Св. Архангел Гавраил. За какво помага? Чудеса, молитва

За какво помага св. Архангел Гавриил? Чудесата на арх. Гавраил. Картини и икони. Молитва към него. Събор на 26 март

Православните християни почитат архангелите Михаил и Гавриил.

Най-висок статус има Михаил. Той е главнокомандващ, оглавил борбата с разбунтувалите се ангели, победил дявола и низвергнал го от Небето. Михаил логично е най-силен в ангелския свят.

Но защо почти равен на него стои Гавриил. Какво е неговото служение, длъжност, чин?

Архангелите на Господа
Име Поставен над…
Михаил избрани народи, хаоса, в подкрепа на добродетелта
Гавриил Рая, херувимите, змейовете
Рафаил духовете на хората
Уриил света, шума и ужаса

В имената на останалите архангели има разнобой. Според Православната църква те са общо осем, включително Салафиил, Иегудиил, Варахиил, Иеремиил.

В книгите на Енох, Товит и Апокалипсис се споменават седем, оставащите са Рагуил, Саракаел, Ремиил. Има още архангелски имена, които излизат от други източници. Някои са синоними, някои са различни. Но за Михаил, Гаврил, Рафаил и Уриил не възникват съмнения.

За какво помага архангел Гавраил?

Към архангела се обръщаме, когато предстои приемането на сложно, трудно решение.

Той е помощник на хората, които търсят истинския път. Помага на заблудилите се. Гавриил е утеха за загубилите надежда, за изпадналите в печал и униние.

На иконите се изобразява с огледало и свещ в ръка – символ, че пътищата Господни са непостижими и може да се познаят, когато се вслушаме в гласа на съвестта.

Архангел Гавриил 02

Типични изображения на Гавриил с разцъфнала лилия, с прозрачна сфера или и двете заедно

Кой е арх. Гавриил, с какво е известен?

Гавриил е благ вестител. Той известява Мария, че е заченала Исус. Той известява Захарий (който е свещенослужител), че ще се роди дете, бъдещият Йоан Кръстител. Разказва на пророк Данаил за бъдещото пришествие на Христос. Казва на Анна, че ще роди Дева Мария.

Гавриил е вестител и за хората. Още по времето на Стария Завет предупредил вярващите, че на земята ще се появи въплъщение на сина Господен. Той открива на обикновените смъртни небесния замисъл. Той им свежда Божествената воля.

Има същото звание като Михаил – Архистратиг, военачалник. Визиран е книгата на пророка Данаил и в Евангелието от Лука.

Брат ли е на Луцифер?

Падналият Луцифер се знае със собственото грехопадение. Бог го низвергнал от Небесата след бунта му и опита да си извоюва свобода. Зад завесата остава любопитен момент – братската обвързаност на Лицифер, Михал и Гавриил.

Тримата не са биологични братя. Те са създадени с една мисъл, като единомишленици. Затова Михаил и Гавриил най-тежко понасят метежа на Луцифер. Били са потресени от предателството му.

Молитва към архангел Гавраил

Гавриил пазил Богородица през целия й живот, предупреждавал я за опасности, съобщил й за приближаващата я смърт. Молитвата към архангела дава силна защита от различни напасти, трудности, врагове, опасности. Силата й е огромна.

Архангел Гавриил 01

Молитвени думи към архангел Гавриил

Архангелът помага в борбата с болести, притъпява болката, защитава от недъзи и отвежда нечисти помисли. Към него се обръщат безплодни родители и се молят за зачеването на дълго чакано дете. Бременните го молят да запази здравето на детето.

Необходимо е да се отнасяме към Гавриил с вяра и покаяние, за да ни чуе и да не се оскърби.

Чудесата на архангел Гавраил

През дългата история на човечеството Гавраил се е прославил със своите чудеса. През 9 век се явил на атонски монах, в резултат на което отецът написал на камък песен за Пресветата Богородица “Достойно есть”.

В свещените книги  са описани девет явявания на Гавриил. Първото е пред Мойсей, на когото той разкрил как е сътворен нашият свят. Думите му са записани в Книга Битие.

Има свидетелства от наши дни. Вярващи разказват за чудесно, невероятно разрешаване на техни проблеми след молитва към Гавриил. Някои споделят, че са почувствали неговото успокояващо присъствие.

Имен ден и именници на арх. Гавриил

Църквата почита Гавриил на 26 март, 13 юли и 21 ноември. Хората, наречени в негова чест, избират за свой празник една от датите 26 март или 21 ноември.

На 26 март се чества Събор на Св. Архангел Гавриил, празникът е винаги след Благовещение. На 21 ноември е Архангелов ден. Празникът е кръстен на предводителя Михаил, но е в чест на всички архангели.

Производни от архангеловото име са Гавраил и Гавраила с вариация Гаврил – Гаврила, Габриел и Габриела, заедно с умалителното Габи.

Най-известни картини, изображения, икони

Иконописните изображения на Гавраил имат няколко типични атрибута. Единият е разтворена лилия, която в католическата традиция е символ на непорочното зачатие на Мария. В православието лилията е свързана с предсказанието на Мариината смърт – Гавриил й донесъл клонка от рай като опредметяване на неговото известие.

