Зодия Рак: Характеристика, трансформация, еволюция и чувства

Това е малко нетипична и встрани от общоприетата характеристика на зодия Рак, защото в нея се намесват цитати от Библията, гледа се поведението на членестоногото Рак, митологията и пр.

Още в текста: Луна, Близнаци, Козирог и Рак. Ню Йорк и зодията. Магаренцето и магарицата на Христос.

Какво е основанието за такова разглеждане обясняваме в уводната статия ТУК: За същността на всички „зодии“, по-точно зодиакални знаци. Използваме като основа една медитация на Джон Джоселин от прочутите му съзерцания върху знаците, които дават доста вярна информация.
Рак (морски – краб)
Астрологията определя Рака като един от трите водни знака (заедно със Скорпион и Риби) и втори от Кардиналния кръст, заедно с Козирог (срещуположно) и опозицията Овен – Везни (констелацията е изобразена на схемата). И четирите знака съответстват на астралното тяло на човека.

Отделно Рак е част от водния тригон – равностранния триъгълник, който образуват помежду си водните знаци. Те се съотнасят към устройството и дейността на чувственото (астрално) тяло и с чувствената функция.

Чувствата и емоциите са водещи за знаците от водния тригон. Решенията се взимат чрез емоционална ангажираност и обратно – знаците изразяват себе си чрез емоциите и чувствата.

Като част от Кардиналния кръст Рак е сред четирите знака на активност, инициатива, воля и цел. Те се съотнасят към IV-те посоки в света (Рак е север) и към четирите точки на равноденствие (Рак е лятното).

Рак и Козирог

Да погледнем опозицията Рак – Козирог (срещуположни в Главния кръст). Те се допълват и уравновесяват като всички останали двойки в трите кръста (Кардинален, Подвижен и Фиксиран). Но по какъв начин го правят Рак и Козирог? Ето как го обяснява Джон Джоселин, върху чиято книга за зодиакалните знаци се основава и нашето разглеждане на отделните зодии.

Ракът е управляван от Луната, Козирогът – от Сатурн. Луната представлява силите на Майката, Сатурн – силите на Бащата. Тя носи принципа на Майката, той – на Бащата. Сатурн като планета символизира Бог Отец, а знакът Козирог в своя най-извисен израз въплъщава в себе си основата на всяко съществуване – небесно и земно, както и връзката на Бащата с всяко свое създание. Луната е Майка на всичко, що е приело физическа форма.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

В този смисъл знакът Рак представлява вратата към раждането във физически план, а Козирог – към раждането в духовен план, тоест към Посвещението.

И двата знака се борят упорито в материален план, но водени от различни мотиви. Ракът търси устойчивост и сигурност в материалното, а Козирогът е воден от амбицията, която според нивото на индивида се ползва за добро или за зло. Знаците са психични. При Рак чувствата и емоциите бликат – често неконтролирано, а Козирог ги канализира и ги впряга в колата на неговата конкретна цел, към която е насочил амбицията си.

Всички знаци от Главния кръст се изразяват с движение и активност. Но смисълът на това движение е различен и там е тяхната специфика. Овенът се движи напред, той инициира, но и се разпръсква.

Допълнителният му знак Везни се движи назад. Съвсем различно е движението в двойката Рак – Козирог. Движението на Рака е в дълбочина, а на Козирога – обратно и центробежно, но в посока нагоре.

Мястото на Рак в същината на човека

(по „Медитации върху Зодиакалните знаци“ на Дж. Джоселин)

Рак е IV-ият в Зодиакалния кръг. Първи знак – Овенът, носи и посява Божествената идея. Телецът като следващ знак, се явява почвата, в която попада семето на Овен. В следващия – Близнаци, се оформя осъзнаването на човешкия индивид като Аз. И идва на ред Рак – носителят на еволюцията. След като Божествената идея е посята и човекът се е осмислил като отделно същество, на него му предстои да се развива – да мине на следващото си ниво. Именно този етап се изразява от Рак. Символизира го и самото морско животно.

Да разгледаме Рака. Той е същество, което обитава едновременно и водата, и сушата. Макар да дишат с хриле и по-рядко да излизат на въздух, раците функционират и във въздушна среда. Те са водни обитатели, които са протегнали „крак“ към нови територии. Според Джоселин, и в биологичен, и в астрологичен аспект раците представляват преминаването от една в друга степен на еволюция.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

Мястото на Рак като четвърти знак в Зодиакалния кръг след Овен, Телец и Близнаци

Разглеждайки поредността в Зодиакалния кръг, при предходния знак Близнаци човекът се самоосъзнава, а при Рак започва да еволюира. Затова в четвъртия знак е заложена вечната сила за развитие, еволюция, преминаване на ново ниво, растеж и прогрес. На този принцип е подвластна и Земята като планета, която периодично „скача“ към следващи нива (минава през Сатурнов, Лунен, Слънчев период и се намира в Земния).

