Зодия Везни поддържат равновесието между Луцифер и Ариман в нас

Везни е пресечна точка между инволюционния и еволюционния път в Зодиака. Той не прилича на другите знаци. Душите се инкарнират във Везни, когато се нуждаят от силен тласък за развитие, от смяна на посоката или от приключване на поредица житейски превъплащения, казва Джон Джоселин.

Качествата и негативите на Везни през погледа на „Медитациите“ и представители на Антропософията.

Човекът Везни е роден за хармония и баланс. Когато е сам, той не е щастлив. Душата му е така чувствителна, че улавя и най-мъничкия фалшив звук. Не можем да го излъжем с привиден баланс. Защото

хармонията е вродена на Везни

Ще открием централното му положение и в Зодиака, и сред въздушните, и сред кардиналните знаци. И в човешкото тяло. В годината, в кръговрата на сезоните… В пътя към Христовото съзнание. Навсякъде и във всичко.

Енергията Везни е носител на равновесието, знакът – негов израз, но самата душа Везни понякога е в позиция на търсене и израстване до хармонията.

Везни – Равновесието

Джон Джоселин, на чиито „Медитации“ се позоваваме в нашата поредица за знаците от Зодиака, ни въвежда във Везни чрез символа на везната – уредът, изобретен от хората, с цел прецизно претегляне. Той ни призовава да медитираме върху най-стария образ на везната – две блюда с равновесна точка между тях.знак Везни, зодия, характеристика, положителни черти, отрицателни черти, любов за Везни, брак

Впрочем везната е от най-ранните изобретения на човека. Тя е измислена около 5 века преди Христос и представлява съвсем буквален израз на

необходимостта от точност и прецизност

Джоселин разширява асоциацията с търговската везна, отнасяйки блюдата й към

Мисъл и чувство

Глава и сърце

Точката на рамото, в която двете блюда се изравняват, представлява волята. Блюдата с опорната им точка образуват равнобедрен триъгълник – идеална симетрия, пълна хармония. Според Джоселин:

Друг израз на Троицата

В човека мислите, чувствата и волята не са в задължителен синхрон. Те се съгласуват от Аза, но са разделени и самостоятелни. „Троичният“ човек може да бъде уравновесен и съгласуван единствено чрез Христос, посочва авторът. „Христовото съгласуване, твърди Джоселин, е истинското спокойствие“. Пътят към спокойствието минава през освобождаване на трите елемента и съгласуването им с Христос.

Защо е така ценен балансът?

Страховете, тревогите и проблемите приключват с уравновесяването на мисъл, воля и чувство до съвършената хармония. Това е равновесието от Седмия ден – денят на почивката. Почивка е, когато душата е съзнателна, вътрешно балансирана, троицата сили са уравновесени.

Подобен процес, преминал в цялото човечество, създава новата Йерархия – „Духовете на Свободата и Любовта“, казва Дж. Джоселин.

Везни е кардинален

В Кардиналния кръст Везни е трети знак. Той уравновесява Овен (допълнителен) и си партнира с двойката Рак – Козирог. Антропософският астролог д-р Инго Юнге казва, че главният кръст (един от трите на Голгота) се съотнася към физическото тяло. Знаците от Кръста имат качеството мислене.

Везни в Зодиака

Интересно е положението на Везни в Зодиакалния кръг. Няма друг знак като него – той заема междинно положение. От Везни в посока на Риби Божествената идея слиза в гъстата материя и се въплъщава в тяло (инволюция), а от Везни в посока Овен действат силите на еволюцията, обратният път към Източника (Христовата енергия влиза в Кръга през Овен).

Везни не е част нито от инволюционния, нито от еволюционния път. Той е центърът, необвързана точка – точката на абсолютния баланс.

Овен – Везни

В този смисъл движението към Везни е път на уравновесяване. Затова Везни е допълнителен на Овен и му дава реализъм и баланс. Везни – точно срещуположен, дава равновесието.

Овен е идеализъм, Везни – реализъм.

