Силата на мисълта. Упражнение №1 за контрол. Медитация за начинаещи

Най-лесното упражнение по медитация за начинаещи е това за контрола на мисълта. То се постига със съзерцаване на предмет от ежедневието и размисъл за формата, материала и свойствата му.

Упражнението е първото от общо 6 (има видео със субтитри по-темата най-долу).

Тях Рудолф Щайнер дава като съпътстващи, за да развием способността за правилна медитация, която може да ни даде отговор на (почти) всички въпроси и да ни направи наистина свободни.
Упражненията са наречени “съпътстващи“, защото без тях същинската медитация може да бъде опасна или – в повечето случаи – да не доведе изобщо до желания резултат. Тук по-долу е първото от тях, а тук е Второто упражнение.
Те са развити в книгите, които посочваме най-долу в материала, и на още други места в творчеството му.

Това, че упражненията започват с работа върху контрола в сферата на мисленето, говори само за себе си.

Мисленето се явява тази област от душевната ни дейност, където ние сме най-будни. Едва след като овладеем тази част от съзнанието, ние можем да си позволим да се впуснем в по-дълбоките и по-малко осъзнатите слоеве на своето същество. В сравнение с мисленето, другите “нива” са с по-ниска степен на осъзнатост.

Чувствата имат “съзнание” като в сън със сънища, а волята ни е дълбоко заспала. Съзнанието в нея може да се сравни с това, което имаме, когато спим, без да сънуваме. Затова преди да започнем своето пътешествие в дълбините на (под)съзнанието, ние трябва, образно казано, да включим “миньорското фенерче” на своето мислене.

Във всекидневния живот нашите мисли като правило са не твърде много целенасочени. При внимателно наблюдение ще забележим, че нашите мисли по принцип прескачат от една тема на друга без всякакъв порядък. нашите спомени, а също и това, което виждаме и слушаме наоколо, ни отвеждат от една асоциация към следващата. Във второто видео долу лекторът по един особено ярък и атрактивен начин описва факта, че:

Мислите ни са като кокошки

Те кълват бързо-бързо каквото има наоколо и ако попиташ човека “Какво мислиш”, тези мисли уплашено се разбягват във всички посоки и накрая не остава само една-две уплашени мислички. Също така говорителят от видеото прави сравнение между мислите и спагетите, при които е трудно да откриеш къде започва едната мисъл и къде свършва другата. И да не знаете въобще руски, пак ще се посмеете, защото хаотичният характер на обикновеното предметно мислене е валиден и за българите, не само за руснаците (но все пак предложихме и някакъв повърхностен превод).

В упражненията по контрол над мисълта се иска без да се отвличаме и разсейваме, да концентрираме вниманието си върху едно и също нещо. При това трябва сами да се контролираме дали това ни се удава. Ако успеем в продължение на един месец всеки ден да отделяме по пет минути на това мислително упражнение, ще забележим, че концентрацията и обективността на нашите мисли значително ще се повиши.

Да пристъпим към изпълнението на първото упражнение. Рудолф Щайнер препоръчва да вземем някакъв обикновен предмет от ежедневието, който изпълнява конкретна функция в живота ни. И да разсъждаваме върху него.

Какви могат да бъдат предметите на медитация?

Това може да бъде:

 • чашка,
 • безопасна игла
 • лъжичка
 • карфица
 • или кламер,
 • копче от риза
 • молив
 • четка за зъби
 • пръстен

тоест най-привични и “земни” предмети. Такива вещи позволяват лесно да се провери точността на възникващите в нашето въображение представи във връзка с тях.

Кога се прави упражнението?

За някого може да бъде по-удачно да си определи точен час от денонощието. Това би му помогнало да бъде по-дисциплиниран. А за други може да се окаже по-просто да използват “празните” моменти в деня, например докато чакат автобус или метро.

В такъв момент ние буквално или образно казано някак си се отстраняваме от всекидневния живот и заемаме “работното място” във вътрешния си свят. В такъв момент вместо да се забием в интернет и да гледаме таймлайна на Фейсбук, по-добре е да поработим върху духовното си израстване. При всички случаи това ще ни се отплати преблагодарно. Това е добър момент да “запалим светилника на мисленето” и да осветим избрания от нас предмет.

Трябва ли да носим предмета у себе си?

За целта можем да използваме един от двата метода:

 1. Или да държим избрания предмет пред очите си,
 2. или да извикаме представата за този предмет от дълбините на своята памет.

Във втория случай, когато по-късно отново погледнем на дадения предмет в реалността, ние ще се удивим колко много детайли са се изплъзнали от нашия спомен. Но за да открием детайлите, е нужно първо малко да се поупражняваме, нали?

