Зодия Стрелец: вечен пътник по еволюционната спирала

Деветият от Зодиакалния кръг – Стрелец, е облагодетелстван със символ, който синтезира неговата същност и следвайки смисъла му, ни води право в неговата сърцевина. Нищо чудно – и това е в духа на знака, който държи в ръце лък и изстрелва острата стрела към взетата на мушка цел.

Стрелец се изобразява като съчетание от телата на човек и кон. Някои прагматични автори пишат, че този действително древен образ идва от времената на конните народи, които живеели върху седлата, едва ли не слети в единен организъм със своите коне.

Представата придобива очертанията на самостойно същество още в древногръцката митология – в лицето на Кентавъра. Но ще видим, че образът няма общо със симбиозата между човек и кон, а ни води до същността на самия човек като съчетание от материя (тяло, кон) и духовност (дух, човек). Не напразно животинската компонента е задницата на коня, а на човека се падат гърдите и главата.

Разбирането за Кентавъра (а оттам и за Стрелец) като съчетание от висша духовност и животинска организация се подкрепя от Рудолф Щайнер във втората от шестте му лекции по Окултна история, изнесени между 27 дек. и 1 януари при настъпването на 1911 г., в Щутгард.

кентавър, стрелец

Френският художник Никола Бернар Леписие пресъздава митологичния разказ за кентавъра Хирон, който е обучавал Ахил и други древногръцки герои (елемент от картината)

Древната символика отговаря на действителността, отбелязва антропософът, и обяснява: кентавърът изразява едно разбиране, което са имали още в древността, че човекът е духовна и физическа същност. Образът на човекът с конска основа (задница и крака) обаче показва нещо повече: виждането на древните, че тези две същности са сравнително самостоятелни или още по-конкретно – духовната компонента на човека е самостойна спрямо материята/ тялото и заложената в него физическа природа. Древните са разделяли висшата духовност и животинската организация на ниво личност, казва още Щайнер в своята лекция. И всеки човек като личност може да бъде разглеждан в образа на кентавър – с духовност и тяло.

По-далеч в тълкуването отива Джон Джоселин, в главата, отделена за Стрелеца, в неговите Медитации върху знаците от Зодиак. кръг. Астрологът-антропософ конкретизира физическата компонента (коня) като физическия мозък, интелекта и нисшето съзнание. Човекът представя духовното надфизическо съзнание, освободено от мозъка и достигащо до духовната интелигентност.

Символът на Стрелеца, както и енергиите, заложени в знака, ни водят към израстването на нисшето съзнание в духовно. Както и към способността такова съзнание да бъде въплътено в бита и живота, на физическо ниво.

Стрелецът ни мами към висшите области, посочва Джоселин. И ако дотук не е ясно, идеята се подчертава от допълнителния елемент в символа – опънатият лък с готова да излети стрела. Образът на древния кентавър в символичния знак на зодия Стрелец е леко преобразен, подчертавайки целенасочената воля на човека.

Естествено, стрелецът в Стрелец не е ловец, нито завоевател. Опънатата тетива дава посоката на човека като въплътена на Земята същност – устремен към висшите области, към висшата духовност, към Духа, Истината, Христовото съзнание и в крайна сметка – към Бог и Дома. Защо ли? Защото лъкът е обърнат към небето. Далечната цел на стрелата е божествеността, преобразяването на животинската същност – тоест физическата природата на човека.

И както кентавърът е наполовина животно, така и Стрелец е знак в движение, в развитие – той показва пътя на човека отдолу нагоре или от нисше към висше. Енергията за това движение сме усвоили в предходния знак Скорпион – една ключова фигура в оформянето на началния импулс и зареждането му с ресурс за реализация. Този аспект обяснихме в статията ни за Скорпион ТУК:

Силата на зодия Скорпион – Орел. Бял и черен Скорпион. Символ

Благодарение на енергията от Скорпион, Стрелец има ресурса да се прицели в небето. Стрелата символизира неговата целеустременост. Това е воля с адрес. Както стрелата може да бъде изстреляна само съзнателно и с известно усилие (в никакъв случай случайно), така и човек съзнателно насочва волята си за израстване и този процес намираме в

Целеустремения Стрелец с лък

Целта на мушка, волята с посока, съзнателното насочване – тези качества с лекота се асоциират със Стрелец и ги откриваме на различни нива. Животът за Стрелците е едно приключение и пътешествие, казва Джоселин. Местоназначението е далечно, но вече определено. Енергията се черпи от огъня, максимално концентрирана в третия знак от огнената триада.