В живота като най-общ принцип е заложено видоизменянето с цел израстване, а тази сила се носи от Рак и тя е неговата тайна, както се изразява Джоселин.

Какво представлява еволюцията, чийто принцип е въплътен в Рак? Това не е само придвижване напред в една и съща плоскост, а необходимостта периодично да се направи и скок нагоре. Така следващото ниво носи постиженията на предходното, но преосмислени по нов начин. Ще го разберем, ако си представим поредни поколения – всяко следващо стъпва на предходното, но развива, допринася, усъвършенства живота. Този Божествен принцип на развитие работи еднакво и в най-малката буболечка на Земята, и в космически мащаб.

Еволюцията се основава на единственото постоянно нещо – духовното, Духа. А той работи чрез сили, които са вродени в Рака. Чрез тези сили всеки човек, независимо в кой знак е роден, е носител на заложен потенциал за развитие, за усъвършенстване и движение напред към Христовото съзнание и Първоизточника.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци 34В Зодиакалния кръг Ракът следва да се осмисля като сила, която подбужда към промяна чрез движение напред и скок нагоре по спирала. Неслучайно традиционната астрология прави паралел с пъпката, която разцъфва. Джоселин отбелязва малък детайл – и самата пъпка представлява навивка, една малка спирала, която се развива. В по-висш смисъл това е израстване в Бога – съдържа и изобилието, и оформящата сила, и едно еволюционно действие. Съдържа и старото, и подтика към новото. На този принцип са подвластни всички физически форми – от растенията до планетите. Ако погледнем към човека – ето и силата, която го води през поредица земни животи към все по-разширяващо се съзнание и към осъзнаване на духовното, съзряно иззад физическите форми. Човешката Душа води спирално съществуване за собствено усъвършенстване.

Ракът – трансформация чрез чувства и емоции

Развитието, задвижвано от силите на Рака, има своя специфика. Негов мотив и движеща енергия са чувствата и емоциите. Рак е психичен знак. Неговото съзнание се захранва от такъв източник (връзка с астралното тяло, тяло на чувствата). Джоселин сравнява индивидите под този знак с езеро, което постоянно е в режим на отразяване.

Рак отразява онова, до което се докосва – цялата околна среда и заобикалящи го хора. Отворен за излъчваните към него емоции, той регистрира всичко, достигащо до сетивата му – от подчертано физическите до най-фините духовни чувства.

Но това не значи, че Рак просто възприема всичко наоколо. Не! При него действа една избирателност, която съответства на качествата на дадения индивид, степента на развитие и духовна чистота. Езерото, за което говори Джоселин, образно казано може да бъде чисто или замърсено. Езерото е Душата на индивида. Ако тя е чиста, ще отрази по чист начин – ще улови истинската същност. Ако е нечиста, неспокойна, потопена в сетивата, а не в Духа, ще улови друго качество на заобикалящия свят. Тук се състои и „капанът“ за Раците – те са застрашени да изпаднат в мрак, лъжа и заблуди и да бъдат наранени.

Впечатлителността на Рака е негова благословия и негово наказание. Благословия – ако е съзнателен за духовното, и наказание – ако възприема околната среда единствено чрез сетивата си. Затова и главният урок на Раците е да се прочистват, да отварят Душата си за Духа. За тях разширяването и духовното самоусъвършенстване не е просто добра перспектива, а жизнено важна необходимост.

Джоселин обяснява, че в противен случай знакът е под угрозата да възприема само на астрално ниво. В крайни изяви се стига до обвързване с обитатели на астралния свят, до изпадане в подчинено положение спрямо „приковани“ към земното и физическото духове – т.нар. духовни контроли.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

Съзвездие Рак се наблюдава от северното полукълбо на Земята

Авторът обяснява, че има предвид души, живели в егоизъм и невежество, далече от светлината, които не съумяват да напуснат най-нисшия астрален свят. Впрочем голяма част от човечеството остава обвързано с този, бихме могли да го наречем свят на мъртвите, свят на душите, оставащи слепи за Светлината.

