се разбере спецификата, Джоселин прави сравнение с Овена. Без съмнение Овенът е движен от идеали, те му показват посоката. Идеалите на някои родени в знака са повече от възвишени. Разликата е, че те остават на ниво идея. Овенът е една центробежна сила, която се разпилява и трудно прави крачката от идеята към реализацията. Овенът е изпълнен с благородни идеи, които често остават само намерение или обещание. Това им придава неистинност, макар че стремежът им е истински и честен.

В сравнение с Овена, Лъвът е способен да реализира идеала. Това, което Овен обещава, Лъв изпълнява. Слънчевата енергия дава на Лъва воля, сила и направление. Той намира пътя, използва обстоятелствата и има реални постижения. В най-положителен аспект Лъвът има способността да претворява Божията воля и когато това стане, той се изразява като лидер, който води хората към добро.

Слабост на Лъва – желанията и чувствата

Лъвът реализира идеалите си, което е негова благословия, но пак в тази способност стои и неговата слабост. Воден от желанията и чувствата си, той може да извърши големи дела, но може и да се подведе и заблуди. Еднакво способен е да реализира и възвишени идеали, и своите егоистични желания. В негативен аспект Лъвът е предразположен към разточителство, страсти и разпуснатост. Топлото им сърце се поддава и на възвишен импулс, и на заблуда.

Но сърцето на Лъва съдържа в себе си и лекарството – духовният огън, който е наличен в сърцето им винаги, който постоянно гори и хвърля светлина. Затова Лъвът може да се поддаде на животинските си страни, да изживее падение, да се отдаде на нисшата си природа, след което бързо да се възстанови и отново да поеме „нагоре“. Лъвът умее с лекота да се връща на Пътя, да вижда духовната светлина и да я последва.

Родените под Лъва с лекота се завръщат към Бога и напредват, като в това ги подпомага тяхната вродена чувствителност. Нещо повече, те умеят да разпространят тази си сила и с вяра да повдигнат и другите, да им подадат импулса за движение към любовта, истината и мъдростта.

Сърцето – щедрост и властност

Предразположеността на Лъв да управлява идва от Слънцето и от сърцето. Но качеството на това управление зависи от степента на напредналост на душата и нейната пречистеност. Приближилите се до Христовото съзнание души под знака Лъв излъчват топлина и сила за развитие на другите души. Те се издигат до лечители – „балсам за човешки сърца“.

зодия Лъв, джон Джоселин, зодиак, зодиакален кръг

Топла лъчезарност и изобилна щедрост – така оценява сърцето на Лъва в неговото висше проявление. То носи благославящ, божествен блясък, характерен за Слънцето. Физическото слънце топли и дарява живот. Без него не би имало такъв, би било невъзможно. На духовно ниво Христос е Слънчевата сила, която дарява живот на душите:

Истинската лъвска светлина

В Лъва, под влияние на Слънцето и на Христос, се преработват и издигат важни качества. Характерът се облагородява, щедростта се развива, личността постепенно се усъвършенства. Тя се отдалечава от материалните обвързаности в посока на възвишеност.

Властта и управлението, присъщи за знака, също се облагородяват в посока ръководене, насочване, организиране, обучаване. Амбицията, обърната към себе си, намира нова посока – за усъвършенстване, установяване на равновесие и хармония.

Лъвската интуиция се хармонизира със сърцето, а резултатът е оформянето на един обединител, който провежда на Земята идеята за единството. Идеалът, както и съдбата на родения Лъв, са в хармонията, сочи Джоселин. Лъвът е създаден да произвежда хармония – отначало вътре в собствената си същност и после – в околния свят.

И когато Лъвът приеме Христовото съзнание, той се издига до ново качество – цар. Такъв водач е безкористен, той само предава към душите Слънчевата топлина и светлина, дарява с щедрост любов и облагородява „поданиците“. Лъвът в най-висшето си проявление става цар на любовта и състраданието.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

3 коментара по “Характеристика на зодия Лъв в евангелията, Сфинкса и апостолите

 1. Пиша с огромна благодарност на този, който събра, описа и овътрешни през себе си този материал. Намирам го за абсолютно безценен, дълбок и крайно важен. Любов и Светлина

  • Погледнете тогава и книгата на Джоселин. Тя е масово подценявана, но в нея можете да намерите някои от нещата в статията, както и други, които ги няма. Текстовете на Джон Джоселин са предназначени за медитация върху знаците на Зодиака. Ако всяка година препрочитате например главата за Лъва, винаги ще откривате различни неща за себе си. Книгата е много специална и си заслужава специално внимание. Това се опитваме да постигнем и ние с този материал, да припомним на хората, че има такава книга, преведена у нас, и да я погледнат още веднъж, ако вече не са го направили. А ако са я прочели, пак да я прочетат.

 2. Благодаря ви за отговора.
  Скоро бях на една оратория – „Месия“ на Хендел, която e изградена със слово само от Библията и след почти три часа концерт, финалните думи бяха, песен на хора и апотеоз на цялата оратория бяха от Откровенията на Йоан:

  „И четирите живи същества казаха: Амин! И старците паднаха, та се поклониха.
  Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице, и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. “

  А днес прочетох беседата „Главните точки“, 38 година, Утринно слово от Учителя от томчето „Ликвидацията на века“. И в нея, ох, в нея, става въпрос за същото. За метод, който ни дава Учителя, за да можем да четем и разбираме пророците, евангелистите, учениците Христови.
  http://www.beinsa.bg/beseda.php?id=2904
  може би сте я чели, вие много сте чели 🙂

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.