Огнена тройка с Овен и Лъв

Всичко в света е устроено върху числото 3, върху Троицата, върху троичността, посочва друг астролог-антропософ Инго Юнге, като дава пример: свобода – равенство – братство, баща – майка – дете, нервно-сетивна с-ма – ритмична с-ма (дишане и кръвообращение) – обмен на веществата.

Идентичен принцип е валиден и в Зодиака. Сред 12-е знака има по трима носители на огън, въздухът, земя и вода. Всяко качество се съдържа по три пъти в Зодиака. Самите качества са четири и съответстват на четирите компонента в същността на човека – физическо – материя, етерно и астрално тела, и Аз.

Но вътрешната структура е построена върху принципа на тричленността. Всяко се среща три пъти, разказва д-р Юнге в своя лекция пред руска публика и повтаря, за да е ясно: четири качества, всяко по три пъти, съставят 12-компонентния Зодиак. И когато се опитаме да намерим в Зодиака тези четири качества, ще стигнем до кръстовете.

Отношението в огнената тройка се анализира от Джоселин в „Медитациите“. Като носители на енергията на огъня, те са белязани с изключителна жизненост. Но тази жизненост е проявена на различни нива.

При Овен тя е динамична, което идва от управителя му Марс.

При Лъва – среден в тройката, тя е същността на живота, както управителят му Слънцето.

При Стрелец (Юпитер) жизнеността получава направление. Тя се захранва от духовната същност на човека, която като самоподдържащ се механизъм е неизчерпаема. Затова Стрелецът е неуморимо целеустремен. Той върви към белязаното, неуморно, без изтощаване, докато носителите на енергиите на други знаци „падат край пътя“, както се изразява Джоселин.

Как се развива душата в знаците от Огнената тройка?огън, огнен знак, огнени зодии, Стрелец, Лъв, Овен

Овенът е I-ви знак, главата, символ Коча. В него е вграден импулсът на Аза, който оформя човешката индивидуалност. Затова енергията на знака се изразява с думите „Аз съм“. Изразът не  е девиз, а принцип, изразяващ наличието на идентичност. Овен дава възможност на човека да се самовъзприеме като отделно същество и да манифестира „Аз съм“! Понеже Азът е свързан с волята, тази субстанция я намираме преизобилно при Овните. Как работи градивно и разрушително и още детайли сме дали ТУК: Характеристика на Овен. 

Овен е от Кардиналния кръст. Неподвижният знак в огнената тройка е Лъв. Чрез неговата енергия идентичността вече е осъзната и се изразява по най-ярък начин. Традиционната астрология представя принципа чрез т.нар. девиз „Аз искам“. Енергията е динамична и действието става главна харастеристика на Лъва. Същността на Овена поражда идеи и инициативи, Лъвът ги задейства, вдъхва им живот. Изпълнението обаче принадлежи на Стрелците.

Стрелец е III-ят огнен и представител на Фиксирания кръст. Имаме по един огнен знак от всеки кръст, който по различен начин борави с качеството. При кардиналния то се поставя, изявява. При подвижния получава динамика и съответно – развитие. При неподвижния намира крайната си реализация. Този принцип наблюдаваме и при волята, и при инициативността.