В случай че Ракът тръгне в такава посока – съзнателно или не, той върви към пропадане, противодействайки на дадената му сила за развитие „нагоре“. Изискването към знака е да преследва и култивира чистота и възприемане на духовната истина, която ще го предпазва от „света на мъртвите“.

Защо Ракът е по-застрашен от другите знаци? Защото той е възприемчив към чувствата и емоциите, а съществата от нисшия астрален свят използват хората, които живеят в своите усещания и емоции.

Ракът ще направи неоценима услуга и на себе си, и на всички души, ако успее да осъзнае астрала (и нисшите чувства и сетивни възприятия) и направи крачката към Духа и духовната чистота.

За да сме докрай справедливи към Раците, ще кажем, че не им е лесно в житейската им задача. Те са управлявани от Луната, която управлява и астралния свят, и желанията на всяка душа. Общият управител на астрала и на Раците им дава в равна степен някои специфични характеристики – подвижност, пластичност, изменчивост с бързина. Затова и човек, стоящ под влиянието на Луната, е неспокоен и нестатичен, често – нехармонизиран. Което е следващото, отправено му предизвикателство.

Ракът се подхранва от чувствата

Разбирането на същността на знака Рак минава през осмисляне на влиянието, което му оказват чувствата. Не се заблуждавайте от метафората на езерото. Рак не отразява пасивно като огледалните води. Ракът жадува да получава усещания и да живее в емоциите. Неговите сетива очакват „захранване“. То се осъществява посредством неговите сетива и не случайно знакът управлява най-важното в това отношение човешко сетиво.

Рак управлява сетивото за допир

Според Антропософията, това е първото от дванадесетте сетива на човека. Благодарение на него ние се осъзнаваме като единица, отделна от всичко останало. Знаем докъде достига тялото ни и откъде започва околната среда. Малкото бебе се допира до предметите и по този начин не толкова опознава тях, колкото получава осъзнаване за собственото си тяло: разбира кое е част от него и кое – не е. На същия принцип, но отнесено към знака, Рак отделя единицата – конкретният Аз, от огромното море от хора.

В същото време чрез сетивото за допир човекът „опипва“ околността. Такава опипваща сила, сравнявана с антени или пипала, притежава Ракът и той се нуждае да я използва. Чрез сетивата си знакът опознава хората и местата. Но само личната чистота и цели на индивида определят какво ще е качеството на възприятията и на получените впечатления. Рак индивидуализира Аз-а в човечеството. А способът, по който го осъществява, е показател за качеството на душата му. Личността придобива характерност, цвят, индивидуалност, земен образ.

Как се свърза сетивността (допирът) с чувствата и емоциите, за които жадува Ракът? Като знак, той е свързан с астралните усещания. Да припомним, че трите водни знака са психични – те търсят и изразяват живота чрез усещанията.

Информацията, добита от сетивото за допир, поражда психични усещания. Ракът е свръхчувствителен и силно впечатлителен. Той „борави“ с целия спектър на чувства и емоции.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

Сетивото за допир помага на човека да се отличи от останалия свят, да открие своите граници

Но в същото време той е с голямо въображение и се поддава на внушения. Рак не просто отразява сетивната информация, той я възприема по собствен начин. Начинът на това възприемане зависи от качеството на душата му. Знакът прави един вид подбор на информацията, която ще резонира в него. Затова и звуците, които отекват вътре в душата му, не винаги са хармонични. Според Джоселин личността на Рака става положителна, едва когато се ориентира към Христовото съзнание и започне да откликва по начин, съответен на него. С други думи – когато развие способност да различава, а след това и мъдрост.

Възприемане и различаване

Това са два етапа, които различават слабо развитите Раци от напредналите Души. Първите само възприемат и пречупват спрямо ограничените си представи, а с разширяване на съзнанието си вторите започват да различават нещата, които възприемат.

Първият тип Души-Раци са като огромни складове на настроения, безредно море от възприети усещания и емоции. Представете си казан, в който присъства от всичко – и симпатии, и антипатии, и действеност, и апатия, и подреденост, и объркване. Околният свят предлага всичко – пълната палитра, и всичко се възприема от чувствителния Рак. Душите, които не са способни да различават, буквално са потопени в казана, клокочещ от най-разнообразни, противоречиви, крайни и несъвместими чувства.

Способността на Рака за свръх възприемчивост го прави да изглежда парадоксален. Отстрани погледнато, той е съчетание от несъвместимости: той е и безразсъден, и боязлив, и горещ, и студен, едновременно и смел, и се срамува. Интересно е да се наблюдава как индивидите от знака са едновременно и дейни, и апатични.