Овен е центробежно движение на силата (разпилява се), Везни е центростремителна сила (събира, концентрира).

Везни – есен и нощ

Д-р Юнге в една обширна своя лекция държи да подчертае, че Главният кръст представлява сезоните, като Везни е есента. Представлява и движението на звездите, като Везни е нощта. В противовес на Овен – пролетта и деня.зодия Везни, характеристика, цитати, антропософия, Рудолф Щайнер

Горещината на Овена е суха, на Везни – влажна.

Овенът е символ на мъжката сила (Марс), Везни – на женската (Венера).

Джоселин пояснява, че Слънцето минава в южното полукълбо през Екватора във Везни. При прекосяването се случва изравняване на

Ден и нощ

Светлина и тъмнина

Слънцето се намира на средата между Тропиците на Рака и на Козирога.

Ето така душата, въплътена с енергията на знака Везни, е призвана да прекоси „Екватора“ между плътта и духа, да преживее разпятието, да надскочи колебанието надолу-нагоре и да намери безусловната радост, любов и Христос

Венера управлява Везни

Антропософът д-р Юнге прави интересна връзка: той казва, че Венера била във владение на Луцифер. И при падането си, той повлякъл и нея към Земята. В резултат, на човешката планета станало така горещо, че водата се изпарила, а парата закрила звездите. Едва при Потопа те се открили отново за хората, което станало в епохата на Лъва. А грехопадението Юнге причислява към епохата на Везни.

Джоселин пък изтъква нещо друго: Везни управляват ден петък, който в Святата седмица е Разпети петък – денят на разпъването и смъртта на Исус-Христос. Родените с Везни-енергията понякога минават през такова разпъване като своя опитност, отбелязва авторът и цитира апостол Павел:зодия Везни, характеристика, цитати, Джоселин, антропософия, Щайнер

„Които са Христови“, е казано. Защото през Разпятието минава пътят към Христос, тоест напредването на душата към Христовото съзнание.

Разпнали са плътта си“, са следващите думи – това е жертване на плътта (страсти и похот са нейни белези) в изчистването и извисяването на душата. Представлява издигане чрез опитност над гъстата материя. А това издигане минава през уравновесяването на ум и чувство, глава и сърце – което става с помощта на волята. И ето така се постига целостта, необходима за приемане на Христовото съзнание.

Целият този процес се изразява с Везни, а самият знак носи енергията за осъществяването му. При някои родени Везни се отразява и в „микрокосмоса“ им – като лична съдба и израстване.

Въздушен знак

Да се завърнем към същността на Зодиака, в който енергиите са подчинени на тройката. Три знака носят въздух-енергията:

Близнаци, Везни, Водолей

Забележете – къде се намира Везни в този ред? По средата. Той уравновесява и добавя качество на „колегите“ си

в тройката, дарява им хармония, баланс, а на Водолей специално – направо ангелски крила.

Знаците от „въздушната тройка“ проявяват общи качества като

Интуитивност

Разсъждаваща способност

Те имат капацитета да постигнат духовно знание, надхвърлящо реалния капацитет на мозъка. Във Везни става довеждането на душата до състояние на покой чрез осъзнаване в резултат от свръхсъзнателен допир с Христос.

Знаците с енергията на огъня притежават динамичност, тези с енергията на водата преобразяват чрез усещане, а въздушната енергия – чрез опитности в света на ума и мисълта.

Джоселин асоциира човекът Везни със съдията и едновременно с неговата везна. Знакът се нуждае да поддържа постоянно блюдата изравнени. Но за тази цел той постоянно претегля – и другите, и себе си. Постоянно преценява какво притежава, какво – не, какво е необходимо за съвършената хармония.

Този стремеж към съвършенство е отразен и върху мястото на

Везни в човешкото тяло

Съвършеният баланс в тялото се гарантира от бъбреците. Не е случайност, че са управлявани от Везни. Освен тях, под знака са кръстът, слабините и въобще централната част на тялото. Освен това заради Венера тук причисляваме циркулацията на кръвта в системата от съдове и постоянното захранване на тъканите.

