Силата на зодия Скорпион – Орел. Бял и черен Скорпион. Символ

В какво е силата на Зодия Скорпион. Преминаването на Скорпион в Орел. Разлика между бял и черен Скорпион. Символ и характеристика на знака

Знаците в Зодиакалния кръг са дванадесет порти на живота, през които се спускат божествените сили и оформят физическата обвивка на човека, неговите 12 сетива и т.н. Всяка област от кръга има собствена специфика, носи частица от Голямата Божествена идея и дава собствен принос в еволюцията на Аза обратно до Христовото съзнание.

Отбелязвали сме в предходни материали, че Кръгът отразява двете посоки в развитието – слизането, интегрирането в материята, и еволюцията „към Дома“. По-подробно ще си припомните идеята в увода ни ТУКЗодиакалният кръг и знаците.

Сега, когато ще разглеждаме Скорпион, за нас е съществено само да се сетим за знака преди него – Везни. Междинният знак на равновесието. Пресечната точка между двете посоки в развитието. След Везни започва еволюцията. И ето че първи след него е

Скорпионът-Орел

Започваме с изключителното и специфично място на Скорпиона в Зодиакалния кръг, за да пресечем отначало предубежденията срещу този знак, оформени и затвърждавани на битово ниво, не без помощта на астролозите от типа „шир потреба“.

Антропософът-астролог Дж. Джоселин посвещава почти цялата глава за Скорпиона в „Медитациите“ си, за да разясни дълбокия смисъл на знака, без който устремът обратно към Христос би останал без енергия.

Наистина, длъжници сме на Скорпион заради голямата несправедливост спрямо него. Няма подчертано положителен знак в Зодиака, няма и подчертано отрицателен. Двата полюса се балансират по много точен начин. Но на най-елементарно ниво за Скорпион се изтъкват приоритетно негативите, докато други знаци „обират меда“ на сладките приказки и хвалебствията.

Твърде често е приписвана злина на Скорпиона, посочва Джоселин и продължава: но на човеците са присъщи и грешките, и злоупотребите, и покварата. На човеците, а не на Скорпиона.

Постоянното подчертаване на негативите на знака (хората не понасят смъртта, нито знака, който я покровителства), закрива от погледа значимото съдържание на Скорпион:

Сила и енергия на лечител

Скорпион съдържа в себе си енергията, чрез която човек е способен да се оттласне от низше съществуване по еволюционния път. И не е ли логично, та той се намира веднага след равновесната точка Везни?!Скорпион Орел

Заради това оттласкване, в Скорпион са вградени силите за повдигане на съзнанието. В този знак съществуват едновременно и най-ниското, от което да се отдалечим, и опцията за полет – висотата на движението към Христовото съзнание.

Джоселин е съвсем категоричен – той подчертава, че да си роден с енергиите на Скорпион е привилегия, защото на тези човеци е дадена възможността да разрушат тъмните сили, да напуснат „ада“, да напуснат нисшите измерения. Като носител на такава енергия, Скорпионът се явява лечител на човечеството, негов помощник в еволюционния път. Тази опция се изразява в двойното име на знака:

Скорпион и Орел

Впрочем, съществуването на енергията на Скорпион и Орел в едно неминуемо създава напрежение и справедливо – между крайните полюси се нагнетява заряд. Но този заряд е жизнена сила, стартов бутон за оживяване на материята.

В друг план и на друго ниво Скорпион убива живото творение, за да му даде възможност за ново съществуване на планетарно ниво. Да, Скорпионът има смъртоносно жило, но едва след ужилването той прераства в Орел.

Ще добавяме още разяснения по тази двойственост – Скорпион и Орел в едно, и по-нататък. Преди това да споменем гениалната хрумка на Джоселин да онагледи неописуемите параметри на знака с две достатъчно познати личности –Щайнер и Сталин. Приличат си по изгряващия си знак – Скорпион. И дотам. Те онагледяват възможността в знака да се съдържат крайно противоположни души.

Как е възможно? Спецификата на Скорпион е възможността му да бъде Орел. Спецификата му е да се разгръща на две нива. На нисше равнище наблюдаваме завист, омраза, гордост, отмъстителност, потайност, злоба, ненавист към човека.

