20+ имена на ангели. Значение и задължения

Ще разгледаме основните имена на ангели и тяхното значение и задължения, както е дадено в Библията и в учението на Дионисий Ареопагит. Също и как да работим с ангели и архангели

Библията започва с това, че Бог е направил небето и земята. Под небето се има предвид Ангелският свят – непостижим за хората. Светото писание разкрива малко за архангелите, защото те са тайнство.

Предназначението на архангелите в Православието е да оповестяват волята Божия, да поддържат вярващите през техния земен път.

Ангелският свят е структуриран в ясна йерархия. Следващата таблица ще ни помогне да разберем къде стоят архангелите в стройната небесна система.

Ангелска йерархия
Ликове (йерархии) Чинове
Първи лик (старши) серафими, херувими, престоли
Втори лик (среден) господства, сили, власти
Трети лик (нисши) начала, архангели, ангели

Седемте Архангели

За седем Върховни Ангели в ангелския свят говори Книгата на Товита, която не е включена след каноничните юдейски книги. Тя е известна в превод от гръцки език, направен от 70 тълкуватели.

Седемте най-високопоставени архангели са впечатляващи, защото са създадени първоначално от Бога и носят неговите качества. Те имат ключови мисии относно хората и човешкото съзнание.

Имената на висшите архангели не са твърдо ясни и неизменни. Различни източници дават свои редакции. Самите имена имат различни изписвания и алтернативи. Православната църква внася свой дан в объркването, като някъде говори и изобразява осем архангели.

Безспорните са Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил (Орифиил).

Останалите трима се дават в Книга на Товита като Селафиил (възхвала на Бога, молещият се ангел), Йегудиил и Варахиил. Според Рудолф Щайнер те са Самаил, Анаил, Захариил. Друг вариант: Самаил, Орифиил, Захариил. И още един: Самуил, Йофиил, Закиил.

Архангел Михаил
 • Значение на името: Богоподобен;
 • Цвят на енергийното тяло: интензивно, наситено синьо;
 • Усещане: смелост, самоувереност;
 • Чакра: гърлена;
 • Божествен женски еквивалент: лейди Вяра.

Архангел Михаил е „като Бога“, предвожда Легионите на Светлината, защитник на човечеството.

Ангели и Архангели 03

Седмината се почитат като Събор на Архангел Михаил

 • Отговаря за това въплътените хора да изпълняват мисията си и своето предназначение. Освобождава от страх и блокажи, вдъхва самоувереност и смелост да се върви по пътя, да се следва мисията. Закриля и вдъхновява работниците на Светлината.
 • Архангел Михаил съдейства в лечението на гърло, щитовидна жлеза, бели дробове и целия дихателен път, уши, сърце. Бори се с възпаления в тялото, високо налягане на кръвта, стрес и аритмии.
Архангел Рафаил
 • Значение на името: Бог лекува;
 • Цвят на енергийното тяло: диамантено зелено;
 • Усещане: утеха;
 • Чакра: сърдечна;
 • Божествен женски еквивалент: Дева Мария.

Архангел Рафаил е предводител на ангелите – хранители. Той изразява лечебната сила на Бога.

 • Отговаря за лекуването на хората и всички живи същества в природата, балансира човешките емоции. Зеленият архангел закриля учените и лечителите. Той е въплъщение на висшата интелигентност.
 • По отношение на хората съдейства за лечение на стрес, стомах, сърце, тимус, бели дробове, нервна система. Нови утеха.

Особеност на архангела: енергията на Рафаел се изпраща без разрешение. Това принципно противоречи на Вселенските закони, но за лечебната енергия се прави изключение.

Аргангел Гавраил
 • Значение на името: Силата на Бога;
 • Цвят на енергийното тяло: оранжево сияние;
 • Усещане: за жизненост и оптимизъм;
 • Чакра: сакрална;
 • Божествен женски еквивалент: лейди Надежда.

снимка

Архангел Гавраил е вестител на архангелите.

 • Той отговаря за общуването, творчеството, изкуствата. Закриля децата. Премахва горест и тъга, засилва способността за оптимистично възприемане на света.
 • По отношение на физическото тяло архангел Гавраил способства лечение на астма, надбъбречни жлези и храносмилателна система. Регулира хормоните, като най-изразено е влиянието му върху адреналина.

