Ангел хранител: Знаци, значение. Как да се свържем с него и да го извикаме? Икони

Римляните са наричали всеки ангел хранител “гений” на живота, а старите гърци – “даймон”.

Под този израз във всички случаи разбираме ангелското същество, което помни нашия жизнен план. Този план ние сме си изготвили, още преди да се родим, с негова помощ и с помощта на голяма част от духовния свят.

Ако приемем, че животът е сън, тоест че ние заспиваме, когато се раждаме, и се събуждаме, когато умираме, то ние срещаме ангела си хранител в моментите на будно духовно състояние. Тези моменти може да бъдат още докато сме живи, но най-вече се срещаме с него преди да се родим и след като умрем. Той би могъл да бъде срещнат и по пътя на духовното ни развитие приживе, всеки път когато сме склонни да потърсим неговата помощ.

Много хора питат: Как да се свържа с моя ангел хранител?

Народната традиция винаги е смятала присъствието на ангела хранител за съществено и го е регистрирала. По-чувствителните хора могат да забележат влиянието му и в наши дни. Във всекидневието ние можем да видим ролята на ангела хранител, когато се случва някое чудо. Например човек по невероятен начин се спасява от нещастен случай или усеща, че в него възникват мисли или чувства, коите не са изцяло негови собствени. Той например може да получи добър съвет как да разреши определена ситуация.

Обикновено всички тези мисли, отнасящи се до лични ситуации и въпроси, идват от ангела хранител. Той наблюдава всичко, което се случва в земния живот, по същия начин, както човек си припомня сънищата, когато се събуди сутринта. Така че връзката с ангела е непрекъсната и ние няма да я забележим само в моментите, когато не желаем това или не допускаме, че е възможно.

Как да извикаме своя ангел хранител

ангел хранител икони - 01

Съвсем лесно можем да призовем покровителя си на помощ вечер, преди да заспим, като му зададем въпрос. От нас се иска да визуализираме проблема си, който искаме да разрешим. Ангелът се храни с нашите образи. Те пристигат при него под формата на нещо като сънища. Трябва ясно и картинно да визуализираме образа на своя проблем и заедно със заспиването да му го пратим. Ако имаме въпрос, отново формулата е да произведем имагинация. На сутринта ще бъдем приятно изненадани, когато заедно със събуждането ще е пристигнал и необходимият ни отговор. Отново в картинна форма.

Естествено, трябва да зададете въпроса си непосредствено преди заспиването. Ако между медитацията ви и заспиването има половин или един час скролване във Фейсбук, твърде вероятно е операцията да претърпи неуспех. Защото така ще сте изпратили на ангела си грешните образи.

Ангелът хранител е непосредствено свързан с жизнените задачи на човека. Той помни защо човекът се е оказал на Земята, даже тогава, когато самият човек е забравил за това. Такова направляващо влияние може да се забележи, когато ние сутрин се събуждаме с ново знание. От тук идва и поговорката “Утрото е по-мъдро от вечерта”. Пробуждайки се, човек получава ново направление и нови сили, така че отново да започне да се движи по пътя на изпълнението на своя жизнен план. Може да се каже, че през нощта той е общувал със своя спътник, който знае накъде го води неговият жизнен път.

Преди раждането си човешкият дух забележително точно премисля защо се появява в земния живот и неговият спътник или ангелът хранител знае за плановете и му помага при тяхното съставяне. Но съвременният човек по правило не помни и не чувства донесеното със себе си, своя житейски план, жизнените си задачи и мисията си.

Отношението на човека, живеещ на земята, с неговия ангел хранител обикновено може в известен смисъл да наподоби отношението между този, който е в бодърстващо състояние и този, който ходи насън. И ако някой свободно се разхожда по време на сън, той може да попадне в опасни ситуации. В земния живот това може да се сравни със състоянието, когато човек, който е забравил своето Аз и своите житейски цели, безцелно действа или действа не в това направление, което си е избрал, преди да се роди.

Знаците на ангела хранител

как да се свържа с ангел хранител икони - 01

Ангелът хранител постоянно се старае да държи своя подзащитен в правилния път с помощта на знаци и влияния. На много места ще прочетете, че ангелът изпраща на човека знаци под формата на паднали пера, монети по пътя ви, странна божествена музика, гласове отвътре, нетипични аромати и особен хладен полъх като дихание. Знаците могат да бъдат наистина различни. Дори дъгата и странните фигури, които облаците чертаят, може да бъдат такива. Да не забравим и прочутите „ангелски числа„.

Също не е за пропускане и дежа вю, забележителния знак, че се намираме на възлова точка от своя жизнен план. Изведнъж попадаме в събитие, което ни се струва „вече преживяно“, затиска ни силен спомен за нещо, на което реално не сме присъствали физически. Това е този спомен, който се носи от ангела ни хранител за нашия житейски път. И когато стигнем до съответната важна точка от него, до съдбовния възел, който обозначава една от криволиците на кармата ни, можем да получим дежа вю. Това е винаги сериозен знак и няма как да остане незабелязан.