Според Джоселин това на практика е работа с творческата енергия. В огнените знаци тя претърпява развитие от начална до крайна точка – заражда се, развива се и се въплъщава. Овен поражда съзидателните сили, в него се посява Божествената идея. Знакът е начало, първоизточник на творческия импулс. Оплождането е в Лъв, където съзиданието получава енергията да се умножи и нарастне. Идеята получава живот. Родена в Овен и катализирана в Лъв, енергията стига до Стрелец, където е призвана да получи крайната си форма, да се „сготви“ за превъплъщаване в текущия или следващ живот. Джоселин разглежда това движение на съзиднието като цикъл, който в Стрелец придобива завършеност.

Каква е целта? Преобразяване на коня в човек – идеята, изразена с кентавъра. Преобразуване на животинската компонента в човека и изявата му като Божествено творение, каквото е. В огнената триада виждаме как буйните животворни енергии избликват (Овен), канализират се (Лъв) и се целеустремяват (Стрелец). При Стрелците енергията на съзиданието вече е истинска сила, защото е осъзната. Тя не се пилее като при Овена, не се задържа в сферата на желанията като при Лъва. При Стрелец тя става вектор. Под този знак човекът осъзнава целта и пред него се простира пътят. Да, този път предстои да бъде изминат. Някои души Стрелци ще се справят, други ще напреднат само донякъде. Но пътят вече е видим.

Ето защо Джоселин отбелязва в книгата, че Стрелецът е служител на еволюцията. Тя би била невъзможна без цел, каквато е заложена в знака. Както е заложен импулсът да търси, следва и преследва.

Съзвездие Стрелец

Най-красивата част от Млечния път попада в съзвездието Стрелец (Sagittarius на лат.)

И още един аспект във взаимовръзката на огнените знаци намираме при Инго Юнге. Той разглежда елементите като същества – има три въздушни, три земни, три водни и три огнени същества. Във рамките на тройката съществата се подкрепят. Всяко едно бива съпроводено от останалите. А човекът има три духовни опекуна. За пример: щом човек е роден в съзвездие Овен, негови допълнителни опекуни са Лъв и Стрелец. Когато Слънцето влезе в съзвездията Лъв и Стрелец, за дадената личност настъпва благоприятна ситуация.

Аналогично – при Стрелец. За Стрелеца настъпва благоприятно време, щом Слънцето се разположи в съзвездията Лъв или Овен. И по обратния път се откриват неблагоприятните периоди. Астрологът Юнго чудесно онагледява тази зависимост с Ню Йорк и паметното събитие – сриването на Свет. търговски център през 2001 година.

Астрологията, казва той, се прилага не само към личността, но и планетата в цялост. Тя също е същество. Така както човекът се проектира върху Зодиака и виждаме под кои знаци са оформени неговите части и органи, така и Земята се проектира върху Зодиака. От такава проекция се вижда съотнасянето на области от планетата към знаците.

Стрелец попада в тази област на САЩ, където се разполага Ню Йорк. В момент, когато Плутон минава през Стрелец и съвсем конкретно – през тази зона на Стрелец, която съотвества на Ню Йорк – точно в този момент произтича антентатите срещу кулите в световния център.

Юпитер, кръв и подхранване

Юпитер, управителят на Стрелец, в рамките на човешкото тяло отговаря за черен дроб и за системата от съдове, по които протича кръвта. Тези два компонента са жизнеподдържащи за физическото тяло. Сложната система от съдове е разположена, тъй че всяко кътче от организма да бъде подхранван.

Юпитер управлява процесите на хранене, съответно – физическия растеж като основа за духовния.

Кръвта пътува по тези криволичещи пътища и носи живот на тъканите. Така и Стрелецът се себеусеща свойствено и комфортно по световните пътища, прави паралел Джоселин и определя знака като авантюрист, за който всяко кътче във Вселената е достижимо, достатъчно близо, за да бъде посетено (постигнато).

Юпитер „дирижира“ и надбъбречните жлези. Ето откъде идва неизчерпаемият оптимизъм на Стрелците.

Жизнерадост и оптимизъм

Джоселин определя надбъбречните жлези като създатели на равновесие. Те спират негативните емоции, характерни за Луната, не особено хармоничния Марс и мрачния Сатурн. Чрез Юпитер жлезите дават енергия на сърцето и „имунизират“ срещу негативите. Така хармоничните представители на знака биват белязани от несекващ оптимизъм.