Това равнище е изходно и много необходимо. В него – чрез преживявания, причинените от тях страдания и зародената в страданията воля за освобождение Скорпионът се оформя като Орел.

В напрежението между полюсите се заражда енергията за възраждане. Душата получава порива да се одухотворява, развива, усъвършенства, разширява – да разпери крила. Оттласквайки се от това базисно ниво на Скорпион (в което властват чувствата и желанията), душата се отправя към Бог.

Джоселин е употребил чудесен израз: да се извади жилото, за да се добие мъдростта. Скорпион внася в целия Зодиак тази ценна енергия на развитието, чрез което напредват всички останали знаци. И неслучайно е

Осми знак в Зодиака

веднага след постигналите равновесие Везни. От равновесното добро-зло за първи път при Скорпион се поема нагоре, към одухотворяването.

Скорпион никак не гарантира такъв развой, обаче! Той разкрива възможността за издигане (Орел), но предлага и обратната опция (Скорпион). Ако душата не се е справила в предходния знак Везни, вероятно няма да има енергията да се справи с предизвикателството на Скорпиона и ще бъде покварена. В обратния случай Скорпионът ще даде енергия за трансформация. Ето символиката на пълзящия аватар на Скорпион и на крилатия образ на Орел.

Богат на сравнения и метафори, Джоселин не се уморява да изобразява по нови и нови начини съжителството на разрушителни и обновяващи сили в осмия знак на Зодиака. Той използва образа на издигането до планински върхове  и пропадането до низшите селения на душевния свят, до полето на напълно унищожено мислене, на готовото за удар жило при неразвитите личности – т.нар. мъртви.

Неразвитият Скорпион е изроден човек, жилещ до смърт. Но! Той е с потенциала да се събуди, да се отвори за светлината, да пожелае истината, да пожелае превръщане в Орел.

Еволюиралият Скорпион е Орел – силна мисъл, търпение, самоконтрол и остро проникновение.

знак, зодия Скорпион Орел, Зодиакален кръг, любов, душа, качества

Скорпион развихря въображението в изобразяване на същността му, но Орелът в него остава скрит

И в двете крайности знакът се бележи от воля. На ниско ниво тя служи на егото и развива елементарните желания (по-скоро апетити). На висше ниво – при напредналите души, се изявява като лечителска и еволюционна сила, реализира значими, стойностни дела.

Това не са два вида сила, а една, приложена по два различни начина. Енергия, която е в състояние да разрушава, но може да е и движеща – двете крайности, изразени в символите на Скорпион и Орел. Същността й се описва и с думите:

Възраждане, Възкръсване от мъртвите

Ето защо Скорпионът е управител на смъртта, мъртвите и тяхното наследство. Включително на възкръсването им и евентуалното ползване на това наследство в духовния му смисъл.

Смъртта е онзи преломен момент, след който желанията от материята се унищожават. Ако душата надскочи земното, тя продължава пътуването си в духовния свят, евентуално към ново превъплъщение. Естеството на умирането в цялата му палитра, вкючително отношението към него – като край или като врата към следващо ниво, е под знака на Скорпион. В този смисъл знакът е във връзка с окултната наука. В него е заложена и силата за възраждането.

Джоселин подчертава: Скорпион съдържа като смисъл тайната и на смъртта, и на раждането. Но най-вече – новото раждане, преобразяването. И за да онагледи идеята си, той цитира Христос:Скорпион Орел

 

Осмият знак е управител на смъртта, умрелите и на техните притежания. Това е валидно в земен смисъл – материалното наследство от заминалия си човек, и в духовен смисъл – натрупаното от душата, нейните постижения като духовно наследство. Човекът отдава значение на земните завещания, но носеното от изживените животи са наш капацитет, личното притежание на Аза. Днес пишем притежанията си за следващия живот, отбелязва авторът на „Медитациите“.

Скорпион сред водните знаци

Астрологията определя Скорпион като участник във водната триада (заедно с Рак и Риби) и трети от Неподвижния кръст, заедно с Телец (срещуположно) и опозицията Лъв – Водолей (виж схемата). Този кръст съответства на емоционалното тяло на човека.

