Библията и прераждането | Упражнения по медитация за начинаещи

Има ли живот след смъртта, има ли прераждане? Идеята за прераждането според Библията, Антропософията и други учения. Значението на прераждането за здравето на човека.

Идеята за прераждането е широко разпространена и се приема в източните религии и философии. За християнството обаче тя е една доста трудна тема. Тук ще се опитаме да представим някои основания „за“ и „против“ приемането на прераждането във връзка с Библията.

Значението на въпроса за прераждането за здравето

Въпросът за прераждането има важно значение не само от мирогледна гледна точка, но също така е от съществено психологическо и здравословно значение. Ако човек е убеден, че прераждането съществува, за него няма да е потискаща мисълта за евентуалната смърт, той или тя ще се освободи от тегнещия страх и ужас от края на живота. Тогава човек би могъл да бъде спокоен в последните моменти от своя живот, което според някои източни учения е от изключително значение за по-нататъшното съществуване (в което те са убедени). Нещо повече, те смятат, че моментът на смъртта е най-важният момент в човешкия живот.

Основания против прераждането

Погледнато повърхностно, чисто материалистично, човек бива отъждествяван с неговото физическо (материално) тяло. Когато това тяло престане да функционира, материалистичният възглед обявява края на съществуването на този човек.

Консервативните привърженици на християнската религия посочват, че никъде в Библията не е упомената възможността за прераждане. Задават и въпроси като:

  • Ако има прераждане, какво значение има то за Бога
  • Какво е значението на прераждането за човека?
  • Защо, ако има прераждане, християнството се страхува от него?
  • Ако има прераждане, защо човек не си спомня предишните животи?

Освен това те привеждат определени текстове, като например следните думи на ап. Павел:

„На човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд“. (Евр. 9:27)

Според официалното православно християнство, в основата му е учението за възкресението на душата на човека като самостоятелна личност, което ще се случи при „всеобщия съд“. Идеята за превъплъщението не била позната на иудейския светоглед, лежащ в основата на християнството. Бог щял да опрости греховете на вярващите, докато в идеята за реинкарнация нямало място за никаква прошка.

Феноменологични основания за прераждането

Ако човек не е отъждествяван само с физическото му тяло, но се взима предвид още душата и Духа му, тогава след смъртта на тялото може да се допусне продължаване на съществуването на душевно-духовната му същност в някаква друга форма.

Могат да бъдат направени аналогии на продължаването на живота и след смъртта на тялото с различни явления, които наблюдаваме в природата. Така например, една какавида да трябва да „умре“, за да може от нея да се получи пеперуда.

Описани са някои медицински изследвания на починали веднага след тяхната смърт, при които е било установено, че тялото е станало малко по-леко. Тази разлика би могла да бъде приписана на „отлетялата душа“ на покойния.

Описани са различни случаи, които могат да послужат като доказателства за продължаването на живота след смъртта и прераждането. Например, близка на вдовицата на мистър Сенко описва разказаното й от нея:

В един следобеден сън, месеци преди да започне войната в бивша Югославия, сънува голямо количество херувими и ангели (предавам точно думите й), които й казват, че идват да вземат майка й, защото започва война. В съня си тя им казва: „Отивайте си, майка ми ни трябва още, имаме нужда от нея.“ И те се стопяват във въздуха. Стресната се събужда. Отива в стаята на майка й, успокоила се като я видяла жива, но не разбрала за каква война иде реч в съня й. Месеци по-късно през 1998 г. започнала войната в Югославия.

Свекърва й била в болница от дълго време. Пак в един следобеден сън, около 14 часа, (артистичните програми по нощните заведения са много изморителни) вижда как непозната жена отваря вратата на апартамента, държи букетче кокичета в ръка и на въпроса й: „Кого търсите?“, жената отговаря: „Покойната Елена“. Стефка репликира, че тя не е покойна, а жива. Стресната скача от леглото и казва на мъжа си: „Нещо се е случило с майка ти“. В 18.00 часа от болницата съобщават по телефона, че майка му е починала в 14.15 часа.