Те са способни да изпитват истинска радост, дори жизнерадост, да възприемат с лекота околния свят и случващото се. Затова те са приятни личности и заразяват със своята радост и лекота. Сърцето попада в „зоната на отговорност“ на Лъва, но Стрелец е застанал на пътя и му доставя кръв, за да живее и изпитва любов. Кръвта е странна субстанция, разсъждава Джоселин. Без нея не е възможен живот. Сърцето без кръв би било един мъртъв орган.

Ако се върнем на жизнеутвърждаващото начало в Стрелец, то определено идва от Юпитер. Планетата му дава енергията на движението и топлината, а също така и центробежната сила. Стрелец е обществен знак, задаващ направление – движение от източника и целеустремена енергия.

Юпитер се свързва още с божествената мъдрост и Стрелецът е предразположен да се развива в посока просветление. При него се наблюдава просветляване на интелекта – съгласуване на тялото с душата и духа, за да се получи субстанцията Дух-ум. Просветляването на интелекта прави човека духовен, той скъсва с егото и се отваря за Христовата светлина.

Божественият ум и мъдрост, представлявани от Юпитер, обаче не могат да се добият само с интелект. необходими са набожност и благоговение, превръщане на интелекта в духовен. Това качествено изменение на интелекта се случва в Стрелец, под който човекът съумява да надскочи сетивното, да премине през завесата на материалния живот и да се освободи чрез Истината. Тази идея е вложена в думи на апостол Павел:

характеристика на Стрелец

Ето какво развитие получава човешкия ум в сферата на Стрелец. Естествено е умът, мисълта и интелекта да придобият ново качество в знака, част от

Подвижния кръст

заедно с Близнаци и срещуположната им двойка Дева – Риби.

Третият от кръстовете, издигнати на Голгота, модел на пътя на чов. душа, се свързва с ритъма на деня и нощта. Слънцето изгрява в съзвездие Риби и залязва в Дева. Силата на пладнето се реализира в Близнаци, а полунощ – в Стрелец. Този подвижен кръст се нарича Кръст на Сина.

Впрочем в една своя лекция Инго Юнге насочва внимание към формата на кръста. Ъглите между рамената му са равни на 90 градуса. Лъчите на вътрешния кръст делят наполовина, създавайки лъчи на 45 градуса. Интересен феномен нарича антропософа това, че на 45 години човек пристъпя към пускане на този кръст в себе си, правейки го вътрешен. Разчитайки каквото и да е в Зодиака, постоянно се натъкваме на влияния, идващи отвън и съотнасящи се с 45 градуса, 45 дни или години.

Фиксиран кръст, Подвижен кръст, Кардинален кръст, Кръстовете на Голкога, Зодиакален кръг, огън, огнен знак, огнени зодии, Стрелец, Лъв, Овен

Мястото на Близнаци – Стрелец в Кръстовете на Голгота

Близнаци – Стрелец

Стрелец влиза в корелация с подвижния знак Близнаци, защото те образуват рамо на Третия кръст. Такива знаци се наричат допълващи се. Докато в тройките, разделени по доминираща енергия (земна, на водата, въздушна и на огъня) качеството се развива, то в насрещно разположените в трите кръста двойки те се допълват, създавайки едно цяло. Да проследим какво се случва при подвижните Близнаци и Стрелци.

Знаците от третия кръст се съотнасят към етерното тяло. Те боравят със силата за живот при човека и го правят чрез ума и мисълта. Кардиналните знаци дават импулса и волята, неподвижните оживотворяват с чувство, а подвижните привнасят движение към целта.

Движението е типичната характеристика на разположените в Третия кръст, но те боравят с него по различен начин. Най-явно е това при Близнаците и Стрелците – динамични знаци, намиращи се в постоянно движение. Под тези знаци личността търси, развива се и учи.