Увеличава жизнените сили и плодовитостта. Помага на хората в напреднала възраст да приемат остаряването и неговите прояви.

Архангел Уриил (Уриел, Орифиил)
 • Значение на името: Светлината на Бога
 • Цвят на енергийното тяло: златно сияние;
 • Усещане: за Божие присъствие;
 • Чакра: коренна;
 • Божествен женски еквивалент: лейди Аврора.

  Ангели и Архангели 02

  Първите Седем архангели в иконописта

Архангел Уриил отразява Божията светлина.

 • Отговаря за просветлението на човека. Вдъхва воля за живот на човека. Обновява енергиите. Работи насочено с коренната чакра, като премахва страха. Отговаря за природните явления и събития. Закриля хората със засилено виждане отвъд материалното.
 • По отношение на физическото тяло архангел Уриил помага при лечение на краката и гениталиите. Регулира циркулацията на кръвта и циркулацията на енергиите, като освобождава блокажи, особено на сексуалната енергия. Пречиства тялото.

Предупреждение: съприкосновението на този архангел, например при медитация, увеличава телесната температура. Контактът е опасен за хора с високо кръвно налягане, възпаления и треска.

Архангел Самаил
 • Значение на името: Който вижда Бога;
 • Цвят на енергийното тяло: светло нежно розово;
 • Усещане: за Светия дух;
 • Чакра: сърдечна;
 • Божествен женски еквивалент: лейди Милосърдие.

Архангел Самаил или Самуил помага за възприемане на Христовото съзнание и Светия дух.

 • Отговорности: той защитава човечеството от ниските енергии. Помага на хората да открият своята мисия, своята душа близнак (пламък близнак), да въздигне енергията си (емоциите, чувствата) до божествена чистота.
 • Архангел Самуил съдейства за лечението на сърцето, раменния пояс, белите дробове, кожата и ръцете.

Закриля хората, които са в тежки моменти от жизнения си пък или в преходни периоди на сътресения.

Архангел Захариил
 • Значение на името: Божия повеля (заповед).

Той е един от главните ангели, които водят душите на Съд.

Ангел на изцелениетео, ангел – хранител на Слънцето, княз на ангелите – попечители (тези, които съдействат на смъртните) и ангел на децата. В Книгата на Енох I  е указан като един от седмината първи. В списъка на папа Григорий I е записан като Захариил.

Архангел Анаил
 • Значение на името: Славата на Бога;
 • Цвят на енергийното тяло: морско синьо;
 • Чакра: свещеното сърце, тимуса.

Архангел Анаил помага на човека да общува с ангелите и водачите.

Той е ангел на любовта, затова е обвит в розова енергия. Често се отъждествява със Самуил (Самаил). В разни източници се упоменява под имената Ханиил, Ханиел, Данаил, Анаил, Аниел, Оноил. Не е записан в Библията, но го има в апокрифни текстове. Почита се в Исляма като ангелът Ана-Ил.

 • Отговаря за естествените лекарства, за тайните на лечението, лунната енергия, за възнасянето. Съдейства за разбирането и общуването с висшите светове. Помага на човека да изпълнява мисията си.
 • Помага в лечението на тимус, гърло, дишане. Бори се с умора, затлъстяване, алергии, диабет, хипертония.

Православната църква споменава и осми архангел – Иеремиил. Има отделни икони на този ангел – той се изобразява с везни, на които тегли послушанието на хората.

Деветте йерархии и видовете ангели

Ангелският свят е съставен от безплътни същности, от енергийни субстанции, които имат различно ниво на развитие и осъзнаване. Тяхната чистота и извисеност определя мястото им спрямо Бога.

Ангели и Архангели 013Ангели и Архангели 012Ангели и Архангели 01

Да приемем за нагледност, че „долу“ е човекът (най-несъвършен), а „горе“ е Бог (Съвършенство), то ангелските същности са разположени стъпаловидно между тези две крайности. Човекът е най-несъвършената същност и след него на следващото ниво са ангелите.

По този начин са наредени девет степени (йерархии), които имат собствени задачи от Бога по отношение на човека. Прието да се изписват отгоре надолу – от най-близките до Бога към по-отдалечените рангове.

