Зодия Риби: краят на Зодиака, управител на прераждането. Рибите в ранното християнство и в притчата за Христос

♠ Място на Рибите в Зодиака ♠ Подвижният кръст ♠ Дева – Риби ♠ Място във Водната триада ♠ Риби в Сътворението ♠ Христос и рибите, какво е значението им ♠ Астрални носачи на мъртвите ♠ Важен урок: да се удържат ♠ Качества на Риби ♠ Щедростта ♠ Служенето и саможертвата

Още в текста: ♠ Айнщайн и Рудолф Щайнер ♠ Тъмнина и Светлина ♠ Блаженството ♠ Риби в чов. тяло ♠ Предизвикателството пред 12-я знак ♠ Съзвездието Риби

В нашата поредица за Зодиака стигнахме до края му – само символично, доколкото Зодиакът е кръг без край. И все пак в определен план поставеният на 12-о място знак Риби е завършек на кръга.

При изобразяването му се пресъздава съвършеният кръг – две риби, подобни на тънкия сърп на новоизгряла луна, плуват в кръг. Според тълкуванията те се движат в противоположни посоки. Но това е въпрос на възприятие, защото рибите може да се видят и като плуващи една след друга, следвайки се.

Как ги вижда Джон Джоселин – авторът на антропософско тълкувание на Зодиака, на което стъпваме в нашата поредица статии?

Астрологът-антропософ тръгва оттам, че двете риби са свързани като с невидима връв. Те са части от цяло, което Джоселин тълкува като израз на дуализъм, следователно – на човешкия свят.

Уж дуалният знак има трети елемент. Той не е нарисуван, но е лесно да се съобрази. Това е водата, в която плува всяка риба и извън която животът й е немислим. Следователно знакът на Рибите пресъздава троичността във Вселената. Джоселин го тълкува като изображение на Душата и тялото, потопени във водите на Духа.

Авторът на „Медитации върху Зодиака“ бърза още в първите редове да се застрахова: Рибата като знак не се разгадава с лекота. В нея е вложена тайната на Всемира, същността на Битието, смисълът на съществуването на Човека. Със сигурност тя е най-висока нота, изсвирена в симфонията на Бога. В нея виждаме библейското описание на Земята отпреди Сътворението, когато е билазодия Риби

Рибите плуват в тази бездна, във „всемирния разтворител“ или иначе казано – в Хаоса, от който се ражда Христовият Космос. Водата при тях е тъмната бездна, в която чрез Христос се ражда живот, опложда се себесъзнание и се облича във форма.зодия Риби

Джоселин фиксира участниците в този велик процес: женското безформено на Рибите е Майката, мъжката форма е КозирогБащата, а Водолей – Синът, проявява идеите, които се вливат във формата. Ето я отново Божествената троичност. Що се отнася до водната символика, Троицата е вложена в тризъбеца на властелина на океаните Нептун. Впрочем, той (планетата) е един от управителите на знака и символизира Божествената Троица в нейното проявление в материална форма.

Ерата на Риби

Първо кратки пояснения за незапознатите. Земната ос е наклонена и когато планетата ни обхожда Слънцето, моментът на пролетното равноденствие попада последователно във всички съзвездия. Преминаването към следващото съзвездие става през ок. 2150 години, които се означават като епоха или ера на съответния знак, в който попада точката на равноденствието.

Последните 2 века преди Христа са били в Овен – първият знак, портата, през която Христос се спуска в Зодиакалния кръг (това сме го обяснили в нашия увод ТУК.

Ерата на Риби започва от новото летоброене, от Христа – и не случайно. Според Петър Дънов тази епоха е до 1914 година, след което се влиза във Водолея. Но без съмнение днес – в 21 век, ние живеем на прехода между двете ери и цялото развитие на човечеството отразява същността на преминаване от една към друга идеология.

Какво е произтекло в Епохата на Рибите? Всичко, що касае осъзнаването и израстването на човека. Това е времето от въплъщаването на Христос и манифестирането на Христовите ценности. Човекът поема по пътя към Любовта и Истината.

Енергията на Риба ражда съвременната цивилизация и християнството. Рибята опашка и въобще рибата е най-ранният християнски знак, който е изрязван в скалните светилища. Евангелските текстове са наситени с тази символика. Рибата е на особена почит и това се отразява на всякакви нива – дори в това, че през християнския пост рибата е единствено изключение в рестриктивния режим на хранене.