Проявяват настоятелност, но и безразличие. Често са обзети от напрежение, но са и инертни. Действат спонтанно, но са и въздържани. Те искат да бъдат водачи, но и да не изпъкват много. Искат да властват, но и да не носят отговорност. По любопитен начин у тях съжителстват съчувствието с егоизма, способността да се раздаваш и да държиш за своето.

Изреждането на подобни парадоксални съчетания в Раците е безкрайно, защото в този знак се срещат всички противоречиви емоции и настроения. Раците, които не умеят да различават и подбират, изпадат в нещастното положение да се впечатляват от всичко и да бъдат повлиявани от всичко.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

Знаците от Зодиакалния кръг, вкл. Рак, са постоянен източник за творчество и размишление

Самоконтролът – предизвикателство пред знака

Единственият начин да се овладее морето от разнопосочни впечатления и породени чувства е самоконтролът. Предизвикателство пред знака е да се обучи правилно да управлява своята възприемчивост.

Но отбирането на постъпващата информация не е достатъчно. Ракът трябва да подбира и хората, с които се заобикаля. Защото именно от качеството на тези хора зависи и качеството на психичното влияние, което му се оказва. Както Джоселин отбелязва в книгата си, психичните астрални сили на Луната имат нужда да бъдат ръководени от светлина. Балансът се предоставя от Слънцето. Двата противоположни елемента – Луна и Слънце, създават хармония.

Рак мисли чрез чувствата

При Рак мисленето и чувстването не са съвсем ясно разграничени. Това дава основание на Джоселин да заключи, че този знак използва чувствата си и в процеса на мислене. Авторът се връща към символния образ на Рака, за да онагледи: рачетата ползват антенки и щипки, за да си проправят път по дъното на реки и морета, а индивидите със силно присъствие на енергията на Рака разполагат със съответните антени и пипала, само че в психически план.

Те си проправят път в астралното поле или направо море от чувства и желания. Просто обяснено: Рак мисли и взема решения на база своите емоции и чувства. Те са преценката за правилно и неправилно, те са мерилото. Затова знакът изглежда изменчив и непостоянен. Но всъщност е точно обратното – той е съвсем постоянен в следване на своите вътрешни маркери – собствените си чувства.

Душите Рак се подхранват от впечатления и имат необходимост от доставката на нови и нови такива. Те имат нуждата да чувстват, да изпитват емоции, иначе придобиват усещането за застой и липса на активност.

Най-близкият източник за чувства и емоции за Рака са неговите най-близки хора – семейството и децата му.

Оттам той възприема и в същата посока отдава. Зарядът му от емоции се разрежда във вид на любов към дома и фамилията. Ако Ракът е ограничен в интересите си до това ниво, любовта му към семейството става преголяма, дори прекомерна. Но тя го ограничава и може да стане причина за обратно развитие, за инволюция, вместо еволюция.

Причината е, че Рак има и още няколко черти, които се комбинират с неговата емоционалност – това са настойчивост, твърдост и привързаност. Тези му качества го приковават към хора и обстоятелства за изключително дълго време. Както морският рак умее да защипе целта си и я държи здраво, дори и с риск да загуби щипката си, така и индивидите Рак се държат към „защипаното“, много след като другите биха се отказали и пуснали.

Психичната същност на Рак търси изход, търси възможност да се разреди от огромния обем сетивни впечатления чрез стремеж към усещания, слава и власт. И той ги преследва с твърдост, настойчивост и решителност. И тук Ракът се нуждае от самоконтрол, в противен случай рискува сам да си сложи спирачка, да не напредва, а обратно – да се погуби.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

Повърхностно погледнато, Рак може да изглежда назадничав – той е привързан към миналото, традициите, дома, семейството и „старите“ ценности

Рак и Козирог, миналото и традициите

Ракът и Козирогът, които се допълват и образуват ос в Главния кръст, управляват миналото и традициите.

Козирог се ръководи от Сатурн (тъждествен на него е Кронос от древногръцката митология, а Кронос значи „време“). Сатурн обикаля Зодиакалния кръг за приблизително 28 години. Цикълът на Луната, управител на Рак, е приблизително 28 дни. Така Козирог „отговаря“ за големите периоди и големите начинания, а Рак – за малките периоди и инициативи. Като пример: ако Козирог насочва към изменение на житейския път, то Рак осигурява свързаните с това промени на адрес, град, жилище и т.н.

И Сатурн, и Луната са свързани с вече оформеното, с това, което е заело своята форма и дори е закостеняло. Миналото е от огромно значение и за знаците, ръководени от тях. Тук говорим не само за древното като стойностно, но и като старо, отмиращо и дърпащо назад. В друг план това минало е кармата, която „дърпа“ човека назад.