Разликата е в наличието на утвърдена цел. При Близнаците виждаме движението донякъде хаотично. Те имат импулс за динамика, но тя не е целенасочена. Затова Близнакът се хвърля в различни инициативи, насочва се към различни неща и по своеобразен начин пилее енергията си, по-рядко стигайки до установен резултат.

Липсата на ясна цел различава Близнаците от Стрелците, които в съответствие със символа си, държат крайната точка „на мушка“. Затова въпреки че и двата знака са активност, движение, управител на сетивото за движение е именно Стрелец. Защото той неуморно върви по пътя си, който е точно определен и неговият край е ясен и видим.

И двата знака имат необходимост от мотив за действие, от желание. Това е горивото, което ги задейства. И двата знака са белязани от вдъхновение, дори възторг. Но при Стрелците то е огнено. Близнакът е по-флуиден. Той се вдъхновява от дадена идея, но лесно се разлива. Без да го е жал за вложената енергия, той поставя друга цел и сменя посоката. Докато с огнения си възторг Стрелецът е праволинеен и умее да запази вдъхновението си канализирано.

В обобщение Близнакът се движи, действа, напредва, но той няма идея докъде ще го доведат усилията му. А и не се нуждае от такава визия. А Стрелецът обратно – той без визията за целта няма достатъчно импулс за действие.

Оратори, но не слушатели

Говоренето е силно качество на допълващите се знаци Близнаци – Стрелец. В изразяването и озвучаването на идеите е тяхната сила. Импулсът е центробежен, той извира отвътре навън и това го виждаме при говореното и при пълната липса на способност за изслушване.

Мълчанието не е качество на двойката знаци. Умствени знаци, те са съобразителни и интелигентни, бързо схващат, а нямат търпението да изчакат събеседникът им да мине през целия процес със собствена скорост. Близнакът е много съобразителен, а Стрелецът е направо ясновидец. Той не толкова съобразява, колкото буквално ясновидства по отношение на мислите на отсрещния. Такава съобразителност граничи със свръхестествено усещане.

Ето защо не очаквайте Стрелецът да ви изслуша внимателно и съчувствено, когато искате да споделите. Той смята изслушването за загуба на време. И не е способен да замълчи. Тази характеристика прави и двата знака дразнещи в разговор.

Кентавърът, юпитер, характеристика на Стрелец, огнена зодия, огън, Фиксиран кръст,

Различни стилизирани изображения на знака на Стрелеца

Говорът е и „пробойната“, през която изтича енергията на Близнаци и Стрелец. Напредналите души, които се научават да контролират потока, акумулират в себе си грандиозна сила.

Да се върнем на целеустремеността, която Стрелците получават от Юпитер. Във физическия свят планетата съответства на енергията на движението, на центробежната сила, на топлината. Тя задава направление за движение.

В Стрелец творчеството процъфтява, защото е канализирано и не се пилее енергия. Има всички предпоставки за оформяне на Дух-ум – съгласуване на трите елемента у човека – неговото тяло, душата и духа. А когато дадената личност приеме Христовия ум, започва осветяване на душата и изграждане на връзка с духовния Аз. Проницателността на Скорпиона получава простор в Стрелец и има капацитета да достигне до ясно виждане.

Юпитер, като планета на божествената мъдрост и управител на Стрелец, подготвя личността под силата на знака да приеме Христовата светлина. Ето защо Стрелецът умее чрез ясна мисъл да осветява проблемите и да намира нови истини.

Но за постигане на божествената мъдрост не стига единствено интелект. Необходими са още набожност и благоговение, както ги формулира Джоселин. Потребна е духовна интелигентност. Придобиването й е постижимо и се реализира в енергията на Стрелеца. Личността минава отвъд материята и сетивата, пробива илюзиите и успява да надникне зад физическото съществуване. Откритата там Истина го освобождава.

Издигналият се Стрелец – напредналите души, имат осветен от Духа интелект, едно съчетание на ум и мисъл с Христовата истина и любов. Попадналите под силата на знака получават и капацитета да  прекарат земното си време в хармония. Хармонизирането на тяло, душата и духа е възможно и лесно.