Качествата на знака са страдание, саможертва и спасение. Техен най-ярък символ е Христос с неговия път, минаващ през Голгота.

И Джоселин отбелязва, че Рибата е най-важният знак за човечеството. Определя го като знак на съдбата, разбирана като дълг.

Място на Рибите в Зодиака

Няма да изневерим на подхода да разглеждаме дадения знак в констелация с останалите в Зодиака. Ще го направим и с Риби, с уговорката, че дълбочината му не може да се разбере само с такъв поглед.зодия Риби

Риби са част от Подвижния кръст – настоящето, кръгът на ума и на динамичните промени. Те са в опозиция с Дева – срещуположно (допълнителен знак) и заедно с двойката Близнаци – Стрелец. Всички в тази констелация притежават качеството гъвкавост и променливост, изразени на различно ниво.

Знаците от Подвижен кръст са съотнесени към I-и ауричен слой, осъществяващ връзката между материалното и фините тела. По-нататък ще видим по какъв съвършен начин това се реализира в Риби.

Дева – Риби

Дева е допълнителен знак на Риби. Както сме отбелязвали, двойките от Кръстовете развиват еднакви качества, но в различен план и със специфични средства. Водещото при Дева – Риби е одухотворяването на човека. Дева го върши чрез ума, Рибите – чрез емоцията. Дева се пречиства и издига чрез откриване на Истината, а Риби – чрез страданието.

Страданието – тази присъща на Риби черта, ни отпраща директно към Христос. Риби, страдание и Христово съзнание са понятия, обвързани неразривно. После пак ще го разгледаме.

Характеристика на знаците от Подвижния кръст е преобладаване на земното и материалното. Това се проявява в нисшите представители и се преобразява от висшите. В своето най-извисено проявление тези знаци осъществяват духовното раждане и постигането на чистотата, тоест на самото Христово съзнание.

Другото общо качество на Дева и Риби е служенето. Най-развитите Деви са водени от вътрешна, присъща им необходимост от съпреживяване и съчувствие. Те развиват съзнанието си чрез потребността от служене.

При Риби този компонент достига съвършенство – служенето се превръща в саможертва. Както развитата Дева има вътрешен импулс да служи, така развитата Риба достига до най-висшата степен на служенето – саможертвата.

По-дълбоко темата за служенето сме разгледали в статията ни за Дева ТУК.

Риби във Водната триада

Риби носят енергията на водата, както Рак и Скорпион. Традиционната астрология им приписва дълбока чувствителност на психиката и на емоционалността, мощна интуиция.

Астрологът-антропософ Джоселин ни дава по-дълбоко тълкувание – водните знаци демонстрират душевни качества и влечение да развиват душата си. Те осъзнават ясно своето израстване през множество животи. Изпитват материалните условия като ограничаваща рамка и я преживяват със скръб. Душевната чувствителност, разбира се, е присъща на събудените представители на знаците.

зодия Риби, Водна триада, водни знаци

Рибите изразяват водната стихия

В Риби еволюцията на душата се вижда в цялото й величие: израстване в Бога, придобиване на Христово съзнание – чрез Христос. По собствена воля.

Риби в Сътворението

Творецът е влял в Риби енергията, която дава форма и реализира земното въплъщение. Този процес представлява затваряне на Дух в плът. Последствията от въплъщаването проследяваме в 12-я знак от Кръга.

При нисшите представители виждаме как човекът забравя своята божествена искра. Как умът потиска съзнанието за духовната му субстанция, разбирането за истинската му природа – съчетаване на Дух и душа. Заслепено, съзнанието в тяло развива интелекта си и губи връзката с истинската си същност. Поражда се хаос, който е присъщ за нисшите етапи от развитието на Риби и за нисшите етапи от развитието на човечеството.

И днес все още много души на Земята живеят в отделеност и страх, в заслепение и лъжа, объркани в ценностите си. Джоселин определя сегашното като преходно време на изпитания. Време на скръб и болка, създадени от самия човек. Тази енергия е присъща на Ерата на Рибите и ще се преработи в Ерата на Водолея, но засега човечество е на прага – разпънато между влечението към материята, подчинеността на интелекта и все по-застъпващото ново духовно съзнание, времето на осъзнатия живот.