Водните знаци показват развитието на сферата на чувствата. В Рак те се събуждат, в Скорпион се осъзнават, целеустремяват и превръщат в желания, а в Риби се разтварят в обич. Знакът в центъра на тройката е пресечна точка на двете възможни състояния на чувствата  – неосъзнати и одухотворени.

Така Скорпион се оказва съсредоточаващ, способен да увеличава силата във водната тройка. При него чувствата водят към ада или рая. Зависи от нивото на проявяване на знака – в ниска или във висока степен. Което се съотнася към степента на напредване на конкретната душа и качествата, които е развила.

Често при Скорпион се наблюдава смес от двете състояния на чувствата. Защото в знака те претърпяват преображението – старите енергии се издигат в нова, по-висока октава, както се изразява антропософът. Той посочва, че процесът се описва от апостол Павел като оздравяване на душата или „измиване за обновление“.

Скорпион в Неподвижния кръст

Неподвижният кръст съдържа знаците – главни сили в Зодиакалния кръг. Всеки знак стои като фиксирана сила сред съседните си. Така Телецът организира Овена и Близнаците, а Скорпионът – Везни и Стрелец.

Скорпион Орел, Неподвижният кръст, Фиксиран кръст, кръстовете на Голгота

Кръстовете на Голгота маркират пътя на душата в уроците и израстването й

Четирите неподвижни знака изразяват световните посоки, като Скорпион е юг.

В техните области са оформени и четирите главни чов. органа. В срещуположните в Кръста Телец – Скорпион са зародени дробовете – черен и бял.

Четирите главни елемента, крепящи живота, са водород, кислород, въглерод и азот. Неподвижните знаци им съответстват, като Скорпион е въглерод.

Но в рамките на чов. тяло Скорпион е управител на половите органи. Затова и в преобладаваща част от случаите Скорпионите израстват през пола. Техният път на еволюция и разширяване, на завръщане към Христовото съзнание, преминава през половите органи. Затова на родените в знака са нужни самообладание и самоконтрол над чувствата, прераснали в желание, и одухотворено мислене.

Телец – Скорпион

Опозиционната двойка в Неподвижния кръст се определя от обичайната астрология като ос на материята и притежанията. Двата знака носят качества и ресурси.

Телецът в нас трупа в опитностите от поредица животи огромен потенциал от жизнена сила. Волята на конкретната душа го насочва към земното или към израстване. Преживяванията я подтикват да преодолява низшето.

Възможността е още по-ясна при Скорпион, където вече е заложена и мощна сила за оттласкване. И двата знака стъпват на характерните си черти воля и постоянство. Подробно този аспект е изложен в материала ни ТУК: Телецът във връзка със свещените крави, св. Лука и Минотавъра.

Впрочем, подобен смисъл се открива и при другата двойка от Неподвижния кръст (Лъв – Водолей). Четирите знака (по един представител на основните стихии) са свързани с астралното тяло. Те получават уроците си чрез чувствата, заемайки своето специфично място в цикъла на евролюцията на душата (кодиран в трите кръста от Голгота – главен, подвижен и неподвижен).

Скорпионът-Орел в тетраморфа

Религиозният символ от древността е събирателен образ от четири същества, водещи до четирите участника в Неподвижния кръст. „Сборното“ същество, пазещо престола на Господа, съчетава елементи на човека, бика, лъва и орела. Зодиакалните съответствия са Водолей, Лъв, Телец и Скорпион-Орел.

Антопософът-астролог Инго Юнге посочва съотвествието между четирите животни от тетраморфа и каноничните евангелия и евангелистите. Всъщност това се вижда в иконографията, има достатъчно изображения. Лицата на тетраморфа отдавна се ползват като символи на евангелистите. Орелът (Скорпион) е Йоан и съответства на VII-та културна епоха.

Евангелистът Йоан – Скорпион

И Джоселин в книгата си изтъква връзката на знака Скорпион-Орел с евангелието от Йоан. Той го нарича най-великото от евангелията, даващ поглед към Божествения план за човека и Земята от възможно най-издигнатата гледна точка. В никое друго не откриваме подобни по всеобхватност и вечни идеи, които като орел кръжат във висините, високо над земно ниво, отбелязва авторът. Орелът на своите крила (свръхсетивните идеи) ни отнася към Божествената мъдрост.

