Седемте Архангели. Кои са те и какво е тяхното редуване в човешката история.

Ето списъка на седемте архангели, които се редуват в управлението на земята:

  1. Гавраил
  2. Рафаил
  3. Анаил
  4. Михаил
  5. Самаил
  6. Захариил
  7. Орифиил

В момента сме под властта на мълчаливия архангел Михаил. Той внася в съвремието ни импулсите на свободата и любовта. С негова помощ ние можем да получим духовно пробуждане, ако го пожелаем.

Съществуват ли ангели?

Съгласно преданията, в древните времена ангели са се явявали на патриарсите, но към края на Средновековието и в църквите вече в ангелите само се е вярвало. А от края на 19-и век вече дори и не се вярва особено. Във века на тържествуващи материализъм понятието за окриленото същество беше мълчаливо изключено от картината на света като ненужно за неговото обяснение. И само човешкото сърце не се отрече от това разбиране. В ХХ век ангелите се завърнаха чрез наводняване на жанра фентъзи, книги и курсове за ангелите. На тези курсове се провежда работа с творческото въображение, но те имат един недостатък. Не повече търсят приятни душевни състояния и представи, отколкото истината. Те не си задават въпроса: Съответстват ли тези видения за прекрасни същества на нещо реално или просто съществуват в моята глава. Как да отличим истинското откровение от фантазията?

7-christian-feasts, 7-те годишни християнски празници

Вмъкваме тук една важна схема за 7-те годишни християнски празници според антропософията

Ако попитате например за архангел Михаил, ще срещнете колкото хора, толкова и мнения. Истинският ангелолог започва не само със самовнушения, но с безкористно служене на света и жертва. Тази жертва го прави видим в очите на духовните същества и го подготвя към преживяването на истински инспирации. И своето вътрешно виждане той проверява в реалностт. Истинското духовно познание трябва да ни даде действена способност да разбираме природата, историята и човека, защото с неговата помощ ние се съединяваме с творческите интелигенции, които стоят зад еволюцията. Те стоят и зад световните събития, и зад човешките съдби. Присъствието на тези същества не може нито да се купи, нито да се изпроси. Тях не можем да ги принудим да направят каквото и да било. Те се явяват на този, на когото пожелаят и който го заслужава, пише Емил Палеш.

Седемте архангели и периодите им

Като велики духове на времето архангелите се редуват в периоди от по 354 години, за което говори още Йохан Тритемий. Техният ред идва веднъж на всеки 7*354,3=2480 години. Те съответстват на седемте планети и имат строго определен ред. За това е говорил и Буда, когато е провъзгласявал, че великото колело на дхарма се завърта един път на 25 века. Херодот също намеква, че египтяните са знаели за този кръг още в архаическия си период. Вавилонците, египтяните, персите са си представяли зодиака като универсална матрица за развитието. Земята и светът се развиват в 12 велики етака, съответстващи на 12-те знака на Зодиака (в християнството това се обозначава с Херувимите). По-малките деления на небосвода съответстват на по-кратки времеви периоди.

***

Козирогът и архангелите

Третата свята нощ на 26 срещу 27 декември, според Сергей Прокофиев, е подходяща за съзерцание върху идеята за Козирога.

Неговото разглеждане е обратно на това, което дава Кристина Кайне (ТУК!), и на днешния ден се пада именно Козирог, а не Риби. Това разминаване се получава, заради двете възможни посоки на движение по зодиака – земната-човешка и небесната-божествена.

Много добре е обяснено как става така, как възниква това привидно противоречие ТУКhttps://goo.gl/Jg2okB.
Рибите и Козирогът са две гледни точки върху днешната трета свята нощ и който може да си позволи да размишлява и да проумее и двете, ще има поне двойно по-голям успех.
Ние трябва да използваме времето, в което небесата са отворени, и да се опитаме да разберем колкото се може повече неща, свързани с духовното. Защото през останалите дни и месеци на годината просто ще ни бъде по-трудно.

Но ето какво казва самият Сергей О. Прокофиев в книгата си „Дванадесетте свети нощи и духовните йерархии“. Тук поместваме частта за Козирога, заедно с някои лични разсъждения, породени от нея.

Козирог, Архангелите и полунощното Слънце

Сергей Прокофиев: „Областта на Козирога е свързана с Йерархията на Архангелите.