В последните години, съкрушена от болестта на мъжа си, Стефка започва да чете духовни книги, за да помогне на духа си да преодолее предстоящата раздяла. И му поръчва: „Като отидеш в Отвъдното дай ми знак някакъв, да съм спокойна за теб“. И на 40-я ден през нощта сънува мъжа си, облечен в костюм, усмихнат в компания от хора, и едър мъж зад него, който няколко пъти й повтаря: „Той е на съответното място. Той е на съответното място.“ Стряска се от думите, които отекват в ушите й, но е вътрешно спокойна от усмивката на лицето му – знае, че е добре там, където е.“

Логически и езотерични основания за прераждането

От логическа гледна точка необходимостта от прераждането на човешката същност произтича от нуждата от много повече време от един живот за усъвършенстването на човека, за да стане той „образ и подобие на Бога“. Ако след „единствения“ живот няма продължение, тогава няма възможност за усъвършенстване, няма и възможност за изправяне на допуснатите грешки и злини в следващия живот, което се случва след евентуално прераждане и лежи в основата на т.нар. от езотериците „закон за кармата“ (закон за причината и следствието).Прераждане и Библия 2

Възможен отговор на въпроса защо човек не си спомня миналите животи се състои в това, че човек още не е достигнал до съответното ниво на развитие, за да може да го прави. И всъщност по-правилно е да бъден зададен вместо този въпрос следният: „Какво трябва да направя, за да си спомня предишните си животи“. Отговорът на него е, че човек трябва да започне да работи съзнателно за духовното си усъвършенстване. Част от тази работа е свързана с правилната медитация, която се разглежда например в нашата група. Заповядайте и на следващата ни среща!! 1)Следващата ни среща ще бъде на 25 юли (от 8:00 до 8:30 ч. сутринта) темата – “Концентрация върху растение”, като ще се опитваме да я свържем, доколкото е възможно, със следния стих на Щайнер от „Календара на душата“:
“Дарът на Духа в душата си да пазя,
Предчувствието мое строго повелява,
Та зреещите дарби Божии
В недрата на душата
На себесъзнанието плодовете да родят.“

Антопософски основания за прераждането

Защо в Библията не се споменава директно възможността за прераждане?

Според великия посветен на 20-ти век Рудолф Щайнер това е така, защото във времената на създаване на библейските текстове човешкият Аз от предишното си разширено съзнание, свързано с духовния свят, но неосъзнаващо своята самостоятелност, е трябвало да бъде „центрирано“ в една точка, в един живот, за да може да осъзнае себе си като индивидуалност. Важна роля в този процес на „заземяване“ е изиграл и алкохолът, разпространеният в онези времена култ към Дионисий и употребата на вино.

И въпреки това, в Библията могат да бъдат намерени текстове, свързани с идеята за прераждане. Някои от тях са свързани със старозаветния пророк Илия, чиято памет се отбелязва днес от православната църква. За живота и делата му можем да прочетем в Трета книга Царства, гл. 17 и следващи. В книгата на пророк Малахия, гл. 4 се казва:

5. Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен.
6. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие.

Пророк Илия, Библия, Прераждане, Карма

Пророк Илия

И след това се пренасяме в текстовете и времето на Новия завет. В гл. 11 на Евангелието на Матей четем думите на Христос:

14. И ако искате да приемете, той (Иоан Кръстител) е Илия, който има да дойде:
15. който има уши да слуша, нека слуша!

И още по-подробно по-късно, в гл. 17:

9. И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда и каза: никому не обаждайте за това видение, докле Син Човеческий не възкръсне от мъртвите.
10. А учениците Му Го попитаха и думаха: защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?
11. Иисус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко;
12. но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях.
13. Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иоана Кръстителя.

Подобно описание четем и в гл. 9 на Евангелието на Марко.

Има ли прераждане?

За да бъдем на 100 процента сигурни има или няма прераждане, трябва да станем ясновидци и тогава да изследваме какво се случва с душата на починал човек. Ясновидски способности понякога, но много рядко се появяват в резултат на някакъв инцидент или специална благословия свише.

В общия случай е възможно човек сам да работи в тази насока, като един от елементите на такова развитие е медитацията. Заповядайте на срещите на нашата група!! 2)Следващата ни среща ще бъде на 25 юли (от 8:00 до 8:30 ч. сутринта) темата – “Концентрация върху растение”, като ще се опитваме да я свържем, доколкото е възможно, със следния стих на Щайнер от „Календара на душата“:
“Дарът на Духа в душата си да пазя,
Предчувствието мое строго повелява,
Та зреещите дарби Божии
В недрата на душата
На себесъзнанието плодовете да родят.“

Вижте и ТОВА:

Завръщането на Блудния син. Притча

Ето и едно интересно видео на руски по темата:

Бележки под линия:

Бележки под линия:
1, 2 Следващата ни среща ще бъде на 25 юли (от 8:00 до 8:30 ч. сутринта) темата – “Концентрация върху растение”, като ще се опитваме да я свържем, доколкото е възможно, със следния стих на Щайнер от „Календара на душата“:
“Дарът на Духа в душата си да пазя,
Предчувствието мое строго повелява,
Та зреещите дарби Божии
В недрата на душата
На себесъзнанието плодовете да родят.“
Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.