Животът на Стрелеца се бележи от радост, стремеж към божественото и оптимизъм. Джоселин нарича това качество душевна жизнерадост, която е вдъхновяваща за околните, дарява лекота, радост и надежда.

И ето как личността се оттласква от животинската си компонента в Кентавъра и все повече се изправя – нагоре към висшите области. Силата на Аза протича отдолу към небето, от планетата към Звездите. И стремежът бележи знакът, който проявява една жизнерадостна набожност. Стрелецът ни демонстрира естественото съчетаване на земен и духовен свят.

Преобразяването минава не през чувства и емоции, а през ум и интелигентност. Има два вида ум, пише в „Медитациите“ Джоселин, цитирайки апостол Павел. Единият ум е по плът, тоест плътското мислене. Той е смърт, „вражда срещу Бога“, защото не се смирява пред Бога, не е способен на това. Живеещите по плътския ум не могат да следват Божията воля за разлика от живеещите по другия вид ум – духовния. Духовната мъдрост дава мир. Дава дом на Духа на Христос в самата личност.

Стрелец придава своя дан в одухотворяването на земната личност, в оттласкването й от  физическото и материалното. В предходния знак Скорпион е присвоена силата за възобновяване, а в Стрелец се оформя Духът-ум  – интелигентността на истината на Христос.

Ето защо Стрелецът е чувствителен към духовните науки, към познанието за духа, към нематериалната страна. В него е заложена перспектива, съсредоточена в Христос. Знакът дава подходящата енергия за своеобразно преобръщане на съзнанието. То се осветява, издига и целенасочва към Христовата душа, чрез приемане на Христовата истина от ума. Ето как чрез осветяване на душата човекът се оттласква от животното и дори от обикновената си човешка същност. Енергията потича от копитата на кентавъра към главата и оттам – към небесата, в далечната, може би за някои невидима точка, към която е отправен върхът на стрелата.

характеристика на Стрелец характеристика на Стрелец

Джоселин нарича Стрелецът олицетворение на умствената духовна сила, крайно жива, крайно скоростна и целенасочена – една бърза писта, по която човекът бива изстрелян от нисшите степени към висшите нива.

Естествено, подобна скоростна еволюция е непостижима за всяка отделна личност. Ненапредналите Стрелци чувстват ускорението в себе си, но не намирайки духовно приложение на бързината, се отдават на физическата скорост. Те стават почитатели на състезанията, надпреварите и надбягванията. Отдават се на спорта, на автомобилите или на други средства за надскачане на естетствената човешка скорост.

В ежедневието ще забележим това качество във

фигурата на Стрелеца и неговата походка

Личностите, родени с енергията на този знак, често са енергизирани, гъвкави, живи и „еластични“ като тетивата на лъка си. Тяхното движение наподобява стрелата – активност, движение с цел. Походката им е лека, жива и целият им вид е жизнеутвърждаващ. Стрелецът не умее да се разхожда бавно, да се „влачи“, да тъне в спокойствие. Той е бегач или поне бързоходец, той е катерач и скачач. В друг план обича пътешествията, пътуванията, пребиваването сред природата, изкачването на планини, спускането по буйни речни течения. Всичко, що е движение, е близко и присъщо на Стрелец.

Стрелец в чов. тяло

Проектирайки чов. тяло върху Зодиака, Стрелецът заема подтазовата област и бедрата. Там са най-силните мускули, които обезпечават придвижването и жизнеността.

Погледнете изображението на кентавъра и забележете колко масивни са неговите бедра. Те попадат в животинската част и притежават първична сила, осигуряваща оцеляването. С подобни здрави мускули всяко същество умее да оцелява, да бяга, да преследва и да си осигурява храна. Движението и жизнеустойчивостта на физическо ниво се осигуряват от силната мускулатура.