Д-р Юнге твърди пък, че човешките очи са „заченати“ във Везни. Главата е под водачеството на Овена, но очите са създадени във времето на Везни.зодия Везни отговаря за бъбреците, кръвоносна система, характеристика, Зодиак

Така хармонията – главен белег на Везни, намира израз на всички възможни нива, вътрешни и външни. Виждаме идеала – единното, центрирано чов. същество, с хармонизирани дух, душа и тяло. Хармоничният човек е цялостен, с обединени сили и центриран в Аз-съзнанието.

Не е прекалено краен Джоселин, определяйки седмия знак като централен и свещен. Нещо повече – той го нарича

маховикът на Зодиака

Този маховик синхронизира душевните сили – чувството, мисълта и волята. Той балансира движението нагоре. Движейки се по спиралата на еволюцията, човекът придобива равновесие. А в неговата цялостност работи Христос – вътре в неговата душа, свързвайки душата с духа.

Дева, Везни и Скорпион

Неочаквано Джоселин поставя Везни в още една тройна корелация. Но защо?

Обичайно той осмисля мястото на разглеждания знак в трите кръста на Голгота, всеки с по четири позиции. Тълкува и мястото на разглеждания знак в тройката, обединена от общ природен елемент.

Везните изненадващо са поставени от автора сред съседите си Дева и Скорпион. Връзката е единствено линейна. Джоселин вижда влиянието на този различен, специфичен знак и „по съседство“. Вроденият стремеж на Везни да въвежда навсякъде баланс и равновесие се проявява и спрямо Дева и Скорпион. Той пречиства качествата им и създава една нова (и доста нетипична)  хармонична тройка в Зодиака.

Равновесието внася спокойствие

Овладява плътта и желанията

Във Везни това се случва по парадоксален начин – чрез война. Борбата между плът/ желание и дух/ просветленост завършва със съвършена хармония. Както казва Джоселин, странно е, но от страст се отива към спокойствие, а спокойствието се добива чрез страстта. И тази интересна енергия на умиротворяването е във властта на Везните.

Следователно: във Везни се пречистват желанията. Знакът става вододелът между ниското и висшето, между плътта и духа

В Дева трупащата опитности душа се научава да различава мисълта от чувствата. Самите мисли и чувства се пречистват и „дестилират“ в Скорпион. При Везни се случва

Просветлението чрез интуиция

Душата влиза в хармония с целия свят.

Всички души в някой момент от развитието си минават през такова „изфинване“, както казва Джоселин. Той обаче елегантно свързва понятието изфинване на душата с разпятието, където пък се извършва прочистването. Така светът на сетивата прекрачва отвъд – при висшето себе. И човек се преобразява, добива душевни сили и се устремява към Христовото съзнание. За което въобще е дошъл на Земята, нали.

Любовта в живота на Везните

Джоселин дава цитат от Херрик, гласящ: „Колко разпятия има в любовта!“. И прави елегантна връзка между разпятието и любовта. Темата е централна за Везните, защото точно любовта е към което са устремени. Везните биват разпънати от плътта, желания и чувствата, минават през земни бракове, докато стигнат до Божествения: съчетанието на нисшето с висшето Себе. Така през Голгота се стига до Христос (и любовта).евангелия, Христос, цитати, послание, Джоселин, Медитация

Страданието в плътта и духовната работа са събудили човека и са го съчетали с Христос.

Свобода и любов

Това са качества, които всяка душа развива в плът, по време на опитностите на Земята. Развиват се чрез опитности и изпитания. И когато душите се „изфинят“, енергията на Везни дава възможността за приключване на земните животи и стигане до – най-накрая!, почивката на Седмия ден.евангелия, Христос, цитати, послание, Джоселин, Медитация

Какво представлява тази почивка?