Рак естествено се свързва с миналото, защото той живее от чувствата и емоциите. Те съществуват в настоящето, но са плод на събития, случили се в минал момент. Мислите на човека са в бъдещето, но Ракът мисли чрез чувствата, така че бъдещето е трудно за него. Затова и Ракът трудно се променя, както е трудна промяната на миналото.

Обвързаности, стари навици, прикованост към изчерпали смисъла си неща – това са „котвичките“, които минират пътя към израстването на четвъртия знак от Кръга. И все пак той изважда на показ старото, което е време да бъде обновено.

Привързаността на Рака към миналото в положителен аспект се изразява в уважаване на традициите, рода и наследството. Но индивидите от тази енергия са склонни да живеят в миналото, затваряйки се за новото и обновяването. Ракът трудно забравя случилите се неща, защото миналите събития са източник на чувства и емоции в „тук и сега“. Той живее в миналото, разказва за него, преживява го отново и отново и често заради това изпуска възможността за прогрес.

Грижовен скъперник

Вероятно най-впечатляващото с парадоксалността си съчетание е грижовността на Рака към семейството и неговото скъперничество. На теория дори би било трудно да се обясни подобно съжителство, но четвъртият знак го умее в брилянтно изпълнение. Пестеливостта му е вродена и това е обяснимо. Като лунен знак, живеещ с миналото, Ракът пести придобитото, защото не е в състояние да осмисли възможностите на бъдещето. Той живее с усещането, че вече притежава постижимото и съответно – пести ресурсите.

Индивидите със силна енергия на Рак се разпознават леко по това, че те си пазят хубавите вещи за специални случаи и ги ползват само на празници. Ракът може да има 8 нови ризи, но първо ще износи до последно тази, която вече е дупка до дупка.

В същото време към децата и любимите си знакът е щедър. Той се грижи и покровителства, воден от вътрешния си подтик да отглежда тези, които под неговото крило. Нещо повече – Ракът има необходимост да отхранва и да отглежда. Ако няма свои деца, той ще осинови. Или ще се грижи за животни. Може да не създаде свое семейство, но ще осигури обект за грижа.

От една страна тази необходимост на Рака за отглеждане и щедрост към другите се свързва с факта, че в човешкото тяло той управлява гръдния кош, където са и гърдите – източник на кърма. От друга страна знакът цени и е привлечен от идеята за дом и семейство. Повечето индивиди със силна енергия на Рак имат житейски уроци, свързани с дома, недвижими имоти, семейство, деца, родители и т.н. Те лесно биват управлявани и дори манипулирани чрез семейството, дома и децата си, а прекалената им привързаност при някои се изражда в обсебване и забавяне на развитието. Отделно това пък влияе и зле на покровителстваните от тях личности.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

Знакът Рак се развива и напредва чрез мъдрото смесване на Луна и Слънце

В положителен аспект Ракът е майчиният знак – знакът на грижата и отхранването. Майчинството съществува в знака, независимо от пола на индивида. Мъжете са не по-малко отдадени от жените.

Отрицателен аспект – условната любов

Майчинската любов не е лишена от егоизъм. Твърде отдаденият родител се стреми да запази за по-дълго детето за себе си, ограничава го, забавя развитието му, за да остане по-дълго дете, съответно – зависимо от грижите. Твърде грижовните родители прекаляват с глезене, но и безжалостно лишават от дейности, които отдалечават детето, както и от самостоятелност. Ракът като Майка притежава и двата аспекта.

Индивидите от четвъртия знак се жертват за децата си (образно и буквално), но не го правят безусловно и без да очакват отплата. Нещо повече – Ракът не само очаква, но и настоява за благодарност и обич в замяна на помощта си. И понеже настоява, често получава отпор, от което крайният резултат е едно голямо разочарование.

Еволюиралият Рак се научава да отчита ползите за детето си и разбира момента, когато е необходимо да отстъпи, за да даде самостоятелност и независимост. Знакът е постоянно поставен пред предизвикателство да се обучава да преодолява егоизма си и да не очаква винаги пряка отплата за своите жертви (които сам е решил да прави, без да са му поискани). В земния си път Ракът е провокиран да се отваря за безусловна обич – като тази на Ангелите.