Риби е дуален знак. Първата му компонента е изначалният хаос, а втората – другата крайност, най-високата октава в симфонията, наречена Зодиак. Рибите изразяват и мощта на чистия Дух, самата Божествена същност, която има капацитета да възкресява мъртвата материя.

Христос и рибите

Посвещението в Риби представлява приемане на духовния импулс, който обръща човека към духовните области. Човекът Исус минава през посвещение в Риби (и с вода), за да се подготви за приемането на Христос. Това посвещение му дава способността да кръщава – не с вода като Йоан Кръстител, а да кръщава в Св. Дух, пише Джоселин.

Астрологът маркира и един факт от земния път на Христос: някои негови ученици са били рибари. Те биват призовани да бъдат отново рибари, но на хора, с други думи: да подготвят настъпването на Ерата на Рибите (която се брои от Христовото рождение).

Тук пак да припомним, че рибата е първи символ на християните. Христос нахранва няколко хиляди души с пет хляба и две (!) мънички риби. Векове се тълкува тази прочута притча. Езотерици, философи, религиозни мислители, че и учени разсъждават над числовата символика. А защо хлябовете са точно пет? Едно мнение казва, че пет символизира петата раса и чов. еволюция като цяло. Рибите се разглеждат като дуалността, доброто и злото, духа и материята. Със сигурност те изразяват същността и на знака: духовната искра, импулсът, началният тласък на затъналия в материята и сляп човек към духовното му израстване. Пътят обратно към Дома и Бог, еволюцията.

зодия Риби, Христос, рибари, притча

Сюжет с Христос и рибари от френския художник Джозеф Обер

Джоселин предлага свой поглед върху символиката в притчата. За него хлябовете са Дева, а рибите – знака Риби. В материалната вселена хляб и риба, в невидимия свят – духовна храна от Дева и Риби. Храна от духовните области. Тази храна от Духа е неизчерпаема, както неизчерпаеми се оказват количествата хляб и риба в притчата. Те засищат многохилядната тълпа, а накрая остатъците се събират в цели 12 коша.

Кръстените в Св. Дух са днешните развити, високо осъзнати човеци. Те са малцина, оценява Джоселин в книгата си. Голямата част са подвластни на нисши духове.

Астрални носачи на мъртвите

Ниско развитите Риби са отрицателни, неиндивидуализирани, хаотични, слаби. Немалко души, въплътени в този знак, доброволно отдават себе си на външни, недоброжелателни сили, търсещи източник на енергия. Разбира се – несъзнателно, но те предават контрола в чужди ръце.зодия Риби

Риби на нисше ниво са ръководени от своите импулсивни, крайни симпатии и антипатии, подчинени са на неосъзнатите си емоции. Те биват контролирани, което е спирачка в тяхната еволюция. Джоселин ги нарича „астрални носачи“ на т.нар. мъртви.

Подобен сценарий произтича нерядко с родените в Риби, защото те носят енергията на първоначалния хаос, а и имат известни подкрепящи характеристики. Те повече попадат под влиянието и контрола на души, останали привързани към Земята и земното, без да продължат. Такъв сценарий спира развитието на душите-Риби, засилва тяхната отрицателност и ускорява изоставането им.

Джоселин пише, че сред Рибите се раждат медиуми, които преобръщат живота на обърналите се към тях материални човеци – съмняващи се и скептици. Но това е лъжлив път, регресивен. Той отдалечава от Бога. Правилният път е Христос. Четем го в евангелието от Йоан:зодия Риби

Това „другаде“ са медиумите, обсебването от нисши духове и всякакви други алтернативи на единствено правилния път към Бог – през Христос и чрез придобиване на Христовото съзнание с принципите на Любов, Истина, Мъдрост.

Тъжно и тъмно е бъдещето на неразвитите Риби, които са попаднали под чуждо влияние. Те биват движени от разни сили, пръскат енергията си, хабят психичната си сила и накрая деградират. На такива представители от знака е присъщо да стигнат до „безпътен“ живот. Те страдат и имат мрачна съдба, но са лишени от Христовата енергия, която събира човека и го поставя начело на собствения му живот и развитие.