Насочвайки вътрешното си внимание към предмета, ние започваме да откриваме повече и повече за него. “Фенерчето” на вниманието ни е осветило неподозирани кътчета, форми, замисли и идеи.

И така избирайки конкретен обект, например лъжичка, ние започваме внимателно да изследваме неговите качества: Размер, цвят, форма и така нататък. В началото за да направим възприятието най-точно и конкретно, можем да се опитаме да си дадем подробно описание на предмета, все едно че го описваме на някой слепец.

Следваща стъпка се явява не само възприемането на обекта, но и формирането на мисли, свързани с него. За целта трябва да започнем на ум да си задаваме въпроси. Това помага да се премине от асоциативно към целенасочено, творческо мислене. За да не се “отдалечим” от зададения предмет, в дадения случай от лъжичката, можем да започнем да си задаваме такива въпроси:

 • Защо лъжичката има точно такава форма?
 • От какво е направена, от какъв материал?
 • Би ли могла да има по-удобна форма?
 • Кои са предимствата на тази форма?
 • А кои са нейните недостатъци?

Можем ли да събираме информация от интернет?

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 01876Понякога, за да намерим отговор на някой от зададените въпроси, възниква необходимост да се обърнем за информация към други хора, да надникнем в речници или енциклопедия. Може дори да погледнем в интернет, но това трябва да става извън времето, отделено за наблюдение и размишление.

Така или иначе всяко влизане в интернет обикновено върви с преглеждане на пощата, на фейсбука и още на какво ли не. Затова за да не си загубим времето, не бива да отделяме от него “само минутка” за справка в интернет. Свършваме си упражнението и тогава вече може. Оставяме събирането на информация за после, за следващия опит. При всички случаи не бива да смесваме събирането на информация със самата медитация. Това са отделни неща.

За какво ни е тази информация?

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 0156За практическото осъществяване на упражнението събирането на тази информация не е от особено значение, то е необходимо по-скоро като принос към точността и трезвостта на мисловния процес.

Както за чупенето на орехи е нужно да имате подходящия инструмент, така и преди началото на мисловното упражнение е полезно да имате приготвени отговори на въпроси от рода на:

 • Как е бил създаден този предмет?
 • Кога е бил създаден?
 • С каква цел се е използвал по-рано?
 • Какъв смисъл носи в себе си неговото име?

Как да разберем, че сме на прав път?

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 0123Ако вече няколко пъти сме правили упражнението с един и същ предмет (в дадения случай лъжичка), за нас ще започне да става все по-очевидно защо дадената лъжичка има именно този размер и тази форма и защо е изпълнена именно от този материал.

Вид, идея и чисто мислене

Постепенно иззад външния вид на лъжичката ще започне да се проявява идеята за лъжичката. В крайна сметка ние ще преминем от процеса на възприемане на обекта към чисто мислене. Ако в продължение на няколко дни все още продължаваме да разглеждаме същия обект, ще забележим, че нашите мисли започват да придобиват все по-логична основа и структура.

Трудност №1: При преминаване към чисто мислене

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 015677В началото ако ни е трудно да преминем от процеса на възприятие към чисто мислене, може да изберем за възприемане и разсъждения по-сложен предмет, който се състои от повече съставни части. Например велосипед. Всяка от неговите части има собствено предназначение. Осъзнаването на това кое каква работа върши, как работи, как се поврежда и как се ремонтира е много по-близо до чистото мислене, отколкото простото наблюдение и вникване в обикновената лъжичка.

Но ако успеем да разширим диапазона на мисленето си във връзка с велосипеда например, после с лъжичката ще ни бъде по-лесно.

Затруднение №2: Продължителност на упражнението

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 0145Най-важната и най-трудната задача може да се окаже само по себе си изпълнението на това упражнение по-дълго време. В началото това изглежда не така трудно. Може да се изненадаме от неочакваните открития, които ще правим при наблюдението на такъв банален, както ни се е струвал досега, обект.

Това може да ни достави много радост и да ни даде необходимата енергия за осъществяването на концентрацията и придвижването напред в мисловния път. Обектът сам по себе си предизвиква интереса ни и направлява вниманието ни в нужната посока.

Стъпка №3: Когато ни писне

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 013443Но когато основните открития бъдат направени и никакви нови мисли по този въпрос повече не се появяват, става по-сложно. У нас ще се зароди изкушението да изберем друг предмет за наблюдение. В действителност това упражнение ще придобие доста по-голям смисъл, ако на нас ни стигне търпението още поне няколко пъти да продължим разглеждането на първоначалния предмет.

