Какво е емпатия? Значение и примери

Какво е емпатия? Значение и дефиниция. Примери за различни видове: Когнитивна, състрадателна, афективна. Синоними и антоними. Книги

Емпатия е способност да разберем защо другите постъпват по определен начин, като се поставяме на тяхно място.

Идеята чудесно се онагледява от детската игра „камък, ножица, хартия“, в която играчът се старае да се постави на мястото на съперника и да реагира спрямо предполагаемото негово решение.

Шахматистите постоянно се поставят на мястото на противника, за да предусетят неговия ход. Говорим за различни степени на съпреживяване (таблица).

Степени на съпреживяване
Понятие Същина
Съчувствие емоционален отклик на състоянието на друг човек (собствени емоции, провокирани отвън)
Състрадание собствени емоции по повод друг човек + желание да се помогне (присъединяване към проблема)
Емпатия изпитване на чужди емоции, способност да се чувства това, което изпитва другият

Термините отразяват различни степени на потопяване в другия човек. Емпатия е най-дълбокото ниво – изпитваните емоции не са собствени, а на отделно същество. Не е необходима родствена или друга връзка, за да се прояви емпатия. Подобно отношение дори по-често се проявява към съвършено непознати хора.

Какво е емпатия? Значение и дефиниция

Думата е гръцка и означава „в чувството“. По дефиниция това е осъзнато съпреживяване на моментното емоционално положение на друг човек, без да се загуби разбирането, че това е отделно същество.

 • Синоними. Състрадание същото ли е? Както уточнихме в таблицата, емпатия, състрадание и съчувствие не са синоними. Те имат собствени нюанси, различаващи ги от другите понятия. Думата няма пълноценен синоним. За нейни заместители се ползват чувствителност, ангажираност, включване, но те способни да предадат пълния смисъл само при наличието на контекст;
 • Алтруизъм? Различно понятие. Алтруизъм е загриженост за другия и готовност да му се помага до степен на саможертва, без да разчита на замяна. Обратното на егоизъм;
 • Антоним за емпатия. Антипатия ли е? Обратното на емпатия е равнодушие, егоизъм и егоцентризъм. Равнодушие най-добре отразява идеята на емпатия с обратен знак – човекът чувства или разбира отсрещния, но не се интересува. Следващото ниво е безчувственост. Антипатия означава да си отблъснат от човека – отхвърляне, отстраняване поради неприязън.

Впрочем някои автори противопоставят на емпатия – психопатия. Личност без способност за емпатия (съпреживяване) се разглежда като психическо отклонение от нормата – психопатия. Това е най-точният антоним на емпатия. А обратното на емпат е психопат (пълна неспособност да се съпреживява).

Примери за емпатия и видове

Има няколко класификации на емпатия. Според едната, има два вида – емоционална (базирана на чувствата) и когнитивна (базирана на разбирането, интелектуален процес).

Емпатия 01

„Емпат“ – човек с развита способност към емпатия

Според друга класификация има трета емпатия – предикативна, способност да се предвидят афективни реакции в конкретна ситуация.

Някои автори говорят за „тъмна“ емпатия – способност да се разбират чуждите емоции без способност да се чувстват. Тъмните емпати са манипулатори, те се възползват от информацията за състоянието на другите.

Състрадателна емпатия

Този тип емпатия надгражда понятието състрадание. Емпатът прониква и усеща чувствата на другия, вследствие на което иска да му помогне.

Примери от историята: знаменити исторически личности стават такива поради своята способност за емпатия. Силен емпат на своето време е Джордж Оруел. Той обръща внимание на угнетените групи от британското общество, изпитва съчувствие към животните и е страстен защитник на правата им.

Емпатия 02

Емпатия се развива като всеки друг навик

Майка Тереза е рядък тип емпат. Тя превръща способността си да съчувства в житейска мисия да помага. Силни емпати са Опра Уинфри, Кейт Бланшет, Елеонор Рузвелт.