Урок: да придобият и задържат Себето

Урок в ниските октави на Риби е да установят контрол над себе си и да овладеят себесъзнанието. Следващото предизвикателство е да застанат на кормилото на живота си и после да овладеят и служенето на другите. Положителното е, че в Риби е заложена енергията за такова развитие, въобще за усъвършенстването на човека, като се започне от сферата на чувства и емоции.

зодия Риби, Христос, рибари, притча

Рафаело, фрагмент от „Чудния риболов“

Интересното е, че Рибите се учат посредством болката. Знакът ограничава, спъва развитието. Джоселин му казва: знак на скръбта. Но точно чрез болката настъпва ключовият обрат към прочистване и одухотворяване. Рибите понасят едно мълчаливо емоционално страдание, което прилича на префинена в жестокостта си инквизиция. Агонията е гарантирана, болката е неописуема. Джоселин твърди, че само изпиталите я знаят за каква сила на страданието се говори.

Болката е присъща за Риби и във високите нива. Но там тя е посветена на Христос. Не е болка, а величаво страдание, докато на нисше ниво е преживяване на един дълъг, мъчителен живот, низ от безцелни периоди и провали, никакво постижение и развитие. Саморазрушаване, но и шанс за прочистване чрез скръбта – развиващо се до максимум в Риби, когато Сатурн или Нептун ръководят рождения хороскоп.

Спасението? Четем го в евангелието от Матея:зодия Риби

Ето защо Джоселин говори за педагогика на болката и за болката като заплождаща душевни енергии. Защото при човека болката е изграждаща, тя формира вътрешния човек – с което човекът се различава от животните, за които болката не носи развитие.

Впрочем, Рибите – мълчаливи, с вътрешна динамика, обичат и подкрепят безсловесните – животните. Те изпитват състрадание, което е чудесен пример за всички хора. Защото състраданието към животните е едно прекрасно чувство с всемирна ценност. То възстановява изначалната, загубена връзка на човека с животните.

зодия РибиРазбирането на педагогиката на болката ни помага да възприемем смъртта на човека като път към вечния живот. Чрез повтаряне на телесна смърт душата се развива  и усъвършенства, докато постигне „Христовата младост“. Думи на ап. Павел:

зодия РибиХората от Епохата на Рибите се боят от смъртта. Те са затворени в материалното съзнание, интелектът не допуска Духа. Христос във вс. човек още е на Кръста, разпънат от умопомрачената тълпа. Умът вярва, че краят на физическото тяло е краят на всичко.

И ето още едно проявление на дуалните Риби. Мотото на знака е „Аз вярвам“. Разбира се, вярата не е привилегия за всеки. Но човечеството вече излиза от епохата на безверието и все повече контактува с духовните светове. Истинското му отваряне ще стане извън ерата на Рибите, но пък семето е посято в първите 2000 години от рождението на Христа. Човекът е на път да прегърне духовната свобода.

Кармата работи в Риби. Джоселин казва, че от съвремието ни напред Господар на кармата става Христос. Занапред той ще хармонизира индивидуалните животи в синхрон с пътя на планетата. Всички сили се насочват към Единението и към напредъка на Цялото. Настъпва моментът за еволюционен скок, посочва антропософът. Доближаваме се до достатъчния за осъществяването му дял на узрелите души – отворени, съзнателни, духовно-ориентирани, развиващи се по правилния път.

зодия Риби, Нептун

Нептун / Посейдон вълнува въображението във всички времена. На снимката: фрагменти от мозайка от 4 в. и статуя на Бога на водната стихия

Една необходима стъпка преди това е изчистване на астралното тяло. Чистото астрално тяло пречиства етерното. А чистото етерно тяло отключва чувствителността за Истината и Любовта.

А какво трябва да се изчисти? Джоселин казва: егоизмът от Луцифер и грешките от Ариман. Те трябва да си отидат, за да може човекът да прояви волята си. Ето защо неразвитите души днес са безволеви и изостанали. Те позволяват да им се разпорежда, затова има бюрокрация и диктатури.

Способността за усъвършенстване е дадена в Риби. Силата идва от Сатурн, който определя енергетиката на последните три знака от Зодиакалния кръг.