Представителите на знака, които са подвластни все още на нисшата природа в същността си, понякога страдат от прекомерната си деятелност. Те се отдават на крайности в активността, които имат способността да ги разрушат. Стрелци с подчертана личностна страна са раздирани от неспокойствие. Въпреки че знакът отговаря за бедрената мускулатура, това не говори за атлетична конструкция или за прекомерна физическа издръжливост. Напротив прекомерната активност на Стрелеца го застрашава от физическа преумора и сриване. Възможно е тялото да не издържи на напора на енергия отвътре.зодии, човешко тяло, Стрелец, бедра, таз, кентавър, крака

Естественият развой е насочване на енергията в духовните области. Страдат тела, които не са отдадени на умствено-духовните цели и влагат енергията си на материално ниво – любителите на екскурзиите, спорта, надбягванията и скоростите.

Ако се развие духовна, вместо физическа скорост, енергията се канализира в качествено различно направление. Личността губи необходимостта да постига физически рекорди в надбягвания, губи интереса към земните скорости. Любовта към изкачването на планински върхове се преобразява в стремеж към покоряването на духовни върхове, със средствата на Духовния ум.

Интересен детайл от Джоселин: от знака на Стрелеца произтича идеята и понятието „честна игра“. То ни е познато от спортните дейности, но ако се приложи към познатите области на битието, то хармоничността на планетата би настъпила много по-скоро, отбелязва авторът.

Мисловност и духовност

Вслушването в по-висшето духовно същество в Стрелец става със силата на обновения, приел Христос ум. Стрелецът съзнателно или несъзнателно започва да се вслушва. Това значи да спре да се води до законите на света, а да се синхронизира с Божията воля, с Христовото съзнание. Божественият ум надхвърля интелекта на личността.

Стрелецът носи на еволюцията Божия дар на духовната интелигентност. Човешкото същество си изработва все по-здрава резистентност към страха и фалшивите ценности. Интелектът се настройва към Христовия ум . В даден момент човекът схваща Божия план за човечеството и за себе си и продължава по пътя си, но съзнателно, с разбирането за еволюция и пътешествие към Христос. Стрелец дава на човека високите цели и най-високата сред тях – Христос.

Еволюцията, подкрепяна от Стрелеца, не е постижима за всяка отделна личност към даден момент. Едни имат повече в себе си кентавър, други започват да растат в душевните си качества и да еволюират в духа. Кентавърът се показва като буен, див кон, който не винаги уважава законите и етиката.

Без способността за духовна мисловност , акцентът остава върху животинската половина на кентавъра. Мисленето е земно, материално, божествените цели са невидими, духовната еволюция предстои.

Със сигурност човекът ще се преобрази в космично същество и ще отпътува в звездното пространство, отбелязва Джоселин. Тази цел може би е невидима за определен дял от човечеството. Но на човека е заложено да се изстреля сред звездите не по материалния начин като космонавт, а в ролята на „космичен творец“, в един духовен процес.

Умът е могъщ инструмент за подобно пътуване, но когато е осветен от Христовата светлина. Хрисовият ум е астронавтът, който пътува из света без ограничение. И личността, приела Христовия ум, не знае ограничения, нито страх. Цялата книга на Джоселин е написана с цел подкрепа на новите насоки за ума и душата. Цялата поредица за зодиакалните знаци има за своя цел да отвори ума за безкрайните възможности, да го обнови и настрои на духовна вълна, към съвършената Божия воля.

Духът-ум задейства душата. Той неутрализира страховете, негативите, болезнеността. Когато умът се обърне към Христос, присъщите на земния човек опасения и страхливост се изпаряват. Той придобива едно спокойно присъствие на духа, едно проникновение и истинско разбиране за случващото се в живота. Внася се равновесие. Хаотичното движение се канализира, божествената цел става видила и тя е постижима – ей там, на върха на стрелата.

Набожността не е задължително качество на Стрелците, но те доста често го проявяват в своеобразна форма – съчетание с философия, изграждащо религиозен човек, пресъздаващ в себе си и ежедневните неща Божият закон и воля.  Дано на Земята живеят повече такива души, за да се допринене за Христови ръст, възкликва Джон Джоселин.