Свещена хармония с Христовото съзнание, които носи спокойствие. Страховете, тревогите, грижите, всички „нисковибрационни“ състояния, както сега ги наричат, са освободени. Чрез свободата и любовта.

Във Везни е заложен усетът към благодатното равновесие, към Божествения мир и спокойствие. Ето защо те постоянно са устремени към въдворяване на хармонията, която е тяхна същност. Както за блюдата на мерните везни най-естественото състояние е равновесното. Според Джоселин, Везните го разбират като начин да се избавим от земните страдания и да приемем Светлината.

Знанието за светлината и любовта родените под знака на Венера придобиват интуитивно. Водени от висша интуиция, те са устремени към покой, почивка, мир.

Ако постигнат вътрешно спокойствие, тези хора имат всички дадености да постигнат и успех в материалния живот – във вс. негови сфери.

И все пак днешният човек живее живот безцветен и празен, защото отрича духовните светове. Съществуването е абстрактно, дори катастрофално, отделено от Бога, посочва Джоселин. Потънали в материята (и материализма) – както е по план, някои хора остават затворени за Словото и за Христос.

Наистина, потъването в материализма е потребно, за да се оформи индивидуалността и свободата. Но вече човек е призван за пребори „дракона на материализма“, за да постигне висшето съзнание.

И ето, че точно във Везни, човекът се среща с дракона. Авторът на „Медитациите“ го описва като сатанински, противодействие на Христос, спънка от зло срещу любовта. Все в някой момент човекът се изправя пред този дракон и бива провокиран да направи своя избор. По кой път ще тръгне?

Кой е мъдрият избор? Според Дж. Джоселин, това е Михаиловският път към Христос, влизане във връзка с Христос посредством

арх. Михаил

През 1879 година архангелът Михаил става управител на търсещите развитие и напредък. На дата 29-та през септември е т.нар. Михаиловска литургия.

По времето на Михаил Слънцето прекосява Везни. А Михаил унищожава Аримановите сили на интелектуалността, която отрича Духа.

Човекът може да упражни още един път свободната си воля и да направи собственият си избор – дали да застане на страната на съратниците на Михаил или да се нареди сред слугите на Аримановото войнство.

архангел Михаил, Зодия Везни, 29 септември, Архангеловден

Изображенията на архангел Михаил – древни и нови, винаги предават идеята за мощ и размах

Не ни е лесно на нас, живеещите в плът. Доста инкарнирани души не съумяват да различат божественото, да чуят Христос, да се отправят към небесната хармония. Но Везни помагат с енергията си, изфинват и повдигат, усъвършенстват.

И обратното – горко на глухите за „музиката, небесната душа на тона, духовната есенция“. Те няма да открият утехата, мира и равновесието, който дава Христос. Човекът остава в тревога, пълен със страхове, докато не постигне небесната хармония. Впрочем той неотклонно бива притеглян, много животи поред, докато придобие естествено равновесие. Претеглянето, зовът на музиката трепти чрез енергията на знака Везни, но го чуват чувствителните.

Джоселин подробно и в детайли описва божествената музика, която привлича душите към небесното. Самият той е обхванат от радостна възбуда, която се отразява в текста. Красотата е радостна, цветовете са в съзвучие, симфонията на звуците е с крила, радостта е възвишена, а Христовият живот представлява екстаз. Това въодушевление става все по-разбираемо за душата, която се отблъсква от гъстата плътна материя и се приближава до духовните светове. Такава душа влиза в унисон с любовта, отваря се за красотата й.

А същността на Христос е във формите, очертавани от любовта. Някъде там обитава и светлината на Везни, казва Джоселин. Това е светлината на душите, които желаят да служат и помагат на другите, да закрилят, защитават, да помагат на болни, наранени, обидени, на падналите, на подвластните на болката.

Любовта облагородява и преобразява. Тя не е познатото ни земно чувство, а двигателна сила. Идеята е душата в тяло да осмисли любовта, да я приеме, да се преобрази в нея и да заблести със светлината й. Ето така се одухотворява нисшето съзнание.