Значение на ангела хранител за нашата сигурност

Той охранява земния живот на човека. Присъства и във физическия, и в духовния му живот. Народната мъдрост казва, че Бог пази децата и пияните. Когато говорим за децата, то подкрепата на ангела хранител може да се забележи по-ясно от всеки друг случай. Например когато малкият човек се учи да ходи: Той повдига ръчички, сякаш по невидим начин някакъв ангел хранител го държи, за да не падне. В детството благодарение на ангела хранител се предотвратяват много нещастни случаи. Такива щастливи моменти се пазят в спомените на почти всеки родител. Дали това важи и за пияните? Сигурно! Но до един момент. Казват, че ако прекалява, човек може да повлече със себе си дори и своя ангел, който заедно с него да потъне в бездната!

Влиянието на духовния свят

как да извикам ангел хранител икони - 03

Още две икони на архангела.

Всичко това, което влияе по невидим начин на живота на човека, ние можем да наречем духовен свят (ангелът хранител също принадлежи към духовния свят, но доколкото неговата роля при изпълнението на жизнените задачи е особено съществена, сме склонни да го разглеждаме отделно).

Факторите, които играят роля в живота на човека, са много: Към тях се отнасят същества, формиращи физическия сън на човека или живота му на земята заедно с него самия. Например архангелите като Уриил и Гавраил. И много други същества от йерархиите. Те нямат материална форма. Това са духове, които са отишли далеч в своето развитие – те формират заобикалящото ни физическо битие с помощта на своите духовни усилия. Това е ниво на развитие, в чиято посока човекът сега едва се насочва. Всички тези, които в развитието си са отишли така далеч, а също и душите на починалите, които по-рано са живели на Земята, може също така да се считат за принадлежащи към духовния свят.

Как се получават духовни умения

кой е моят ангел хранител икони - 04

Каква роля има духовният свят в живота на човека? Ангелът хранител стои редом с Аза на човека. Той е заинтересован от развитието и крачките по посока на това развитие, които прави всеки човек. Останалите представители на духовния свят обикновено не се намесват толкова видимо в живота на хората, макар да има доста начини да се открие и тяхната дейност. Най-често този свят е скрит за съвременния човек. Само тогава, когато със свои собствени усилия някой е минал определено развитие, духовният свят дава благословията си, която се изразява в появата на нови негови способности и умения.1)Жизненные задачи. Как изучать жизненные вопросы и искать решения для жизненных ситуаций„. Автори: Армен Тыугу, Мартти Тииделепп.

Влиянието на духовния свят може да се разбере чрез следния пример. Човек, който се учи да свири на цигулка, не може да твърди, че умее да свири добре, докато все още му се налага да премисля всяко свое движение. Ако ученикът в този процес вече е напреднал, много пъти е заспивал и отново се е събуждал с мислите и придобития опит във връзка с цигулката, изпращал е образи на ангела си, изведнъж се случва малко чудо. Той внезапно открива, че вече умее! На него вече не му е нужно вниманието и усилието на мисълта да съпровождат всяко усилие, но той умее.

Благодарение на това ново умение той вече може да свири на цигулка с лекота. Неговото духовно развитие е напреднало и това развитие всъщност е получило подкрепата на духовния свят. В резултат на направените усилия една сутрин, събуждайки се, човек разбира: С него е станало нещо, в резултат на което в него са се формирали определени духовни способности. Тези способности той може да пренесе със себе си Отвъд и да ги донесе отново в следващия си живот. Тогава те ще имат нужда от само малко припомняне.

Бележки под линия:

Бележки под линия:
1 Жизненные задачи. Как изучать жизненные вопросы и искать решения для жизненных ситуаций„. Автори: Армен Тыугу, Мартти Тииделепп.
Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

3 коментара по “Ангел хранител: Знаци, значение. Как да се свържем с него и да го извикаме? Икони

  1. Възможно ли е да има толкова милиарди ангели, колкото са жителите на земята- нали всеки землянин си имал по един пернАт закрилник?! И ако това смехотворно твърдение е факт – защо личните ангели често допущат подопечните им хора да страдат или загиват без да имат вина. Защо ангелите на престъпниците позволяват на своите хора да наскърбяват, измъчват и отнемат живота на невинни същества. Изписаните от вас глупости само доказват колко безсмислени са фантасмагориите с които се мътят главите на невежите хора. Всичко в живота на човека е въпрос шанс, разум и силна воля. Никакви „ангели“ не съществуват. Те са плод на фантазията, или средство за манипулация над нечия лабилна психика.

    • Ангелите не ни пазят от смъртта, а помнят нашия жизнен план, който сме си съставили преди раждането. За да разберете горния текст, трябва да допуснете, че човек съществува и преди да се роди. Иначе нямам как да стане.

  2. аз разбрах ньрbo aнгела хранител няма ииме и защитк пред св Петър, без дознтел при прокорор не мозна ,адвокатът е илизионист само дознателя предава истината

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.