Примери от изкуството

 • В литературата: при първо запознанство с Хари Потър Джоан Роулинг веднага въвлича читателите в съдбата на героя. Тя ги превръща в емпати, които чувстват мъките на сирачето, затваряно от богатите си роднини. Епископ Мириел от „Клетниците“ на Виктор Юго е литературен герой – емпат. Той се потопява в съдбата на Жан Валжан и изпитва непреодолимо желание да я промени;
 • В киното: перфектният пример за емпат е Оскар Шиндлер, който съставя своя „Списък“ воден от нетърпимата болка, която изпитва наравно със страдащите евреи. Нататък той се развива в алтруист – помага до степен на саможертвеност, като всички последствия за него са единствено негативни.
Когнитивна емпатия

Когнитивният тип емпатия предполага потапяне в другия посредством ума. Чувстването и съпреживяването са на база дълбоко разбиране на чуждото състояние. Когнитивната емпатия предполага анализиране на действията на другите и съотнасянето на тази информация към собствения опит. Бизнесмени и търговци строят успешен бизнес върху способността си да разбират хората с техните вътрешни желания.

Примери от историята: когнитивен емпат е Нелсън Мандела, който жертва години от живота си и  личните си  интереси заради общественото благо. Способността му да разбере вътрешния мир и опасенията на белите южноафриканци има значителна роля в мирния преход от Апартейда към демокрация.

Примери от изкуството

 • В киното: терминът „емпатия“ е слабо познат преди филма за Ханибал Лектър. Профайлърът на ФБР Уил Греъм е когнитивен емпат, което му помага да намери престъпника. В „Игра на кодове“ Джоан Кларк е когнитивен емпат, който тълкува и обяснява емоциите и социалните действия на хората;
 • В литературата: В „Да убиеш присмехулник“ Атикус Финч съветва дъщеря си да влезе в кожата на другия и да я „носи“, за да разбере другата гледна точка.
Афективна или емоционална емпатия

Чистата емоционална емпатия е способност да се проникне в чувствата на друг човек до степен да се изпитват пълноценно като собствени чувства. Някои изследователи са убедени, че пълното сливане с друг човек е предпоставено от особен строеж на нервната система. Емоционалният емпат пропуска през себе си болката и щастието на другите, при което ги изпитва също толкова остро и истински.Емпатия 04

Дълбоката емоционална емпатия е постоянен стрес, тя може да доведе до емоционална нестабилност и нервен срив. Вродените емпати не трябва да заемат длъжности, които предполагат потопяване на чуждите проблеми, за да се съхранят.

Смъртта на принцеса Даяна потриса целия свят заради способността й да взаимодейства с хората „от душа“.  Именно същността й на емоционален емпат я прави толкова обичана в различни държави. Пример за колективна емпатия пък е реакцията на хората при смъртта на принцесата. Много хора, които никога не са я срещали, изпитаха истинска дълбока тъга.

Примери от изкуството

 • В литературата: Младият брокер Ник от „Великият Гетсби“ има способността да изпитва емоциите на хората, които среща. Той съпреживява емоционалните изменения в Гетсби;
 • В киното: героите в „Inside Out“ са персонализации на емоциите на малко момиче. Сюжетът дава възможност на Радостта да изпита емоциите на Тъгата и да ги разбере.
Лечебна емпатия

Съществено професионално качество на медицинските сестри е способността да разбират и възприемат емоционалните преживявания на пациентите. С клинични изследвания е доказана хипотезата, че проявата на загриженост и искрен интерес са не по-малко лечебни от лекарствата и професионалната лекарска помощ.

Примери от живота показват как добри професионалисти постигат по-ниски резултати в лечението, когато го провеждат строго по алгоритъма, следвайки данни и параметри, без да отчитат психиката и емоциите на пациента.