На едно практическо ниво хората – Везни умеят да внушават тази любов чрез красота, звук и цвят, посредством творчеството в изкуството и музиката. Те дават „мострата“ за обещаното от Христос – да направи човека цялостен – излекуван, здрав, чист, с душевна сила.

Везни – обединители

Енергията на Везни обединява. Общуването, съприкосновението са тяхна естествена характеристика. Затова Джоселин свързва знака с брака и съпружеството. Той казва, че стремежът за сливане и обединение е вроден на управляваните от Венера.

Но ако останем в рамките на двойката, ще ограничим смисъла на Везни. Защото знакът има енергия за много по-мащабно обединение. То е във всеобщ мащаб.

Като знак, Везни привлича цели общества, групи, съмишленици. Такава сила не бива да бъде ограничавана, нито изолирана. Затова Джоселин казва, както посочихме по-горе, че Везните не могат и не бива да бъдат самотни. Сами, те не са щастливи, защото няма да реализират потенциала си.

Потенциалът на Везни – сливане

Хората, родени със силна енергия на Везни в рождения си хороскоп, ще постъпят мъдро, ако търсят общението в коя да негова форма. Професии, занимания, живот далече от хората, изпива силата им, дори я похабява. В такава ситуация те не могат да са щастливи и реализирани. Самотната Везна отрича самата си същност, своя най-голям дар, механизма на еволюционното си развитие.

Приятелства, съдружия и брак

изображения на зодия Везни, астрология, хороскопи,

Според конвенционалната астрология везната като знак на Везни означава не толкова равновесие, колкото колебание. За девиз се дава изречението „Аз се колебая“

Тези и всякакви други форми на събиране на хората, на обединяване на усилията им, на уеднаквяване на посоките, на впрягане в общи цели и стремежи са благоприятствани от Везни. Самият въздушен знак подтиква към такива форми.

Бракът е естествен за Везната

Ясно, че не всички хора, родени Везни, се обвързват в брак. Като чувствителни натури, те са открити за нараняване. Веднъж уязвени, може да се откажат от брака завинаги – да се обрекат на безбрачие или да разтрогнат вече сключени съглашения.

Изглеждащите идеални характеристики, описани дотук, се отнасят до енергията на знака, но не и директно към всеки човек, роден под Везни. Степента на проява на качествата зависи от осъзнаването на душата и от еволюционния път, който е изминала.

Везните биват нещастни и неудовлетворени, когато не живеят своята специфика, не осъзнават чувството за единство и цялост и не свързват хората в общности, както им е дадено. В ситуация на отдалеченост – когато са самотни, изолирани и сепарирани, те не откликват на естествената си същност. За нещанието, това им спира за момента възможностите за разширяване и развитие.

Изолираните, необщителни Везни изневеряват на своето прекрасно качество да извисяват в изкуство общуването с хората. Това се отразява и в брачния им живот. Бракът при Везни често е истински съюз, силно сплотен и одухотворен. При по-неразвитите представители на знака то се крепи на желанието да се угоди, да се разхубави животът на другия, дори до степен на жертва. При развитите Везни се стига до „духовна набожност“, както го определя Джоселин в анализа си.

В брака – успешните бракове на Везни, живеещи същността си, виждаме основополагащият в тях стремеж за хармония. Тук той е изразен в уравновесяване на половете, в създаване на съвършено (доколкото е възможно в материята) съчетание на две различни души, представители на в известен смисъл противоположни сили.

Но идеалният съюз се постига точно с енергията на Везни. Знакът показва как една брачна връзка се одухотворява за Христов живот, постигайки ненадмината хармония.

И обратно – Везни, които се изолират и отказват свързване, пропускат идеята за истинския брак и оттам – и по-голямата идея за Христовия живот, доколкото за този знак пътят към Христовото съзнание минава през единение в общността.