А тази мъдрост  – частица, е въплътена в Азовете. Човекът намира в евангелието от Йоан силата, за да продължи еволюцията си от земно съществуване към разширяването на душата и приобщаване в Христовото съзнание. Преобразяването идеално се онагледява от Скорпиона-Орел, изобразяващ пътя от жилото до разгърнатите за полет криле.

Двете лица на знака водят до двойнствения характер на Аза – човешкият Аз, устремен към Божествения Аз.

Прокофиев отбелязва в свой труд, че тази двойствеността е схваната от Леонардо и е вложена в Тайната вечеря. Представители са Йоан – висшият аспект, и Юда – нисшият аспект.

Йоан е стремежът на човешкото към Божественото, той е Орел. Разположен е непосредствено отдясно на Христос.

Скорпион Орел

Тайната вечеря на Леонардо – метафора на Зодиакалния кръг с Христос – Слънцето в центъра

Юда е душата в служба на егото, той е Скорпион. Също е отдясно, но на осмо място.

Между тях е Петър. Прокофиев отбелязва, че позицията на апостола е неслучайно – той е способен да бъде и Йоан, и Юда. Способен е и на служене, и на предателство.

Леонардо е желал да изобрази, че все пак всяка душа е целеустремена към Господа и усъвършенстването. Затова той накланя фигурата на Петър към Йоан, а не към Юда.

Още по-детайлно връзката на Скорпиона-Орел с Йоан и въобще с израстването на душата сме разгледали в материала ни ТУКСкорпионът и мисленето, Духовете на формата и Петата свята нощ.

Джоселин добавя още един аспект:

Юда – импулс за еволюция

Авторът на „Медитациите“ разглежда Юда Искариотски като разкаяние след злото. Юда предава Исус и бива поставен на осмото място на масата, без да се брои самата фигура на Христос – Слънцето. Да припомним, че Скорпион е 8-ят знак.

И има много пряка връзка между Юда и Скорпион. В тях са заложени най-нисши нива, които отварят пътя към най-висшето. Злото е изходна точка за еволюция.Скорпион Орел

В Тайната вечеря Христос е Слънцето, апостолите – дванадесетте знаци в Зодиакалния кръг. Този кръг би загубил завършеност без Скорпион и без Юда.

Така незавършена би била годината без ноември, посочва Джоселин. В този месец всичко замира, растенията са мъртви, владеят смъртоносните сили на Скорпиона, но от всичко това последствието е категорично – идва пролет, нов живот, еволюцията се задвижва и изминава още една серпантина, подобно на спиралното движение на скорпион.

Така осмият знак в Кръга тясно се обвързва с процесите на разширяване и развитие, със спиралното изкачване. Всяка един сегмент от спиралата не би донесъл нов живот в израстващото съзнание, ако не се повтарят сеене – жътва, живот – смърт, умиране и възраждане.

Скорпион предава пулса на Бога, неговият живот, състоящ се от пулсации, вдишване и издишане, причина и последствие, един Божествен закон на съответствията, койтоСкорпион Орел

Трудно изпитание, и много опасно, е да съществуваш под енергийното влияние на Скорпион. Но тези сили са заложени във всеки Аз.  Човекът е призован да се издигне над низшата си степен и да разпери орловите си криле. Скорпион носи възродителните сили, но не всеки в дадена инкарнация съумява да „победи звяра“, както се изразява Йоан в 15:2 на Откровението.

Характерът на Скорпиона

Чувства и желания

Под егидата им е поставено цялото съществуване на Скорпиона и съществата, родени с тази енергия. Като част от Неподвижния кръст и като воден знак, Скорпионът управлява чувствата и желанията. Но и обратното е вярно – на низше равнище и той е управляван от тях. Чувствата са неосъзнати в областта на Рака, но в сферата на Скорпиона те се изчистват и осъзнават, превръща се в желания – цели. По-късно под влияние на Риби чувствата ще имат възможността да се пречистят с любов. Но засега е рано. В центъра на „водната“ тройка, Скорпион закрепва областта на чувствата.