Нееволюиралият Рак получава много разочарования от живота и в крайна сметка влиза в ролята на мъченик, жертва и постоянно онеправдавана и обезценявана личност. Той не е в състояние да види, че сам се поставя в такова положение, опитвайки се да зароби другите чрез „любов“ и грижа. Но знакът е управляван от чувства и му е твърде сложно да се абстрахира и да погледне на ситуацията обективно и да я осмисли логично.

Силните емоции, които нерядко са негативни (поради липсата на хармония с околния свят), докарват на Рака гастрити и язви. Той буквално се изяжда отвътре, преживявайки в стомаха си всяко нервно напрежение, тревога, неудовлетвореност, разочарование. Ако индивидите от знака обичат музиката, те са благословени, защото имат досег с най-добрия лечител за своите бушуващи и неканализирани емоции.

Близнаци и Рак: „Актьорските“ способности на знака

Близнаци и Рак си приличат по това, че резонират на околната действителност. И се различават по начина на резонанс. Близнаците са отворени за хората и събитията наоколо. Те възприемат, черпят идеи и се подхранват. Близнаци не копират директно, а получават вдъхновение и конкретни идеи, които преработват и преобразуват в собствена идея.

В това отношение можем да оприличим Раците на чисти имитатори. Те буквално драматизират преживяванията на другите. В дадени моменти се превръщат в истински актьори, но не на сцена, а в живота.

Обичат ярките роли – на герои и мъченици. Следва да признаем, че Ракът има предразположение към подобна позиция в живота. Той попива чувствата на другите и ги преживява. И ако няма филтър, той става жертва на неуправляема маса от разкъсващи с разните си направления чувства.

Положителната страна е, че Ракът опипва с антенките си душата на другия и направо изсмуква информация за същността й. Негативната страна е, че често не съумява да се дистанцира и следва преживяване или направо влизане в роля. Индивидите от знака трябва да си изработят собствена стратегия за предпазване, като първа стъпка е подбор на хората, с които се заобикалят. Докато не усвои контролът върху емоционалността, Ракът трябва да контролира своята среда и хората, които му въздействат чрез общуването и обмяната на идеи. Иначе той попива нещастието на другите и сам ще го преживява като свое.

Ракът е устремен към власт

Тази характеристика впрочем е присъща и на допълващия го знак Козирога. Движеща сила – желание за власт и положение. Разликата между тях е, че Козирог жадува за това на широко поле – в обществото като високо положение и кариера или държавнически пост.

Рак има същите амбиции в по-ограничен мащаб – да властва над обкръжението си, думата му да се чува, неговото мнение да се търси и да не се оспорва. Впрочем тягата на Рака към властване е толкова добре прикрита, че рядко бива демонстрирана. Индивидите от знака създават впечатление за пасивност, срамежливост и свитост – маски, под чийто слой фино и прикрито стои себецентричност, която не търпи водачи, учители и налагане на чуждо мнение.

Рак иска да върви напред. В природата водното животно се движи настрани и назад. Символично това са обходните пътища, по които Рак постига желанието си за надмощие. При него се вижда една причудлива симбиоза между това да бъде на преден план и все пак да не е истински водач с всички отговорности и тежести на това положение. Прилича на „сив кардинал“, който настоява да командва, но без да се афишира.

Ракът осигурява своето надмощие посредством чувствата. Настойчивостта му прилича на морските вълни, които малко по малко, милиметър по милиметър, бавно и с години оформят бреговата ивица.

Но желанието за слава, уважение и почит, както и настойчивото налагане на собственото мнение винаги присъстват като енергия в този знак. Неразвитите индивиди стават жертва на тази си характеристика – вечно изискващи уважение и обич и вечно недоволни от количеството, в което ги получават.

Постоянно налагащи мнението си, неприемащи друго такова и съответно – постоянно наранени от другите самостойни индивиди, които не приемат външно вмешателство. Ракът иска признание и уважение, но то да дойде по естествен път отвън, той да го получи заради това, което е той самият. И щом не се получи, той е наранен, нещастен, зъл, нападателен, язвителен, приличен на един голям сръдльо, обидено реагиращ на околната действителност.

Раците се самоизмъчват със състояние на нараненост, което сами си създават. Нееволюиралите представители на знака действително съществуват в собствен ад на отрицателни емоции и чувства. Изходът е в това да открият светлината и да увеличават духовната си сила. Напредналите индивиди работят за трансформиране на егоистичния елемент в характера си, учейки се да уважават правата и мнението на околните. Когато са отворени за Христовото съзнание, те дори носят по-бърза еволюция за планетата и човека, помагат за по-бързо и качествено развитие в истината и мъдростта.