В природния кръговрат на влиянията на това съзвездие съответства най-тъмното време на годината, но именно в тъмнината на зимната нощ става раждането на новото духовно Слънце и към това раждане особено отношение имат Архангелите.“

КОМЕНТАР: На много места Рудолф Щайнер казва, че определена степен на ясновидството се познава именно по това, че ясновиждащият умее да съзерцава Слънцето нощем през Земята. Това е важно да се има предвид като един от начините да се разбере светлината, пораждана от Архангелите. По-долу става дума за „полунощното Слънце„, като се визира същото нещо.

Архангелите и Старото Слънце

С. П.: „За да разберем тяхното участие в това събитие, е необходимо да си спомним за ролята, която Архангелите са изпълнявали още на Старото Слънце.

Още тогава те са стоели толкова високо, че са могли нещо да дарят на цялото Мирово пространство. И това, което са му дали тогава – било светлината, субстанцията на светлината.“

В известно отношение те (Архангелите) още на Слънцето са се развили дотам, че са можели да дават светлина на Мировото пространство“ – говори за тях Рудолф Щайнер.

А в друга лекция той изразява тази мисъл още по-определено:

„Архангелите са …творци на светлината… Затова ние можем да кажем: когато ни се явява светлина, то зад нея присъстват Архангелите…“.

Съзерцанието на полунощното Слънце и 12-те Архангели

Такава е била дейността на Архангелите на Старото Слънце. Оттогава обаче цялото развитие се е придвижило напред така, че в епохата на Земята Архангелите се явяват не само като творци на външната светлина, но преди всичко като творци на духовна светлина.

Затова именно от силите на Архангелите произтича възкресяването на духовното Слънце в тъмата на Рождественската нощ.

Сергей Прокофиев - Дванадесетте свети нощи и духовните йерархии

Издадената през 2004 г. на български книга на Сергей Прокофиев – „Дванадесетте свети нощи и духовните йерархии“, която цитираме. Купете си я, прекрасна е!

И когато ясновиждащият съзерцава полунощното Слънце през Рождественското време на годината, в неговото обкръжение най-напред му се откриват дванадесетте Архангели, образуващи свитата, или, може да се каже, своего рода космическа аура за раждащия се в сферата на Земята Христов Импулс.

Заратустра е сочил тези дванадесет Архангели още в древността, говорейки за дванадесетте Амшаспанди, посланиците на великия Слънчев Дух Аура Маздао.

В нашата епоха тези дванадесет Архангели са своего рода носители на дванадесетте аспекта на Христовия Импулс, възникващи в нашата Вселена като резултат от неговото преминаване през кръга на Зодиака. (Вижте в тази връзка статията на Димитър Мангуров „Подписът на Бога ТУК.)

Козирогът и големите християнски празници

Те се явяват също небесни пазители и инспиратори на Дванадесетте Свети Нощи, които се падат точно през годишния период, намиращ се под въздействието на силите от областта на Козирога.

През това време от годината се падат и два от най-големите християнски празника – Рождество и Кръщение, всеки от които по своему е свързан именно със сферата на действие на Архангелите.

КОМЕНТАР: Това прави уместно съзерцаването на идеята за Козирога през всяка една от Дванадесетте или по-точно Тринадесетте свети нощи. Защото всяка от тях се намира именно под знака на Козирога.

Новото кръщение с Дух и огън

С. П.: Така Мистерията на Рождеството се възвестява на Мария, по Евангелието на Лука, от Архангел Гавраил. По време на Кръщението в реката Йордан Христос слиза в обвивките на Исус от Назарет, непосредствено от областта на Архангелите, минавайки покрай областта на Ангелите, внасяйки в земното развитие нова възможност за кръщение вече не с вода, а с Дух и огън (Матей, 3,11).

matthew 3:11Защото, съгласно Рудолф Щайнер, единствените субстанции на Земята, от които Архангелското Същество може да си създаде физическо тяло, са субстанциите на въздуха и огъня. На древноеврейски „вятър, въздух, дишане“ означават също „Дух“-„Руах“.

През съвременната епоха на човек му е необходимо да дойде в съприкосновение със сферата на Архангелите по време на съня, затова той трябва по време на бодърстването през дневния живот да достигне възможно най-голяма спиритуализация, одухотворяване на своето слово, на своята речева способност.