зодия Скорпион Орел, Зодиакален кръг, любов, душа, качества

Водната триада

Джоселин свързва серпантино-подобното движение на животното-аватар на знака, и с начина, по който се развиват чувствата. По спиралообразен начин те се зареждат и преобразяват в желания. При Рак те са непроявени, флуидни, като семе, което узрява при Скорпион. В осмия знак чувствата стават „твърди“ и веществени.

Какво носи това?

Зависи от нивото на конкретната душа и от качеството на желанията. Отрицателните рушат душата, положителните подхранват растежа й. Скорпион е полето, в което биха се проявили и двете посоки. То съдържа създаване и творчество (ето още една връзка с половата сила, която управлява знакът), но и опцията за израждане. Жилото и крилете в поредния си аспект.

Само Азът избира пътя си на израждане или възраждане, зло или добродетел. Силата за избор е налична, вродена на Скорпион.

В този смисъл Скорпион става и поле на бойни действия. Джоселин го нарича знака на боеца, защото преходът отдолу нагоре не става без „бой“ и бойните действия се разиграват в Скорпион. Душата се бори да преодолее егото, материалната тежест, нисшия Аз и да поеме към Христовото съзнание. И успехът не е гарантиран, поне не от първия път.

В полето на Скорпиона съществуват и двете опции – падението до Юда и издигането към Христа. Джоселин нарича този момент най-великата от всички войни, в която целта е да не се предаде Христос, като Юда – да не се предаде потенциалът на душата (висшият човек).

Предизвикателството е в Скорпион и защото знакът владее астралния свят. А именно в него избуяват измамните ценности, създадени от интелекта. Това е царството на желанията, империята на грешките, през които се пробива пътя към истината и радостта.

Но това обичайно се случва с кървава пот, тежки страдания, чак до агония. Наградата е великолепен екстаз, даден на знака. И двете енергии са в Скорпион-Орел, а изборът се пада на душата. Както и предизвикателството на отстояването му.

Крайностите в Скорпион са равнопоставени. Силите са изравнени. Потенциалът за прочистване и корекция на чувствата е налице, но не е лесно да натежи. Затова е необходима

Силна воля

И Скорпион я притежава. Затова в полето на знака се оформя благоприятният момент душата да отработи старото и негативното и да поеме напред.

В Скорпион се отработват и непродуктивното отношение към живота и ценностите. Така Азът се повдига на по-висше ниво и придобива нов поглед, отношение и настроение. Говорим за пренагласа от егоистична личност към любящ човек, отворен и разширен.

За жалост, издигането към нови висини често минава през болката, и то много болка. Но Джоселин нарича тази болка благословена, защото в нея е израстването.

В тази връзка авторът посочва, че Скорпион на своето низше ниво е Чистилище – място за изгаряне на низши желания и победата им чрез силна воля. В полето му се отваря възможността да бъдат отработени най-нелицеприятните чувства – ревност, отмъстителност, мразене, завист, инат и мързел, както и опонирането – словесно чрез спор или действено чрез бой.

Когато притежаващият енергията на Скорпион започне да работи с Духа, пороците биват надвити и се разкриват лечителските способности на знака.

Ясно е, че преходът отдолу нагоре се извършва под огромна преса. За скока, еволюцията и възраждането трябва тласък, който се поражда от напрежение.

Ето защо полето на чувствата при Скорпион „ври и кипи“, а душата Скорпион работи в чувствата. Тя не притежава ярък интелект или духовна сила. Някои Азове са все още роби на чувствата, на ръба между астралното и душевното. Импулсът е налице, но той води към добро или зло.

Естествено, вложен в низшите желания на его-ориентираната личност, импулсът води към израждане. За останалите той създава трудности, чрез преодоляването на които да се излезе „над водата“.

Чувствата на Скорпиона не подлежат на потискане. Те трябва да се преработят. Чудесна метафора е многоглавата хидра от митологията. На мястото на отрязана една глава израстват нови две. Чувствата и желанията не могат просто да се отрежат или притъпят. Те трябва да се преобразят. Така и низшият Скорпион във всеки от нас не може просто да бъде вързан или окован, притъпен и с отнет глас. Той трябва да бъде преобразен, да се превърне в Орел.