Първа йераргия

 1. Шестокрилите Серафими – съзерцатели на Божията любов, най-близки до Бога Ангели. В превод от гръцки името им значи пламенни, огнени, горещи;
 2. Четирикрилите и четирилики Херувими – теза разумът, който просвещава света с познанието за Бога;
 3. Престоли – носители на Божествената Слава, образно – Царски трон, на който сяда Господ и провежда своя Съд.

Втора йерархия

 1. Господства – созерцатели на Божия Промисъл, изпълнители на Неговата воля за държавите и хората;
 2. Сили – чрез тях Господ твори чудеса;
 3. Власти – повелители на стихиите, защитници на хората от бесове и зли сили.

Трета йерархия

 1. Начала – командват по Божия Воля държавите и народите;
 2. Архангели — началници над Ангелите, проводници на Божията Воля;
 3. Ангели — най-близък до хората чин, вестители, хранители и защитници.

Видео: Честотата на Светлината 837 Hz – силата на Седемте архангели заедно за изчистване на страх и негативи.

Разлика между ангели и архангели

Както виждаме, хората познават най-добре ранговете, които са разположени най-близо и съответно са във взаимодействие. Архангелите се възприемат като по-висши от ангелите.

Разликата се обяснява в съчиненията на св. Дионисий Ареопагит. Той използва думата „ангели“ по два начина – един път с нея обозначава всички Небесни Сили и втори път използва думата за деветия последен чин от йерархията. Архангелите определя като началстващи над ангелите. Приставката „архи“ в гръци език означава старшинство, водачество, управление.

72-мата ангели в Библията

Древни учения, основното сред които е Кабала, говорят за 72 ангела, които съдействат на човечеството.

Те са въплъщение на 72-е имена на Бога и изразители на Неговите качества. Свещената им задача е да изпълват човека в тяло с конкретни качества от Божественото и да му помагат да изрази своя уникален опит.

Всеки ангел има свещено име в контекста на неговата ангелска енергия. Всяка от 72-а вида ангелски енергии има свое име, качество и функция. Свързва се с определени дни и времена, има отношение към всеки човек, който работи с нея.

Работа с ангели и архангели. Призоваване

Обръщането към ангелските енергии стартира вътрешна трансформация, която може да измени личността и нейното битие. Досегът с Божественото ни помага да съзряваме, пробужда ангелите в нас, разширява нашето пространство.

Колкото повече място заемат Божествените енергии в нашия живот, толкова по-малко място остава за съмнения, страхове и болки от миналото.

С помощта на ангелите започваме за  гледаме на света по нов начин, различно наблюдаваме външните обстоятелства и отношения, които се нуждаят от укрепване или изцеление.

В случайни срещи и разговори започваме да чуваме ангелски послания, да виждаме символи и ключове на сън и в реалността. Това ни помага да откриваме най-голямата тайна – вътрешното, скрито Себе.

Има стотици техники за комуникация с ангелите и архангелите. Различни подходи предлагат школи и направления. С тази цел са създадени обучения по Акашови записи и Ангели на Атлантида.

Комуникацията с ангелите се осъществява чрез медитация, самовглъбяване и канализиране на послания. Ангелът се призовава вербално и след това се оставя неговата енергия да действа.

Интересен факт: най-пъргавата енергия във Вселената е тази на архангел Михаил. Той се отзовава най-скоростно от всички ангелски същности, когато бъде повикан. Впрочем, изричането на името на ангела или архангела се счита за призоваване.

Имената на падналите ангели

Съгласно християнското учение, паднали ангели са разбунтували се същности, които престанали да служат на Бога и станали служители на Сатаната. Те се борят с Църквата, изкушават хората и ги тласкат към грях. Имената им са описани, както са описани имената на ангелите. Те също имат „специализация“.

Библията посочва само могъщите сред тях – Левиатан, Велзевул, Азазел, Асмодей, Сатана, Лилит, Габриел. Всеки от тези ангели след падението са станали върховни демони. Те имат своя роля във вечното противостояние на Луцифер и Господ.

Видео: Терапия – медитация с архангел Рафаил

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Един коментар по “20+ имена на ангели. Значение и задължения

 1. Ангелските същности, дори серафимите и херувимите, периодично се прераждат в тяло или по-точно техни аспекти присъстват на земята, за да трупат опит, защото в небесния свят няма развитие и те не могат да напредват към Бога.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.