КОМЕНТАР: Обърнете внимание на горния абзац! За да получите съприкосновение с Архангелите, докато спите, е нужно във времето за бодърстване да постигнете възможно най-голямо одухотворяване. Това може да стане чрез съзерцание на образа на Козирога, особено през 13-те святи нощи, а най-много през третата от тях. Повикайте Архангелите в съня си, ако искате те наистина да се появят там.

Тоест вие имате възможност в сънното си състояние да се изкачите до нивото на Архангелите. А ако сте се подготвили добре, размишлявайки за това и пожелавайки да изградите този контакт, шансовете ви да го постигнете значително се увеличават. По този начин вие ще получите напътствия на „подсъзнателно ниво“, в несъзнателното си състояние от тези респектиращо висши йерархични същества.

Ще имате път и посока за развитие след събуждането и също така през цялата следваща година!

С. П.: Помощ в това могат да окажат преди всичко силите, прииждащи от областта на Козирога, които през всички времена са инспирирали хората към основите на най-духовните мирогледи.

Архангел Михаил и раждането на духовното Слънце-Христос

С. П.: Съвсем особено отношение към подготовката на ежегодното раждане на духовното Слънце-Христос – в земната сфера има Архангел Михаил. Рудолф Щайнер говори за това със следните думи:

„Във времето, когато става лятното издишване (има се предвид излизането на Душата и Духа на Земята от нейното планетарно тяло през летния период) Земята се ариманизира. Горко, ако на тази ариманизирала се Земя стане раждането на Исус.

Преди да завърши годишният кръговрат и да дойде декември, който ще позволи да се роди Христовия Импулс в одушевената Земя, тя трябва да бъде пречистена чрез духовна сила от дракона, от ариманическите сили.

Затова пречистващата, побеждаващата злото ариманическо начало сила на Михаил трябва да се съедини с това, което се влива като земно дихание от септември до декември, за да може по правилен начин да стане раждането на Христовия Импулс…“.

Битката на Михаил с дракона (Ариман) по време на Адвента
архангел михаил и дракона

Антропософска имагинация върху битката на Архангел Михаил с дракона (Ариман).

С. П.: При това описаната тук ежегодна битка на Михаил с дракона достига своята кулминация именно по време на последната седмица на Адвента, когато Земята навлиза в областта на действието на силите на Козирога.

Защото всеки път през това най-тъмно и студено време на годината Ариман отново се надява да не допусне засияването на духовното Слънце в земната сфера. И всеки път, година след година, той е побеждаван от Архангел Михаил, за да може под знака на Козирога безпрепятствено да изгрее за Земята Слънцето на Христос.

Козирог като епоха на бъдещето

Козирог. Сергей Прокофиев. Дванадесетте нощи

Козирог. Нови имагинации върху зодиите. Специфичният знак

В плана на историческото развитие на човечеството този контраст между природната тъмнина и изгряващите сили на духовното Слънце с особена сила ще се прояви през втората половина на шестата и особено в седмата културна епоха, която ще стои под знака на силите на Козирога.

И още една връзка на областта на Козирога с бъдещата Йерархия на Архангелите трябва да бъде спомената тук.

Както е известно, в човешкия организъм с областта на Козирога е свързана колянната става, която отпред се затваря от така наречената колянна капачка.

Според съобщенията на Духовната Наука, от тази капачка, след като тя премине през съответните метаморфози на Юпитер, през периода на Венера, ще възникне външната форма на човешката глава.

А от нея след това ще излязат сили, формиращи целия външен облик на човека на Венера, който в своето развитие тогава ще достигне степента на Архангелското Същество.

КОМЕНТАР: До какво води това, че Козирог е свързан с коляното? Когато коленичим в молитва, ние одухотворяваме своята реч. Прегъването на коляното в знак на почит ни помага да пристъпваме духовно към Архангелите, които управляват елемента на словото.

Щайнер препоръчва да се обръщаме към своя ангел, заставайки със скръстени ръце в молитвен жест над сърцето. А когато се свързваме с Архангелите, ние трябва да се прегънем коленете си с наклонена направо глава.

И както се очаква, ние можем да видим този жест в толкова много картини на средновековните светци, отшелници и монаси, които също отдавна са знаели тази истина.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.