Медитацията върху осмия знак разкрива пътя на освобождаване на душата-Христос, която съществува във всеки от нас. Желанието се преобразява в божествено, когато личността се освети и допусне безценната си компонента – Христос в нас, да разгърне у нас душата на Бога.Скорпион Орел в тетраморфа, евангелист Йоан, Евангелие на Йоан

Скорпион Орел

Множество изображения свързват евангелистите със знаците от Неподвижния кръст, като Йоан се изобразява като Орел, а не като Скорпион

Преобразяване в Скорпион

Родените с водеща енергия на Скорпион са призвани да се преобразят. Техните лични ограничения и негативи са поставени на фокус, за да бъдат претопени. Силата за преобразяването също е дадена, затова Скорпионите са мощни и упорити. Роденият под знака има капацитета да отработи лошото наследство от миналото си – да изплати дългове, да пусне пороци, да преодолее лъжа и похот. Това прилича на адски огън, в който демоните нападат човека, а той е призван или да се отбранява, или да пропадне под властта им. Целта на баталната сцена е ясна: преобразяване на душата и окончателна замяна на похот и лъжа с любов и истина. Приемане на светлината. Движение към новото раждане (възраждане).

На битово ниво Скорпионът се учи да контролира своите крайности и твърде мощните си емоции. Той може да разгледа желанията си като котва в материята или като склад от потенциали за издигане. Осъзнатият Скорпион ще преработи качество по качество, издигайки ги на по-високо ниво. Той като творец и съ-творец, ще прояви орловия си дух. Понякога под принудата на скорпионовото жило. В известен смисъл има принудителен старт в издигането. Човекът, бягайки от страданието и смъртта, се оказва притежател на друго качество – по-висш живот.

В този смисъл Скорпион притежава

Положителна войнственост

За да онагледи тази идея, Джоселин привлича като пример личноста на Мартин Лутер. В Европа нямаше да се случи Реформацията без него, а Мартин Лутер нямаше да се случи без Скорпион – знакът, който му дава положителна войнственост, за да пренасочи църковната история.

Друг пример е Гьоте, който предава във „Фауст“ борбата на душата за вътрешен мир – една концепция, която все още не е осъзната в пълнота от човека.

Изгряващиьт знак Скорпион се отбелязва и при духовния учен Р. Щайнер, изследващ свръхсетивните области и разглежда прилагането на практика на духовната наука.

И забележителните личности, трасиращи развитието на човечеството, и най-падналият грешник, „гнусен убиец“, се намират в сферите на Скорпиона. Той има силата и да съгреши, и да преработи привързаностите си. Всеки е бил в даден момент блуден син, отбелязва Джоселин, но в даден момент си е спомнил и е решил да се завърне към своя Отец. Винаги в определен момент материалният човек се уморява да се храни с „черупките на плътта” и усеща жаждата за любов, хармония и за Духа.

Припомнянето и обръщането на посоката обичайно се случва в полето на Скорпиона – обновител и подтикващ към поемане на пътя към Бога.Скорпион Орел

Споменавайки потулване, засягаме главна характеристика на осмия знак – любовта му към скритото и потайното.

Потайността на Скорпиона

Джоселин разказва в главата си за знака историята на човек, краен пример за потайност. Той често казвал, че едната ръка не бива да узнава действията на другата, без да схваща докрай смисъла на фразата. Той просто е бил подвластен на вътрешна характеристика на Скорпиона – влечение на тайното и скритото.

И все пак, опонира веднага авторът, нищо не остава тайно и всяко нещо се разкрива в даден момент, дори и да е в следващи превъплащения. Отнася се за дела и за мисли, за всяко чувство – това са все плодове – добри или лоши, които ще жънем един ден.

Страст в Скорпиона

При силна Скорпион-енергия трудно се открива хармония. Крайностите са видими и явни –  всичко или нищо, напрегнатост, подчертано отнош. към нещата – харесване или не, симпатия или отхвърляне.

Родените в знака са открити до безпардонност. Те не се занимават да крият становището си. Вътрешната им сила ги прави прями. На физическо ниво това им качество се изразява в развита долна челюст – „тежка“, или в голям, често извит като клюна на орел нос. Впрочем, знакът отговаря и за мириса като сетиво.