Козирог, Водолей и Риби

Те представляват „опашката“ на Зодиака, повлияни от Сатурн. В тях човекът узрява за Христос. Козирог събира опитности и уроци, упражнявайки егоизъм и индивидуализъм. Във Водолей уроците са в алтруизъм и усъвършенстване на качествата. Водолеят подготвя за преминаване в Риби, където на висше ниво се проява свободният Аз, който умее да се самоконтролира и самоуправлява.

Последните три знака представляват своеобразна Троица, в която безформеното придобива форма, нечленоразделната реч става ясен и разбираем говор. Човекът отправя възвишен поглед. Той е стабилизиран и уравновесен, цялостен и завършен за Христос. Суровината за този процес се черпи от Риби, а после преминава през всички знаци, за да се обработи, да узрее и да се роди за нов живот – в Христа.

Така в Епохата на Рибите девственият елемент от Бога се оформя в индивидуализиран себесъзнателен Аз. Чрез еволюция се развива съзнателна душа, овладява се плътта и се влиза в синхрон с духовните закони. Обучаващият фактор е опитът, натрупан чрез чувства и емоции в променливите знаци. В последната епоха е развит интелектът на ума, а сега предстои да се развие интелектът в духовната сфера.

Работата на родените в този знак е да съчетаят интелекта на Ерата с Вечния Дух. В последната глава от Медитациите, Джоселин казва, че това свързване е по-голяма част от задачата на Рибите. Те са подготвени да го проведат, защото притежават необходимите енергии, качества и поддръжка.

Свързването на интелекта с Духа е на практика осъзнаването на душите – превръщането им в съзнателни за Христос и Христовите ценности.

Разтварянето на съзнанието е издигане и освобождаване  – от страховете на днешния човек, от властващата енергия на омразата и най-вече от егоизма, който води към всички грешки.

Така грешките са присъщи на Епохата от идването на Христа, а заедно с това са дадени и средствата за тяхното изправяне. На човекът са му необходими ок. 2000 години, но какво са те в безконечната Вселена?!

Страданието на Рибите са родилните болки на изчистването – дар от Христос. В изминалите две хилядолетия човекът става пълнолетен, време е да започне да се изразява. Последният знак от Кръга е най-възвишен – знак на божественост.зодия Риби

Качества на Риби

Двете риби от символното изображение на знака са свързани. Близнаците – също двоен знак, са свободни, имат свобода на избор. Рибите са ограничени от съдбата, нямат свободно отношение. Това им дава възможност за крайни опитности, борба на емоции.

Душите-Риби са податливи на влияния, на чужди емоции, но са и способни на симпатия и съпреживяване. Те изпитват състрадание, впечатляват се от душевните терзания на другите. Според нивото на душата се поддават на влиянието на въплътени и невъплътени души или излъчват любов, светлина и възвишени чувства.

Понякога душите – Риби не са така ясно определени. В някои присъстват и двете крайности – отново дуалност. С една част от същността си се отдават на религията, другата им част няма вяра. Проявяват доверие и липсата му – едновременно. Привързват се, но и са готови да се оттеглят. Двете риби не са в равновесие, те са противоположности, две крайности. Ето как в Риби съществуват заедно и висше, и нисше. И тъмно, и светло. И човешкият егоизъм, материалната привързаност, земните желания, и способността на душата да се развива по духовния път, да търси и приема светлината. Да се отправи към Бог.

зодия Риби, Зодиакален кръг

Зодиакалният кръг

Последният знак в Кръга ни разкрива същността на Закона за прераждането – преминаване през поредица от животи за пречистване и усъвършенстване на душата. Бог във всяка душа води и направлява. Отглежда се духовна сила за отказ от егоизма и приемане на Любовта. Риби притежават висш израз на Любовта – саможертвата. Тя им е вродена като енергия, която първо е била обработена в Дева.

Щедростта на Риби

Душите на висше ниво умеят да се раздават с радост и със същата радост приемат. В настоящата епоха те рядко биват разбирани и оценявани. Развитите Риби умеят отдаването най-добре от всеки друг знак. Те са го издигнали в майсторство. Искат малко и дават много. В най-висшето си проявление те заслужават огромно доверие и почит.