Най-добър ефект се получава, когато продължим малко повече или доста повече в същата посока, след като сме стигнали до убеждението, че повече няма накъде. Това е като със зоната на комфорт. За да постигнем нещо ценно, трябва да отидем отвъд привичното.

Може да се каже, че това упражнение едва сега започва истински за нас, защото сега необходимата концентрация трябва да възникне от нас самите: Пробуждането на интереса става в резултат на собствената ни активна мисловна дейност, а не от това, че лъжичката е много интересна или въодушевяваща.

Проблем №4: Повтаряне на думите

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 0143212В времето може да възникне още един проблем, а именно: Нашите мисли може да се превърнат в нещо като кречетало. То се изразява най-вече в това, че ние, немислейки за нещо конкретно, започваме автоматично да си повтаряме присъщите за дадения предмет свойства, например: твърд отгоре, мек отляво, прегънат отзад, остър в основата си…

В такъв случай може да ни помогне, ако повече или по-малко се опитаме да заменим полусънния процес на възпроизвеждане на тези думи със съзнателен мисловен процес. Това се прави в движение. Просто се опитваме да избегнем механичното повтаряне на празните думи и да започнем да мислим върху тях.

Например за острия нож можем да кажем, че е остър, което е окей, ако е в началото и думата още не се е “изхабила”, не е изчерпила у нас мисловния си потенциал. Но след това ние можем да задвижим понятието. Да приведем думата “остър” в движение. Острият нож реже, той разделя, отделя едно нещо от друго…

Ние вече започваме да възпроизвеждаме в душата си динамичното, действеното значение на думата “остър”. А какво прави лъжичката, освен че е обла и вдлъбната в горната си част? Тя събира течности и каши, разбърква фино, без да нарушава целостта на съставките, много добре напуква черупката на яйце, без да спука рохко сварения белтък.

Какво да очакваме в замяна?

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 01654567Какъв вътрешен опит можем да придобием в резултат на това упражнение? На първа ръка ние ще забележим, че способността ни към възприемане на своя собствен вътрешен свят, способността ни да се “вживяваме” в него, нараства. В определен смисъл ще започнем да се чувствате по-малко зависими от външния свят и по-добре да усещаме самите себе си. Наред с това ще се повиши и нашата способност да се концентрираме.

Що се отнася до конституцията на нашия организъм, ние получаваме възможност по-добре да се въплъщаваме и като следствие да станем по-съзнателни, по-“бодърстващи”. Това може би звучи странно, но е точно така.

Контрол на мисълта

силата на мисълта упражнение за начинаещи контрол - 01233256565Ако мисълта ни е най-будната част от душевната ни “конструкция”, то увеличаването на контрола върху нея ще засили нейната осъзнатост. Тя няма да се лута така силно насам и натам под влияние на външните обстоятелства, хаотичните дразнители и непредвидените душевни изблици.

Накрая ние все повече взимаме мисловния процес в ръцете си, възниква състоянието на вътрешен покой, който идва да замени обичайния хаос и смут. Волята в мисленето ни е приведена в състояние на готовност (второто упражнение е посветено на развитието на волята).

Написа с помощта на източниците по-долу:
Георги Календеров

Вижте и Упражнение №2 ТУК: Отключване и осъзнаване на свободната воля!

Видео със субтитри на български

Вижте и това видео, преведено на български! Субтитрите се включват ръчно долу вдясно, четвъртото копче отдясно наляво:

Второ видео – Мислите са като кокошки


Ето все пак отделни думи, които успяхме да “хванем” от видеото
За какво аз мисля? Това е едно толкова важно упражнение… Най-напред нашите мисли представляват побеснели кокошки на чердака. Или пък чиния със спагети. Обяснявам защо. Защото ако попиташ някого внезапно за какво мисли, всички кокошки бягат по ъглите и две, които не са успели да се скрият, започват да се оглеждат и да лъжат: Валс слушам… За нищо не мисля… Затова човек не бива да се пита за какво мисли… Това е първото. И защо спагети: Защото къде свършва една мисъл и къде започва друга, това е много трудно различимо. Ние имаме такова понятие “асоциативни връзки” или пък “семантични вериги”. Ето аз сега водя семинар и мисля, че чайникът ми ще изкипи… да, аз там имам един вишневочервен чайник, но всъщност той е в кабинета, а аз платил ли съм наема на кабинета? Да, платил съм го с онези пари, които ми дойдоха… Може ли да се каже, че мисля за нещо? Не!
Източници:

 1. Рудолф Щайнер. “Как се постигат познания за висшите светове”
 2. “Въведение в Тайната наука” на Рудолф Щайнер
 3. Йооп ван Дам. “Шесть основных упражнений для духовного развития”
Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.