Скорпионът винаги се е запътил към своя цел – той се движи, без грам пасивност. Има сила за работа, бърз и енергичен, той не мисли и не чака, а веднага свършва намисленото. Душите в осмия знак са буквално подтикнати към действие, тяхното движение е безалтернативно.

Скорпион Орел, съзвездие

Съзвездието Скорпион

Няма друга сила, превръщаща личността в независима от пространство и време, както вложената в Скорпион. Джоселин го оприличава на депо със скрити сили. То обаче не отваря врати за нисшите представители на знака. Ако са нечисти, безнравствени и развратни, ако са глави на Хидрата, ако са в нисшето, те първо ще се преобразят и тогава ще се възползват от склада с ресурсите. Което отново онагледява съчетанието на израждане и възраждане в Скорпион.

Размножаване, полови органи

Израждането и възраждането имат и трети компонент, който ги предхожда. Това е размножаването. Скорпион управлява пол. органи, и именно в него човекът е подведен чрез поход да се срине в прахта и да пълзи като змия, гърчейки се. Пълзейки, той бива принуден да се обърне към възраждане.

Размножаване, израждане и възраждане са троична сила с магическо действие.Скорпион Орел

През портата на смъртта се отваря портата на възраждането. Скорпионът работи с умирането като Христов работник, ползвайки я като вход към други светове, пише Джоселин. Родените в Скорпион по определен начин винаги са свързани с мъртвите и смъртта, с живеещите в душевния и духовен свят.

Злоупотребата със скорпионовата сила е довело до израждане на половата функция. Така на Земята са внесени болести и смърт, товар от поход, казва авторът на „Медитациите“. Негативната страна на силата в знака е изродила и словото, създавайки евфемизмите и тактичното изказване, които в същината си са лицемерие.

Низшият Скорпион ползва остри, непремерени думи, без да се интересува от отсрещната страна. Когато е гневен или неразположен, той жили с езика си. Но и под Скорпиона са родени най-прекрасни души, които боравят със словото, разбирайки, че всяка дума е свързана творчески с делата. И човек ще се съди и по думите.

Способност за разкаяние

Способността за разкаяние разгледахме във връзка с Юда – като превратната точка към възраждане. На човешко ниво, родените под осмия знак са силно подвластни на разкаянието. Те са способни на много силно изживяване в тази област, сравнимо с адски огън. Джоселин го оприличава на действителен ад, горещ огън и казва, че друг знак не е сравним със Скорпиона по отношение на разкаянието, което е способен да изпита. Скорпионът – Орел страда при извършено зло така дълбоко, както други не биха могли.

Така е, защото противоположностите в Скорпион работят за усъвършенстването на човечеството и на Земята. Планетата ни е известна като сфера на страданието или „скръбната звезда“, пише Джоселин. Но обратно на очакваното, неин водещ тон е радостта. Опознавайки тъмната страна, ние все повече се отваряме за слънчевата. Съвършенството се постига чрез полярностите, чрез преминаване на противоположностите, заложени в Скорпион. Знакът носи силата, с която човекът от земен се преобразява в небесен.

Известни Скорпиони

Един от известните Скорпиони е полк. Николай Марков, специалист по национална сигурност, който всеки ден громи властта във Фейсбук.

Триединство

Разделението на тялото, душа и дух ще се преустанови с помощта на Христовата светлина. Земният човек ще се освети и с помощта на Скорпион ще тръгне към новорождение, собственото си възраждане. Човечеството ще придобие хармонична уравновесеност. Веднъж събудени, душите в Скорпион впрягат желанията си с воля и привличат енергията, за да се оправят към Христовото съзнание.

Скорпионовата сила е опасна, но с нея се дава и изпитанието, след което започва издигане на духовната сила на човека. Джоселин пожелава на носителите на знака да имат щастието да осъзнаят своята привилегия и възможност да осветяват себе си и да се издигат към Христа. Излекувайки себе си, Скорпионите придобиват лечителската дарба да помагат на другите.