На визираното висше ниво Рибите нямат усет за притежание и собственост. Те живеят с усещането за всемирност. Развитите риби са щедри на всички нива – по отношение на пари и собственост, в отношенията си, в добрите дела, любящото отношение, в отдаваното доверие. И най-най-висшето им проявление е способно на безусловно отдаване и жертване. В този си вид Рибите са най-близо до Божествеността от всички знаци. Те са водени от жаждата за сливане и Единство – да се обединят с другите и да създадат Един организъм – духовен съюз на човечеството.

Дълбоките усещания и способността за съпреживяване прави съзнателните Риби чудотворци – те действително умеят да обединяват. Общуват с невиждана лекота и естествено и мълчаливо създават съюзи с мислите и чувствата на хора, места и с цялата Земя. Предходният Водолей изразява индивидуалността като част от цялото, а в Риби тази индивидуалност се слива с цялото, става част от Христовата общност. Идея, изразена в текст от евангелието от Йоан:зодия Риби

Тайната на Риби е обединяването на Духа, Любовта и Светлината. Водолеят индивидуализира човека и го отъждествява с Христос. Риби обхващат човека и го сливат с Христовия живот. Душата е индивидуализирана, но вече няма риск да се загуби. Тя е направила връзка с Христовото си Аз и е в състояние да прояви всемирна любов. Това е естествено, не насилствено вливане. Затова Джоселин нарича последния знак

Всемирният разтворител

Във Водната триада той заема ключово място и издига на висше ниво емоционалността. Чувствата се събуждат в Рак. В Скорпион те се съсредоточават и вглъбяват. Риби-човекът бива обгърнат от дълбока емоция, подобна на океан. Тази емоция се разтваря в обич и съпреживяване.

Рибите не са способни на егоизъм, малко представители на знака са такива.

Положителните души са смирени, с една особена религиозност и благоговение.

Отрицателните души не съумяват да се справят с такива величествени енергии. На материалистите и безцелно плуващите в живота им е трудно. Психичните енергии стават отрицателни, проявите на симпатия – безсмислени. Душа без цел и направление изостава, а висшите й потенциали остават в латентна форма.

Положителните души имат една особена нотка, която чудно се изразява чрез музика. Виждаме го при композитора Хендел (Риби), който сам е споделял, че Небесата са се разкрили за него. Небесна музика звучи и в сътвореното от Шопен – изящни етерни тонове, както вдъхновено обяснява Джоселин.

Положителните, развити Риби получават впечатляващо божествено вдъхновение, което намираме в различните форми на творчество – музика, поезия или изобразително изкуство. Изразът е чист и прозрачен, като божествените етерни енергии.

Отрицателните, неразвити Риби обратното – създават една чудовищност в изкуството, изразяват дяволски енергии. Джоселин слага в тази категория джаза, който – според него, има разрушаващо въздействие върху чов. душа и енергиите, които я формират и разтварят.

Светлина и тъмнина в едно

зодия Риби, Зодиакален кръг

При стилизираните знаци вече няма въображение – ясно се виждат двете риби и връзката между тях

В което и направление да погледнем, намираме парадоксалната двойственост на Рибите. Те притежават в равна степен светлина и тъмнина, въздействат им двойствени сили. Двойствеността е характерна за доста знаци, а в Риби е максимално ярко изразена. Тук има зародиш за силно развитие на интелекта и зародиш на духовното.

Джоселин онагледява тезата си, сравнявайки Айнщайн с Рудолф Щайнер. Имаме от една страна уникален интелект, впечатляващ математически ум. Учен, който се опитва да обясни пространството, без да има достъп до същността му. От другата страна е изследователят на „видимото и невидимото“ – Щайнер. Авторът го определя като свещеническа душа, духовен виртуоз, голям Майстор, който стига до впечатляващи висини на високото духовно знание. Той разкрива истинното значение на пространството с неговото духовно съдържание – Христос.

Бащата на антропософията Рудолф Щайнер има три планети в Риби. Най-добрият пример за висша душа, високо развита до Христов посветен, на когото се е отворила връзка с висшите светове. Щайнер притежава развит интелект поне колкото този на Айнщайн, но при него умът и интелектът са поставени на олтара на божественото. През него протича мъдростта на Духа и Божествената Истина, с които са пропити всички негови съчинения и лекции (в огромен мащаб). С помощта на развития интелект Щайнер проучва ключови за човечеството мистични въпроси. И в този ред на разсъждаване, не е прекомерно, че Джоселин го определя като

Христово Събитие

Единствено по своята същност, проявявало се на Земята. Щайнер е водач на човека по единствено правилния му път към Христос, духовните светове и Божествените принципи.