Джоселин привлича цитати от други автори, доизяснявайки тезата. А тя в същността си е, че Везната има способността да прояви много истинска, задълбочена заинтересованост към другия. Което и израз на най-духовната разновидност на човешката любов.

И второ, при Везната любовта винаги се съчетава със спокойствието. И това отличава любовта от страстта – спокойствието от страстта.

Пътят за Везната е през изравняване на силите, в постигането на равностойност между иначе различни сили. Любовта е не постигане на еднаквост, а на съзвучие – небесна хармония и радостна симфония между сърца, които се сродяват и си доставят радост.

Свободното движение в чисто пространствен смисъл идва от въдворената съвършена хармоничност на физическо ниво, пише Джоселин. Дали говорим за тела или за физически сили, дали разглеждаме машина, това е принцип, който важи.

Любовта въдворява такова равновесие на духовно и психическо ниво. Тогава тяло и ум работят в хармония, постигнато е изравняване, подобно на изравняването, което в материалния свят се изразява от везната.

Рудолф Щайнер посочва, че материалното проявление се извършва чрез цифрата 2. Когато човекът постигне равновесие на мисъл, чувство и воля и след това насочи навън тази равновесна сила с преданост, се поражда човешка любов. Но това се проявява в творческата дейност, когато 2 (числото 2) сили се срещнат и се приведат в хармония и покой.евангелия, Христос, цитати, послание, Джоселин, Медитация

Изолираният индивид с лекота постига взаимодействие и взаимна любов, щом се обърне за възприемане на Христос. Той работи субективно в него и се проявява в обединение. Това е проявление на неговата сила:евангелия, Христос, цитати, послание, Джоселин, Медитация

Подвижни и всепроникващи

След толкова разяснения върху качествата покой и почивка, присъщи на Везните, бихме се заблудили, че те са пасивен знак.

Напротив – енергията им е изключително подвижна, дори всепроникваща. Всичко се изпълва от нея, посочва авторът на „Медитациите“ и пояснява: силата им е така летлива, че прониква в самия въздух, в съзнанието и оттам – в душата човешка.

Силата за различаване и силата за обединяване при Везни изграждат тяхната съвършена интуиция и способност за възприятие. Мисленето се отделя от сетивността, мозъкът от чувствата, информацията протича през душата. Ето на какво се базира вродената и действаща на мига интуиция на знака – едно богато вътрешно знание, до което те могат да се допитват.

Всички знаци от Главен кръст имат качеството движение. При Везни то отделя мисъл от сетива и държи в равновесие низшия и висшия човек.

Справедливост

Родените под знака сравняват хората, идеите, обстоятелствата, проявленията. За да оценят, те премерват. В това сравняване се ражда справедливостта, типична за знака.

Тази справедливост идва от съзнателността. Сетивните възприятия са усмирени, волята надзирава мислите и чувствата, човекът е в равновесие. Физическото отстъпва, съзнанието се разширява и става по-възприемчиво за Вселената като цяло.

Оттук идва и интуитивността на Везните. Те се отварят и без „шума“ на ум, чувства и мисли възприемат сигналите от Душата си. Така израствайки, хората под този знак преминават едно естествено вътрешно обучение. Впрочем, интуитивността е характерна и за останалите въздушни знаци, от чиято тройка е Везни.

Духовното невежество, на което днес сме свидетели, е резултат от дисбаланса в човека, отбелязва Джоселин. Хората традиционно си ползват мозъка, развиват се интелектуално, но са духовно невежи. Обратното е да отправиш душевни сили към свръх сетивата и тогава осъзнаваш, че си висше същество, съставено от душа и дух. Джоселин цитира:евангелия, Христос, цитати, послание, Джоселин, Медитация

Авторът отбелязва, че цитатите са написани за търговия, но са на 100% приложими към човешкото съзнание. Без преценка, равновесие и хармония, хората се мамят сами. А въздушните знаци в Зодиака възстановяват равновесието. В центъра им стоят Везните – обединители на душата с нисш аз (личност) и с висше Себе.