Авторът припомня един мит, който пресъздава описания път на Скорпиона. Управляващият замъка на рицарите Амфортас изгубил свещеното копие и бил ранен нелечимо. Парсифал, виждайки страданието му, преминал през тежки изпитания, за да придобие Граала – символ на Христовата сила. Със свещеното копие той излекувал раната и поел управлението на замъка.

Скорпион Орел

Гоблен на Morris & Co пресъздава мита за откриването на Светия Граал. Произведението се пази в Бирмингамския музей и Арт галерия

Демонстрира ни се опасната страна на скорпионовата сила, коментира Джоселин. Ако не бъдат минати изпитанията (метафора на преобръщането към духовните сили), раната не се затваря. И само Христовото съзнание носи любовта, която лекува всичко.

Скорпионите имат капацитета да изиграят своя собствен мит за откриването на Свещения Граал. Както и всеки човек, защото енергията на Скорпион присъства във всички знаци от Кръга.

Всяка душа носи цялото си добро и цялото си зло – сбор от прекараните земни животи. По пътя тя е призвана да изкупува негативните мисли и действия. В противен случай на входа към висшите светове неизкупеното ще придобие демоничен образ, наречен

Пазачът на прага

Душите по пътя на възраждането към Христовото съзнание няма да видят нищо или поне не такова, от което да се страхуват, обяснява Дж. Джоселин. Но все още намиращите се на нисше ниво, изпълнените с негативи като омраза, отмъстителност и други егоцентрични изяви, ще имат опцията да погледнат и чисто физически да усетят своята същност. Те ще видят в Пазача своята същност, и много вероятно тя да ги ужаси.

Пазачът е цялото зло, което не е било изкупено. Той представлява астално същество, което се подхранва от похотта и пороците в нисшите области.

Като една цялостност, човечеството днес е изправено пред Пазача – пред своето невежество, подчертава авторът на „Медитациите“.  Изправено е пред един синтез на греховността, който съществува в ниската степен на Скорпиона, преди да е поела към развитие и висшите фази – към своето лице на Орел. Скорпион-Орел зове да застанем пред злото и да го стопим чрез собствените ни добри сили. Да се изправим пред Пазача на прага и да го преобразуваме.

Орелът носи капацитета за разтопяването на Пазача. Той идва след Разпятието в знака Везни и жилото на Скорпиона.Скорпион Орел

Противоотровата на скорпионовото жило е Христовата истина. Граничната крачка е поставянето на край на низшите желания, първата крачка „нагоре“ е разтваряне на орловите криле и политане към обновлението чрез любов. Забележете, призовава ни Джоселин, по какъв начин Скорпионът изобразява еволюционната спирала. Всяка душа стига до момента да стопи Пазача, да прекоси в духовната област и да се издигне над невежеството, ползвайки крилете на Орела.

Когато в душата се прояви Орелът, пред нея се отварят нови, останали до момента скрити източници на живот. Човекът получава способност за проникновение и се издига до духовен изследовател.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

2 коментара по “Силата на зодия Скорпион – Орел. Бял и черен Скорпион. Символ

  1. Много силна статия, благодаря най-сърдечно!!! Развита е безупречно темата за Скорпиона, тя ме вълнува силно, тъй като баща ми и синът ми са представители на тази зодия, а аз също съм близо до нея – в началото на декември родена… И с Луна в Риби. Разбирам Скорпионите много добре. И Достоевски е Скорпион, любимият ми писател е. „Престъпление и наказание“! Авторът няма как да не е минал през Ада, но описва точно Пътя на разкаянието, пътя нагоре, към Христа и Бога… Стремежът, вечният стремеж на човешката душа, жадуваща Любов и безсмъртие. Ще се връщам към тази статия, ще прочета и други! Впрочем, видях някъде в интернет, че има и зодия „Змиеносец“ -13-та, в която се падам и аз точно, и тя е с характеристики и потенциал на Лечител /змийската отрова се ползва и за лечение, всички знаем/, и също така е своеобразна смесица между характерните черти на Скорпиона и Стрелеца – Философския размисъл идва вече тук – за Човека, Бога, Живота, Смъртта и Всичко, което виждаме или познаваме с Мисълта си – целия необятен Космос, Всемир… Бъдете благословени за Вашата работа, всичко най-добро!

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.