 • Добрият самарянин. Едноименна притча на Исус е перфектен пример за емпатия, която завършва с реална помощ. Разказът утвърждава необходимостта от реални действия;
 • Активно изслушване от лекаря: ефективният лекар изслушва пациента и не игнорира неговите чувства и опасения. Той отчита и признава изпитваното от болния;
 • Персонално внимание от медицинската сестра: когато пациентът е разстроен, помага сестрата да отдели време, да поседи с пациента, да поговори с него и да му даде възможност да изрази чувствата и своите притеснения;
 • При стоматолозите: емпатите усещат безпокойството на пациента и отделят време да обяснят процедурата и да внесат увереност и спокойствие;
 • При тежки диагнози: емпатите не бързат, обясняват внимателно ситуацията, подбират си думите, предлагат поддръжка и се убеждават, че пациентът разбира следващите стъпки.

Емпатията в различни контексти

 • Емпатия при децата и в училище. Емпатията не е вродена способност, а следствие от възпитанието. Нейните основи се поставят в ранна възраст. Емоционалните способности на детето се разпознават към 3-4-години. Емпатите проявяват съжаление, а неспособните на нея остават равнодушни и даже злорадстват. Това е тревожен сигнал за родителите. В училище емпатията се развива целенасочено, като се обръща внимание на чуждите чувства, децата се социализират и получават добри примери;
 • Емпатия в личните отношения. Отношения, в които присъства дълбока емоционалност, се наричат емпатични. При тях общуващите разбират, чуват и изпитват чувствата на отсрещния. Емпатията дава възможност на човека да стане най-добър приятел и отличен партньор;
 • Професионална емпатия: Лидерство, продажби, маркетинг. Способността за емпатия носи реални ползи в бизнеса и на професионалното поприще. Почти няма професия, която да не се повлияе от способността да се съпреживява. Най-важно това е за лидерите, търговците и управляващите големи колективи;
 • Глобална емпатия: Разбиране между култури и нации. Мирни преговори, дипломация. Емпатията носи огромни успехи в политическия и обществения живот. Тя е задължителна способност за военачалниците, политиците и дипломатите. Емпатията е качество на успешните пратеници за установяване на мир, културно и търговско сътрудничество.

Книги за емпатия на български

Емпатия 03

Когато излезе изпод контрол, емпатията носи много минуси – емпатът страда заради чужди проблеми и натрупва в себе си негатив

През 1995 г. излиза на български световният бестселър на Даниел Голман „Емоционалната интелигентност“. Според автора, емпатията, заедно със самодисциплина и осъзнатост, са ключови качества за успех, които надхвърлят способностите на интелекта.

„Проблемът с емпатията“ на Гавин Екстенс е художествено произведение, което разглежда важността да се забелязват другите хора и да се съпреживява съдбата им.

Емпатията се представя и в учебниците по психология.

Тест за емпатия

Създадени са тестове, които на различно ниво проверяват способността за емпатия. Отговорете само с „да“ и „не“ на 9 въпроса за бързо общо тестване.

 1. Огорчавам се, когато някой човек (дори и непознат) да стои самотен;
 2. Не ме дразни, когато хората проявяват своите чувства;
 3. И аз се нервирам, когато някой край мен нервничи;
 4. Не е глупаво да се плаче от щастие;
 5. Приемам присърце проблемите на приятелите си;
 6. Разчувствам се от любовни песни;
 7. Притеснявам се да съобщавам неприятни новини;
 8. Околните силно влияят на настроението ми;
 9. Разстройвам се при вида на плачещ човек.

Пребройте дадените отговори „да“. Колкото повече „да“ сте събрали, толкова по-високо ниво на емпатия обладавате. Хората със 8-9 отговора „да“ са емоционално отзивчиви, чувствителни към проблемите на околните, великодушни, склонни да прощават.

Вижте и ТОВА: Емпатия и симпатия. Езотеричен начин за пробуждане на емпатията чрез неутрализиране на симпатията и антипатията помежду им.

Видео: Пет правила на емпатията с Морган Фрийман

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

2 коментара по “Какво е емпатия? Значение и примери

 1. Получих 9 да на теста, но не се възприемам като емпат. По-точното е, че чуждите емоции ме натоварват.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.