Такива са най-извисените Риби – учители с духовна мъдрост и неизразима Любов. При тях виждаме истината, че мъдростта не е плод на интелекта, а на една духовна зрялост.

В Медитацията си за Риби Джон Джоселин периодично се връща към парадокса на последния знак. След всяко изтъкване на положителна страна, той се завръща към парадоксалните прояви на Риби в материалната ни Вселена. И ето: на Рибите е вродена божествеността, но в Епохата на Рибите властва хаосът. Две хиляди години от историята на човечеството са белязани от безредие, омраза, кипящи отрицателни емоции.

И страх. Страхът измъчва човекът от Ерата на Рибите. Той се идентифицира с физическото тяло, функционира с мозъка, измъчва се от логиката и не съумява да овладее кипящите отрицателни емоции. Докато човекът осъзнае Светлината и съзнателно я приеме като свой пътеводител, на мястото на ума.

Светлината дава съвършената переспектива за развитие – на нисшия Аз на Земята и на високовибрационната духовна компонента. Риби са призвани да намерят равновесието тук, в този свят и в това превъплъщение. Да станат цялостни. Така Азът става съзнателен.

Христос с идването си отваря възможността за съзнателност на душите, за „събирането“ им в една съвършена цялостност. Развитите Риби ни показват „модела“ – те са съзнателни Азове, използват правилно умствената си енергия и умеят да се съхраняват като личности. Правилното съзнание за Аза ги отбранява от „зли същества, плът и астрални същности“, които мощно са привлечени от психичната дълбочина на представителите на знака.

Несъзнаващите своя Аз с лекота отдават душата си на други. Това е големият риск при Рибите и техният урок – да се научат на себеотдаване и саможертва, без да отдадат собствената си личност. Да удържат себе си и да проявят най-висши качества. Да се слеят с цялото, без да се загубят като индивидуалност. Рибите трябва да се научат да се отдават, без да изоставят себе си. Да бъдат ярки и мощни личности, без подчинение на егото.

Възможността за такова израстване е дадено на знака Риби, като в него е вложено естественото и мощно влечение да помагат на човеците, да се раздават за страдащите. Човекът-Риби е способен да се лиши от удобствата си, да раздели с нямащите или направо да им подари притежанията си, да се изчерпва до дъно, понасяйки най-крайни жертви.

Стремежът към жертвоприношение им е заложен, а урокът е със своб. воля да го насочат в правилното направление – към Бога. И да го реализират по правилния начин – от позицията на своето Себе, на ясната и определена личност. Личността в Риби съгражда в Христос повече от всеки друг. Тя има капацитета да прояви прозрачна чистота, да разцъфне Аз-съзнанието и да започне да раздава хармония и мир на околните.

Блаженството

„Блажени са миротворците“ и те са истинските деца на Бога. Опрощение и Любов, разпръсквани към всички, потапят душата в ненадминато и неизразимо блаженство. Всемирният разтворител преобразява хаоса в Божествено добро. Ето какъв е максималният, висш капацитет на знака, затварящ Зодиакалния кръг.

Рибите разгръщат максимален капацитет в спокойна обстановка, в настроение за мир и в активно вдъхновение. Те имат изострена психическа сензитивност, тънка впечатлителност, развита интуитивност, които са бреме за неразвитите души без здрави устои. Те се объркват и губят в океани от впечатления, в морета от идеи, в енергиите на тълпите.

Риби в чов. тяло

зодия Риби

Модерна илюстрация на владението на Рибите

В символното изображение рибите са свързани, а в чов. тяло отговарят за стъпалата. Това ги оприличава със застопорени, спънати същества. И другото – стъпалата са символ на вървене по пътя, на напредъка. Със стъпалата си човекът здраво стъпва на Земята, с тях върви напред и се развива.

Предизвикателството пред Риби

То е да станат положителни във физически план. Да допуснат духовната светлина в 3D-реалността, в своето личностно и физическо развитие. Да съберат и изработят една цялостна личност в реалния живот.

Рибата, което не го умее, е мека и безгръбначна като символа си. Тя е податлива на околните влияния и се подчинява на чуждите желания, проявявайки грозно незачитане на душата си. Това не е положителна саможертва, а отрицателно самопотъпкване.