Джоселин казва, че интуитивността на Везни им позволява да виждат истинското лице на човека иззад неговата личност (на латински реrsona – маска). Неосъзнатият човек се е скрил зад маската и от себе си, вярвайки че тя е неговото лице. Но индивидуализацията се осъществява чрез Христос – чрез одухотворяване.  А тези, които имат духовна интелигентност, притежават дара на различаването – интуиция, която безпогрешно отделя истина от неистина.

Кои души се инкарнират като Везни

На душите, появили се под Везни, са дадени много дарове. Но и много ще им се поиска, казва Джоселин. В известен смисъл раждането с енергията на Везни бележи ключов момент от поредица инкарнации.

Определени души биват претеглени към знака, за да поемат в ново направление. Други ще извършат с помощта на енергията на Везни своето пренагласяне. Трети ще приключат цяла серия животи.

Във всички случаи Везни дава енергия за подем по спиралата на еволюцията. Ключовият момент е за минаване на ново ниво, за повдигане, урегулиране, възприемане на нови насоки. У

Такова развитие често е свързано и с по-високо съзнание.

Но не приемайте, че раждането под Везни е награда, белег за израстване, категоричен успех. Понякога тази енергия се дава на души, които имат потребност да бъдат засилени в ново направление или въобще размърдани. Такива, които са забавили еволюцията си, „лежат на стари лаври“ и не поемат по нови пътища, базиралите се на стари постижения ще получат чудесен нов тласък, като се родят във Везни.

Също така не възприемайте, че след толкова хвалби,  Везни са само положителни. Души, които Джоселин нарича „отрицателни в знака“ се провалят, макар и да са надарени.

изображения на Везни в картите Таро

Везни със своята везна и идеята за равновесие (справедливост) присъстват и в колодите карти Таро. Те са върху карта №11 JUSTICE

Негативите при Везни

Везната, която не владее силата си, я хаби. Тя се пилее и не напредва. Има риск да се плъзга по повърхността, без да учи, без да осъзнава и да усвоява.

Подобни представители освен повърхностни, са и непостоянни. Те трудно градят, защото идеите и отношенията им варират, изменят се, изчезват и се появяват.

Този тип Везни обичат да отлагат захващането със същественото, да си губят времето, да пропускат възможности,  дане виждат добрия случай.

Джоселин припомня, че дивиденти носи постоянството, а отлагането е банкрут за душата. Тя е загубила времето си.

Откъде идва трудността?

Според автора, точно за носителите на хармонията Везни понякога е трудно да си поставят контрол над себе си и да избягват крайностите. Трудно е да си подредят живота в битов смисъл, да живеят себе си, вместо да влизат в роли. Но подобни уклони са характери на нееволюиралите Азове, които не ползват интуитивността си, не осъществяват духовен контакт и следователно – губят направляващата сила.

Везни в ежедневния живот

В житейски план родените Везни са умни, възприемчиви, анализатори. Те умеят да мислят, да сравняват, да проникват и да опознават.

Тяхната способност да сравняват и преценяват им е от полза.

Често Везните са вдъхновени. Възприемат интуитивно духовното.

В този смисъл тяхно естествено поприще е обясняването, преподаването, още по-добре – в духовната област.

Любовта на Везни към справедливостта ги подтиква към балансиране в живота, към хармония и на ежедневно ниво. Те се стремят да постигат спокойствие и в най-обикновените дейности.

Пасивна покорност

Стремежът към спокойствие и хармония при положителните Везни има потенциала да се появи като пасивна покорност при отрицателните представители.

Пасивността идва от желанието другите да бъдат задоволени, да им се изпълнят желанията. Но това не е качество, а вреда. Подобни угаждащи Везни не правят другите щастливи, а им вредят. Изпълнявайки чужди желания, те се превръщат в безгръбначни и предават Христос в себе си. Понеже губят вътрешните си устои и мъдростта, както и характерното за тях равновесие на душата, духа и тялото.