Джоселин признава, че така описаната особеност на Раците е голямо предизвикателство за индивидите под влиянието на знака. Причината е, че те са подвластни на сетивата си и трябва да осъзнаят илюзорността на информацията, която доставят. Тягата им е към миналото, старите форми и архаични принципи и се затрудняват да осъзнаят бъдещето. Те чувстват и им е трудно да мислят. Те се държат за личното и им е трудно да схванат общовалидното. „Хващат“ се за отминали моменти и с трудност успяват да усвоят съществуването в единствено валидното Тук и Сега.

Луна в Рак

Лекарството за Раците е „Светлината на Сина от Слънцето“, съчетаването на вода и огън и осветяване на душата със слънчевата истина. Уж несъчетаемите елементи се срещат в сферата на Луната в Рак, защото енергията на физическата форма идва от Слънцето посредством Луната.

Мъдрото смесване на Луна и Слънце е начинът за обучаване, развиване и усъвършенстване на Рак. Иначе той не се поддава на обучение (защото не приема чуждо мнение и поради това, че в него преобладават психически и физически сили).

зодия рак характеристика козирог луна близнаци 7654

Растеж и преобразяване

Луната е майка на физическите форми. Включително на тялото, построено от Духовните Йерархии за човека. С гъстата и тежка материя душата получава възможността да проявява и изразява индивидуалността си – своя „Аз съм“ и да напредва. Силата за растежа е заложена в знака на Рака.

В друг аспект Луната е майка на мъртвите. Защото всяка физическа форма в даден момент отмира. Всяка духовна субстанция, въплътена в тяло, един ден трябва да го напусне. С помощта на Луната и Духовните същества Душата намира пътя към въплъщение – входа към земния живот.

И същата точка, управлявана от Луната, е изходът от земното въплъщение обратно към духовните светове. Това е човешк. еволюция чрез обновяване и преобразяване. Съществата се пренасят в нови и по-високи нива на съзнание, вървейки по своята спирала. Рак носи настроението за промяна и внасянето на нови опитности.

Луната дава възможността чрез своите кратки и бързи цикли, пораждайки нови енергии през 28-29 дни. На всяко Новолуние душите получават нова доза енергия за растеж към духовните висини.

Така погледнато, Рак бележи преобразяването. Той е отдаден на миналото и старото, но си има енергията за придвижване към новото, за предприемане на промени. Джоселин онагледява този принцип чрез Ню Йорк, отколешна „врата“ за новодошлите към останалите територии на САЩ. Ню Йорк се управлява от Рак и функцията му представлява точката, в която хората напускат Стария и влизат в Новия свят – едно свързващо звено между старо и ново. И там новодошлите изменят съзнанието си на съзнателно или несъзнателно ниво.

Изобилието при Рак

Късите цикли на Луната обуславят и начина, по който Рак придобива своето изобилие и материална осигуреност. За него са присъщи дребната търговия, бързият оборот, бързото придобиване, но на малки суми и печалби. Ракът не се обогатява в големи мащаби (това го умее Козирог), но при него текат множество малки печалби. Те са негова сила, постоянно захранващ поток.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци

Модел на орбитите на Луната и Слънцето. С късия си цикъл Луната обуславя начина, по който Рака придобива своето изобилие

Луната бързо изрежда дванадесетте знака от Зодиака, всеки носещ своя енергия. В тази среда на промени, съчетано с вродената склонност към изменчивост на Рака, добиването става чрез „къси пасове“ – кратки във времето инициативи, завършващи с неголям, но достатъчно добър резултат.

Стрес и психично напрежение

Чувствителността и впечатлителността на Рак го правят податлив на стрес и перманентно емоционално напрежение. Рак преживява на дълбоко вътрешно ниво и не е способен да изразява външно. Това провокира формирането на една мрачност в душата му, потиснатост и недоволство, които го изолират. Като членестоногото, и той се оттегля в дупката си, където страда – сърдит на целия свят.

Чувствителността на Рака го прави уязвим. Той реагира на външния свят чрез свиване и оттегляне, вместо с борба за по-добър живот.

Противоречието в душите на Раците им отнема хармонията, те са неуравновесени, защото живеят в чувствата и емоциите. Астралното ниво им отнема радостта и лесно ги вади от равновесие. Индивидите Рак са лесно раними – често без никаква причина. Те реагират на дума или действие, които не са били раняващи.

Възприемчивостта и въображението на Рака превръщат тези възприятия в такива, насочени директно срещу самите тях. Изходът е разбиране и овладяване на собствената си природа, поставяне на входящата информация под оценка и контрол и създаване на способ за себепредпазване от вредни влияния.