Други символи са огледало и светилник, метафора на трудно познаваемият Божи промисъл.

архангел гавраил гавриил гаврил от фра анжелико

Архангел Гавраил съобщава на Мария за зачеването

Има икони, на които архангелът държи жезъл – указва, че Бог му е дал власт, и сфера като вариант на огледалото или като втори символ на властта. Сферата може да значи и способност за предвиждане, тя е прозрачна.

Понякога Гавриил носи знаме – хоругва лабарум, което след Константин Велики се рисува като знаме на победата на Исус Христос над злото и смъртта ѝ.

Събор на Св. архангел Гавриил

Православната църква възхвалява Божия вестител на 26 март. На 25 март е Благовещение, а следващият ден се празнува Събор на светия архангел. Втори Събор се чества на 13 юли.

Храмове с името на Архангела

На пръсти се броят църквите, кръстени на архангелите. Всички те са средновековни, с историческа и архитектурна ценност.

  • „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, с. Арбанаси. На източната стена има образи на Николай Мираклийски, Богопродица, Исус и Йоан Предтеча, над които стои надписът “Събор на архангелите”;
  • „Св. Архангели”, Бачковски манастир. Най-старата църква в комплекса, изградена още с основаването на манастира. На архангелите Михаил и Гаврии е посветен втория етаж. Адрес: с. Бачково, Пловдивско, тел. 0877 73 33 77;
  • „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, Несебър. Построена през 13 в., тя е част от историческия резерват в Стария град и е защитена от Юнеско. Адрес: Старият Несебър, северна част.
Значение на името Гавраил

Името му от древноеврейски се превежда като „сила Божия“.

Библейски легенди за архангела

В Свещеното писание са описани 7 тайни, които възвестява арх. Гавриил. Това става при четири негови появи – два пъти в Стария завет и два пъти в Новия (Евангелие от Лука). Съгласно своята мисия, архангелът донася информация от най-висше Божествено значение.

Откровенията на Гавриил в повечето случаи предизвикват недоверие, но архангелът не губи своето отношение на любов и емпатия към хората. Той предава благите вести с благост и се радва, заедно с хората. Понякога се налага да демонстрира и сила, за да убеди. Когато свещеникът Захарий не му вярва, Гавриил му отнема способността да говори (Лука 1:20).

Историята и архангел Гавриил

Архангел Гавриил е от седмината главни ангела, които според книгата Товит „носят молитви при светиите и излизат пред Славата на Светия (Товит 12, 15). В каноничните книги са споменати само Михаил и Гавриил. В апокрифния текст на Енох са посочени още петима – Варахиил, Селафиил, Йегудиил, Рафаил, Уриил и Йеремиил.

Кабалистичната традиция борави с други имена на архангели – Чамуел (Самуел), Задкиил, Йофиил. Новите духовни течения се обръщат към архангел Метатрон и към цяла плеада от висши ангелски сили. Те са извън православната традиция.

архангел гавраил период на управление

Архангелите поред оглавяват епохи от човешкото развитие

Кои са седемте архангели и техните супер способности?
  • Михаил възглавява небесното войнство в борбата против разбунтувалите се ангели и сваля сатаната на земята;
  • Рафаил пътешества с хората. Неговото служение е като лекар на човешките недъзи и пътеводител. Името му се разгадава като „помощ Божия“;
  • Уриил е огън, „Божия светлина“. Той служи като просветител на хората и наставник на заблудените. Споменава се в 3-а неканонична книга на Ездра;
  • Селафиил е „молитва към Бога“, той се моли за хората. Помага на копнеещите да се молят, когато не успяват поради изкушения и препятствия;
  • Варахиил е „благословение Божие“. Неговата служба е да ходатайства пред Господа за хората, за да бъдем съхранени, благословени и вразумени;
  • Йеремиил е „въздигане към Бога“, той издига хората като настройва мислите, душата и сърцето.

В някои старозаветни предания и юдейски книги са споменати други седем архангели, като втора група под визираните дотук. Това са Йегудиил – „хвала Божия“, Рагуил – „приятел на Бога“, Задкиил – „справедливост Божия“, Самуил – „търсещ Бога“, Рамиил – „храм Божий“, Йофиил – „красота Божия“, Зерачиил – „указание Божие“.

Кой е лидерът на всички ангели?

Всички източници – канонични и неканонични, посочват като несъмнен предводител на ангелския свят Михаил. Той е надарен с най-голяма сила сред архангелите и стои най-горе на ангелската йерархия.

Кой е елементът на Гавраил?

Според новите духовни течения, архангелите притежават определена енергия, която се визуализира с отделен цвят. Лъчът на Михаил е син, на Гавриил е оранжев.

Енергията на архангелите (лъчите – потоци), са способни да балансират човешката енергия, да изцеляват тънките тела и физическите органи, да разкриват чакрите, да развиват способностите.

На Гавриил се приписва власт над огъня, водата и зреенето на земните плодове. В човешкото тяло той отговаря за жлъчката и пикочния мехур.

Вижте и ТОВА: Практичен подарък за нов дом. Традиция, какво се носи за освещаване на къща? Какво се слага на масата?

Видео: Медитация с архангел Гавриил.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.