Отрицателните си пилеят душевната сила, доставяйки удоволствие на другите. Те се стремят да печелят одобрение, но на неправилното ниво – от обкръжението си. Така този тип родени под знака потъват в сетивата си, губят Христо и както казва Джоселин – разпъват го многократно.

Везни се прочистват чрез страдание. И в тях има много чистене.

съзведие Везни, Libra

И като съзвездие Везни се отличава от останалите в Зодиака – само то изобразява неодушевен предмет

Страданието на Везни произхожда основно от областта на брака и от собствените избори в него. Родените с тази енергия преживяват опитности чрез брака и в брака. И така откриват сигурно най-трудните си уроци. Но пък получават и поле, на което да префинят своята любов и да отработят така потребното им равновесие. В брака Везни постигат спокойствие, сила, знание, разбиране.

Бракът е полето на израстването за Везни и обратно – Везни не умеят и са щастливи в самота. Те не са самодостатъчни. Сами и без комуникация, те не съумяват да разгърнат потенциала си и да научат уроците си. Хармоничният и равновесен живот, който им е присъщ, има нужда от повече „играчи“, не се постига в самота.

В същото време израстналите и развити Везни прехвърлят способностите си извън пределите на брака. Те умеят да внасят равновесие в големи групи хора, в общества, дори в света.

За да се разбере тази теза, Джоселин дава пример с Наполеон – той е имал пълният потенциал, но го е провалил заради лични амбиции.

А в обикновения си живот Везните умеят с лекота да създават връзки и другарство, да общуват и да свързват хората. Душите им копнеят общение и го получават. Красиво общение на принципа на равенството.

Везни търсят сродните си души, единомислещи, търсят равенство в общението. Те са и благи, приятелски настроени, любезни. Хората ги харесват, обичат компанията им. Събуждат доброто у човека, предизвикват го да даде най-доброто. Събуждат приятелство у срещуположния, примахват напрежение, неразбирателства.

При неразвитите Везни виждаме една дипломация, а при развитите – общуване с любов.

Джоселин изтъква и едно друго качество на Везни: тяхната способност за

Самообладание

Авторът казва, че качеството е много необходимо във времена на кризи. То не е пасивно качество, а се постига чрез постоянен процес на уравновесяване на противоположностите.

Говорейки за уравновесяването – главната тема на медитацията върху Везни, Джоселин посочва: в днешно време уравновесяването се извършва на различно ниво. Крайностите не са добро и зло, казва авторът. В самото зло има противоположни полюси, а доброто е в позиция да поддържа равновесие между тях.

Идеята се онагледява от Рудолф Щайнер чрез монументална статуя от дърво – образец на изкуството, намиращ се в Швейцария.евангелия, Христос, цитати, послание, Джоселин, Медитацияевангелия, Христос, цитати, послание, Джоселин, Медитация

Равновесната сила спрямо тях е Христос. През него протича любовта, той е в съвършено равновесие и поддържа такова между Луцифер и Ариман. Равновесие между две сили, които теглят в противоположни посоки – надолу и нагоре.

Такава Троица намираме във всяка Душа човешка, казва авторът на Медитациите. Луцифер и Ариман присъстват на Земята. Те имат свои „господства“.

Ариман е силен в западния свят, който боготвори материята и избягва Духа.

Луцифер е силен в източния свят, където човекът се отчуждава от земния живот.

И в този „разпънат“ свят трябва Христос. Както и енергията и светлината на знака Везни с тяхната неегоистичност, свързаност, естествена способност за различаване на истина от фалш. Енергия, стремяща се към равновесие и хармония.

Ето защо

Везни са централна фигура в Зодиакалния кръг

Те са като лек за съвременните проблеми. Не обещават спокойствие, придобито по лесния начин, а спокойствие като резултат от усилия.

Но наградата е Христовото равновесие и любовта, заживяла във всяка душа.

Ако материалът ви допада, споделете го или коментирайте по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Един коментар по “Зодия Везни поддържат равновесието между Луцифер и Ариман в нас

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.