Неразвитата Риба прощава с лекота грешките и вместо да коригира, поддържа отрицателните склонности у околните. Така тя несъзнателно подкрепя хаоса. Поведението й представлява приемане на хаоса, какъвто е, а не е мъдрото състрадание, каквото постигат висшите представители на знака.

Излизането от всеядната симпатия, изопаченото състрадание и безпринципното приемане на всичко е още едно предизвикателство пред родените в Риби.

Съзвездието Риби

То е разположено на небосвода между съзвездията на Водолея и Овена. Представлява констелация от ок. 75 слаби и три по-ярки звезди. Графичното из свързване проявява един остър ъгъл, който с много въображение оприличаваме на риба.

Управители на Рибите са Юпитер и Нептун. Първата носи добра воля, творческа енергия, благо-чувство и космическа мисъл. Втората добавя предразположеността към религиозност и духовност.

Традиционната астрология описва хората-Риби като добродушни, щедри и търпеливи, проявяващи симпатия и благосклонност към хората. Те са любители на фините, красиви неща.

Развитите Азове са тихи и тактични, ненапрапчиви в отношенията си с хората. Умеят да проявят достойнството си, ако се прекали с добродушието им. Не са обидчиви, но биват отблъснати от агресията и вулгарността.Мнозина развити Риби са лечители. Ръцете им са благословени, цялата им същност пръска спокойствие и положителна енергия. Те зареждат хората по правилния начин.

Неразвитите Риби също зареждат хора и същности, по неправилния начин, отдавайки психичната си енергия. Те имат нужда да бъдат лечители на самите себе си, да преодолеят хаоса в себе си, илюзиите и най-вече – да си отгледат силна воля, чиято липса ги прави такива лесни жертви и слага прът в колелата на еволюцията им.

Религиозността, способността да служат, дори да се жертват им дава възможност бързо да отработват карма от предишни превъплъщения. Отрицателните и безволеви Риби обратно – трупат нова карма и спират развитието си.

Джоселин отбелязва, че набожността и божествеността дават истинската радост за този привързан към духовното знак в най-високите му проявления. Те се постигат чрез самоопределяне, чрез самомоделиране на съдбата, чрез съзнателно приемане и отъждествяване с Христов, съзнателно вливане на нисшето Аз в космичното Аз, докато двете станат Едно, пронизано от светлина.

Така личността Риби топи лошата си карма и да се пронизва от Божествена светлина, на свой ред разпръсквайки я в тъмния физически свят.

Виждаме как земното въплъщаване във физическо тяло бива последвано от приемане на Христос и израстване в Божиите ценности. Това е безценна възможност, влята като енергия в Риби.

Но дали Рибата се възползва? Въпрос на свободна воля, на собствен избор. Кармата се оплаква или се отработва. Личността прогресира или оставя подема за следващо прераждане. Но по един и или друг начин всеки живот доближава до целта – с малко или със значителен растеж, ако се придобие правилното отношение.

И пак да забележим двойственото влияние на енергиите в знака Риби. От една страна те обуславят преражданията и кармата, която води през тях. Заедно с това дават сила и мощ да се излезе над съдбовността, да се надделее и преработи дотолкова, че душата да се освободи от нуждата да се преражда.

Обаче Джоселин казва, че докато планетата не бъде спасена, Христовите души ще искат да се въплъщават, за да помагат за развитието на човечеството като цялост и на Христос – в неговата мисия, с която е влязъл в Зодиакалния кръг.

И енергията на саможертвата я имаме – тя също е в Риби. От 12-я знак се раждат спасителите, и самият Спасител. Исус човекът с кръщаването отдава тялото си на Христос, за да може чрез него да се реализира Божията задача. Отдаването на собственото тяло за Мистерията на Голгота е знаковият пример за саможертва – Върховна жертва, от която произтича спасението на Земята, израстването на човечеството и самата Еволюция.

С рибята енергия земните прераждания стават не поредица от мъчителни уроци, а светъл път към Христа. Лично просветление и свят принос в развитието на човечеството. На практика: в реализирането на Божият план за света. И ето от знака Риби идва най-висшата нотка, заключителният акорд на Божествена симфония, която се свири на Земята.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.