И така, в обобощение – в Стрелеца е заложено движението към Светлината. Той се ражда с тази „опция“ за развитие и до голяма степен е подвластен на нея. При едни представители се случва съзнателно, при други несъзнателно, интуитивно. Но винаги Стрелецът надскача мозъка, със силата на вградената си интуиция. Помага му и неговият

Идеализъм

Стрелците имат свои идеали, които са като батерии, задвижващи ги напред. Идеализмът ги пронизва като ток, подаван от една неизчерпаема батерия. Стрелците бранят своите идеали като незаменима ценност и неподражаем е гневът им, който ги обзема пред посегателства над тяхната система от убеждения. Стрелец не търпи идеалите му да се сриват в прахта.

Открити умове, възприемчиви, дейни, сърдечни, свободни, Стрелците са толерантни към многообразието на света. Единственото, което не търпят и не възприемат, са тесногръдите възгледи.

зодия стрелец, апостол павел, тайната вечеря, леонардо да винчи, апостолите и зодиака

Зодиакалният знак на Стрелеца съответства на апостол Павел. Разпространено е разглеждането на „Тайната вечеря“ като символичен модел на Зодиакалния кръг с Христос – Слънцето в центъра. На изображението: фрагмент от картината на Рембранд от 1660 г , която пресъздава отричането на апостола

Стрелецът – съзнателно или не, се себеусеща като син на Бога, пише Джоселин. В него е заложена жаждата за докосване на висшите светове. Насоченият към небесата лък го показва в прав текст. Нищо чидно, че знакът покровителска религията, а много души–Стрелци – църквата. Според астролога, не малко свещеници се раждат от енергията на този знак.

Още качества на Стрелец

Родените с енергията на този знак дотолкова са прицелени в далечната си, но все пак видима цел, че нямат време да се потапят в ежедневие, битовизми и баналности. Те не се интересуват от дребни житейски подробности, нито от случващото се на околните. Стрелец проявява съчувствие и съпричастност към хората, но стигне ли се до празно любопитство, клюки и още повече критика, Стрелецът се оттегля. Противно му е да се рови в личните истории на другите, а пък да им дава напътствия и съвети – въобще не му хрумва. Дори напротив – възмущава го идеята за клюкарстване.  Най-ясно се илюстрира даденото качество при еволюиралите души, които спазват Вселенския закон срещу критиката, който не е друго, освен приемане на Божията воля – безусловно.

Стрелците имат вложено желание за служене, да помагат и да подкрепят близки и непознати. В зависимост от напредъка на душата си те се реализират на различни нива. Но каквито и да станат – религиозни или обществени служители, Стрелците биват уважавани и съветът им – почитан. Най-еволюиралите имат капацитета да спасяват души. На по-ниско ниво родените под знака често стават учители или съветници.

Намесата на Стрелец в чуждите дела се случва като цяло извънредно – единствено от позицията на учител. И учителите Стрелци са обичани, защото те имат очи за индивида. Стрелецът възприема човекът като единица, вниква в потребностите му и изхождайки от индивидуалната му нужда, съумява да подходи по най-правилния начин към него. В този смисъл родените под знака не са толкова учители, колкото възпитатели, водачи, ментори или просто личности, които се ползват с авторитет и до които другите се допитват.

Стрелецът е силно отворен към новото. Той напредва чрез усвояване. Във вътрешен план го води подтика да се пречиства чрез съединение с Духа-ум и да се преобразява.

характеристика на Стрелец

Любовта към свободата, към новото и ясната визия за целта издига съзнанието на личността, разгръща го и разкрива следващи цели. Стрелец е в еволюционно движение, постоянно одухотворяване и възприемане на Христовото съзнание. За него няма крайна цел, нито приключване на пътя. Целеустремен и последователен, Стрелецът постига целта и се отправя към следващата. Негово движение е безкрайно, както безкрайна е еволюцията на човешката душа. Вдъхновен и устремен, той се движи по еволюционната спирала, един вечен пътник, който все повече се отдалечава от животинската половина в кентавъра.

Вижте и ТОВА за Стрелец:

Ангели, Архангели и Архаи. Как да ги разберем? Какво е тяхното съзнание

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.