Добиването на здравословно равновесие е задача на знака и единствен път към щастие, радост и живот в положителни емоции. Рак следва постоянно да отстранява мрачното и да приема радостното – съзнателно и последователно, докато се научи да подбира и източниците на своите възприятия.

Неразвитите души – Раци са изпълнени със страхове и подозрение. Отвън често им идва негативен опит и те са нащрек за следващ такъв. Затова Ракът е податлив към самота и често живее изолирано, дори и сред много хора. Той умее да се прикрие в дупката си, дори и да бъде на средата на цяла тълпа. Умението му идва от вътрешната сила, която го тласка напред и го връща назад. За Рак е свойствено да настъпи и да се оттегли.

Той иска да застане начело и се оттегля встрани. Повърхностно погледнато, подобно поведение е противоречиво, но пък е естествено за знака. Приливите и отливите са присъщи на управляваните от Луната течности. Психичните възприятия се надигат и стихват.

Люлеенето от една към друга посока ще намалее или напълно ще стихне с налагането на селективност, концентриране и определяне на център за притегляне на личността. Този способ на действие е присъщ на друг воден знак – Скорпион, който умее да се съсредоточва и притегля към един център, да задава ритъма. За разлика от него, третият воден знак – Рибите, са потопени в океан от разпръснати емоции.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци 1234Съвет към Раците е да започнат да забравят. Те помнят минали събития и опитности, които ги задържат назад в деструктивни състояния. Само приключване с ненужните стари чувства би им позволило напредък. И обратно – неспособността да контролират реакциите си към стари, загубили актуалност неща, са пречките за тяхната еволюция.

Просто казано: колкото са по-пристрастени и неспособни да се освободят от миналото, толкова по-страдащи са в настоящето личностите, подвластни на силите на Рака. Те „умират“ всеки миг, защото изживяват отново и отново – тук и сега!, стари и ненужни никому събития.

Упоритост

Раците са много упорити. Още едно качество, което е дар и недостатък. Приложено към склонността за прилепване и пристрастяване към вредоносни хора и неща от миналото, упорството става източник на безкрайни страдания. Насочено съзнателно към градивна цел, то се преобразува в целенасоченост и воля. Но това е смисълът на земното обучение на душите в тяло – да се усвоят като отделен, сепариран Аз и да го придвижат напред към ново ниво на развитие. Еволюцията, която е смисъл на съществуването в плътна физическа материя.

Целият този процес се разиграва в полето на четвъртия знак от Зодиак. кръг. Ракът дава физическото поле за изява на Духа, който постепенно усъвършенства самата материя. Той има капацитета да създаде здравата основа за формирането на осъзнато, разширено Христово Аз. В него се съдържат силите на растежа и израстването към Христовото цяло.

Така погледнато, ще разберем огромния диапазон, в който се разполагат душите – Раци. Нееволюиралите, нисши индивиди са нехармонични, недоволни, обидчиви и потиснати, истински извор на неприятни усещания и негативна енергия, сякаш израз на тъмнината (Луната).

Развиващите се, еволюиращи и напреднали души, попиват Слънчевите сили и енергията на Христос и се раждат за Духа. Те носят обединяващата Любов, вяра, доверие и успокояваща стабилност – прекрасна основа за нов растеж.

Пътят на Рака е да излезе от черупката на семейството и егоизма, да спре да се жертва за децата и семейството и да се ориентира към присъединяване към Христовото семейство, към Единното цяло.

Духовният импулс в знака Рак

Същността на силите, действащи в Рак, се демонстрира от Христос със символиката на магарицата и нейното магаренце (Евангелие на Матея, глава 21:7). Те са старото и новото, праотецът и новото поколение, преходът от едно към друго състояние на съзнанието. Преход, който се реализира чрез скок. Този скок се символизира във физич. свят от магарицата и магаренцето. Те са израз на духовния импулс на Рака.

зодия рак характеристика козирог луна близнаци 12376Йоан Кръстител подканя хората да променят мисленето си и да осъществят скока към ново съзнание. Най-яркият израз на еволюционен скок е самият Христос – от Лунната епоха (старото, Йехова) към Слънцето – (Нова епоха, Христос). Енергията на Рак е проводник на еволюцията. Тя не отхвърля старото за сметка на новото. Новото идва в резултат от съприкосновение на двете сили и оплождането за скок на следващата навивка на спиралата. Но глобално погледнато, скокът винаги е един и същ – отпреди Христос към Христос, от отделеност към Единство.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.